Voor de Lloyds Bank Verhuurhypotheek is de stukkenlijst van Lloyds Bank Hypotheek (1) van toepassing. Daarnaast zijn de hierna benoemde stukken vereist.

Stukkenlijst

 • • Schuldrestopgave en aantonen van de bruto maandlast van de hypotheek of huurlasten van het woon/verblijfadres
  • Schuldrestopgave en aantonen van de bruto maandlast van de hypothe(e)ken van de overige onderpanden die in eigendom zijn
  • Aantonen eigen middelen met een bankafschrift waaruit blijkt dat de aankoopkosten/oversluitkosten betaald kunnen worden
  • Aantonen van eigen middelen met een bankafschrift waaruit blijkt dat de maandlasten van de Lloyds Bank Verhuurhypotheek betaalbaar zijn voor tenminste drie maanden

  Het bankafschrift mag niet ouder zijn dan drie maanden. De tenaamstelling van de aanvrager(s) moet zichtbaar zijn en er mogen geen doorhalingen op de afschriften aangebracht zijn.
  Eigen middelen in een andere valuta dan Euro en/of van beleggingsrekeningen zijn niet toegestaan.

 • • De huurinkomsten van de afgelopen drie maanden moeten aangetoond worden door bewijs van ontvangst op de bankrekening van de klant(en).

 • • Door alle partijen getekende koopovereenkomst
  • Gevalideerd taxatierapport waaruit de marktwaarde in verhuurde staat, de marktwaarde vrij van verhuur en gebruik en de verwachte huurinkomsten blijkt. Is er sprake van een verbouwing? Dan moeten ook de marktwaarde in verhuurde staat na verbouwing en de marktwaarde vrij van huur na verbouwing worden vermeld
  • Getekende verbouwingsspecificatie, als deze van toepassing is
  • Bouwkundig rapport, als er sprake is van achterstallig onderhoud
  • Als de woning al is verhuurd, dan moeten de documenten voor ‘huurinkomen’ ook aangeleverd worden

 • • Door alle partijen getekende koop-aanneemovereenkomst voorzien van het keurmerk zoals afgegeven door de Stichting Garantie Woning
  • Gevalideerd taxatierapport waaruit de marktwaarde in verhuurde staat, de marktwaarde vrij van verhuur en gebruik en de verwachte huurinkomsten blijkt. Is er sprake van een verbouwing? Dan moeten ook de marktwaarde in verhuurde staat na verbouwing en de marktwaarde vrij van huur na verbouwing worden vermeld
  • Aantonen eigen middelen met een bankafschrift waaruit blijkt dat de maandlasten van de Lloyds Bank Verhuurhypotheek tot de oplevering van de woning betaalbaar zijn
  • Aantonen eigen middelen met een bankafschrift waaruit blijkt dat de maandlasten van de Lloyds Bank Verhuurhypotheek voor tenminste drie maanden betaalbaar zijn

 • • Een door de notaris ondertekend exemplaar van het eigendomsbewijs
  • Gevalideerd taxatierapport waaruit de marktwaarde in verhuurde staat, de marktwaarde vrij van verhuur en gebruik en de verwachte huurinkomsten blijkt. Is er sprake van een verbouwing? Dan moeten ook de marktwaarde in verhuurde staat na verbouwing en de marktwaarde vrij van huur na verbouwing worden vermeld
  • Bouwkundig rapport, als er sprake is van achterstallig onderhoud

Documenten

Bekijk de pagina met downloads voor financieel adviseurs

Downloads