7. De aanvrager(s)

De gestelde eisen aan de aanvrager(s) van een Lloyds Bank Verhuurhypotheek zijn gelijk aan die van de Lloyds Bank Hypotheek (1), zie hoofdstuk 7 uit de Lloyds Bank Hypotheekgids. In aanvulling daarop geldt voor de Lloyds Bank Verhuurhypotheek dat de aanvrager(s):

• De woning niet zelf mogen bewonen
• In Nederland moeten wonen
• Een woning in bezit hebben (gehad) die gedurende minimaal 1 jaar gefungeerd heeft als hoofdverblijf van de aanvrager(s), of van de huurder(s).
Naast een eventuele woning voor eigen bewoning mag de klant in totaal maximaal vijf voor verhuur bestemde panden in eigendom hebben.

Voorbeeld 4

Situatie 1: Een klant wil twee appartementen aankopen voor verhuur en deze financieren bij Lloyds Bank. De aanvrager heeft de volgende panden in eigendom:
• Woonhuis voor eigen bewoning, gefinancierd bij Lloyds Bank
• Appartement voor verhuur, elders gefinancierd

In deze situatie is het mogelijk om Lloyds Bank Verhuurhypotheken aan te vragen voor de aankoop van de appartementen.

Situatie 2: Een klant wil twee appartementen aankopen voor verhuur en deze financieren bij Lloyds Bank. De aanvrager heeft de volgende panden in eigendom:
• Woonhuis voor eigen bewoning gefinancierd bij Lloyds Bank
• Vier appartementen voor verhuur, elders gefinancierd

De klant heeft naast de woning voor eigen bewoning al vier panden bestemd voor verhuur in eigendom. Met de aankoop van nog twee panden, wordt de regel dat maximaal vijf panden bestemd voor verhuur in eigendom mogen zijn, overschreden. Het is in deze situatie niet mogelijk om een Lloyds Bank Verhuurhypotheek aan te vragen.

  • Als één of beide aanvragers niet de Nederlandse of EU nationaliteit hebben, gelden voor de Lloyds Bank Verhuurhypotheek dezelfde criteria als voor de Lloyds Bank Hypotheek (1).

  • Het is niet mogelijk om de Verhuurhypotheek aan te vragen met meer dan twee personen. In het geval van twee aanvragers moeten beiden eigenaar van het onderpand zijn en ook beiden hoofdelijk schuldenaar worden.

    Er zijn situaties waarin de Verhuurhypotheek verstrekt kan worden aan één aanvrager ondanks dat er sprake is van een partner die geen eigenaar of schuldenaar wordt:

    • De aanvrager is gehuwd of geregistreerd partner op basis van voorwaarden met koude uitsluiting van het te financieren onderpand
    • De aanvrager woont samen zonder samenlevingscontract

    In de bovenstaande gevallen wordt alleen het inkomen van de aanvrager die eigenaar en schuldenaar wordt, tot het toetsinkomen gerekend voor de gevraagde hypotheek.

Documenten

Bekijk de pagina met downloads voor financieel adviseurs

Downloads