Wijzigingen die nog niet in de Hypotheekgids staan

 • Energiebespaarbudget

  Het was bij Lloyds Bank al mogelijk om energiebesparende voorzieningen (EBV) mee te nemen in de hypotheek. Dit geldt nu ook voor het energiebespaarbudget (EBB). Voor beide regelingen geldt:

  ✓  De maximale hypotheek mag volgens de huidige regels 100% van de marktwaarde van de woning zijn. Of uw klant dat maximale bedrag mag lenen, hangt ook van het inkomen af. Wilt uw klant een extra bedrag lenen voor het verduurzamen van de woning? Dan mag de totale hypotheek niet meer zijn dan:

  - NHG: 106% van de marktwaarde van de woning. In 2022 is de grens voor een hypotheek met NHG €355.000. Bij verduurzaming is dit bedrag maximaal 6% hoger (€376.300).

  - Niet-NHG: 90% van de marktwaarde van de woning.

  ✓  Bij het energiebespaarbudget (EBB) gaan wij uit van de marktwaarde van de woning voor verbouwing en bij energiebesparende voorzieningen (EBV) van de marktwaarde van de woning na verbouwing.

  ✓  Is de maximale hypotheek die uw klant op inkomen kan krijgen bereikt? En is er dus eigenlijk geen geld voor energiebesparende maatregelen? Dan mogen wij uw klant toch €9.000 extra lenen bovenop de maximale hypotheek. Uw klant moet dan wel minimaal een (gezamenlijk) bruto jaarinkomen hebben van €33.000.

  ✓  Uw klant mag het extra bedrag alleen aan energiebesparende maatregelen besteden.

  Looptijd verbouwdepot en duurzaamheidsdepot naar 2 jaar

  Om de NHG-voorwaarden te volgen voor energiebesparende maatregelen heeft Lloyds Bank ervoor gekozen om de looptijd van alle bouwdepots gelijk te trekken naar 2 jaar. Hierdoor wordt de looptijd van verbouwdepots en duurzaamheidsdepots verlengd van 1 naar 2 jaar.

 • Wij volgen de wijzigingen die NHG doorvoert in de Voorwaarden & Normen 2022. De belangrijkste zijn:

  Kostengrenzen verruimd en borgtochtprovisie verlaagd
  De kostengrens zonder energiebesparende voorzieningen stijgt per 1 januari 2022 naar €355.000,-. De kostengrens met energiebesparende voorzieningen wordt €376.300,-. Daarnaast daalt de borgtochtprovisie van 0,7% naar 0,6%.

  Werkelijke lasten meenemen voor aflopende kredieten en operational leasecontract
  Vanaf 1 januari 2022 nemen wij bij een aflopend krediet en operational leasecontracten, geregistreerd bij het BKR, minimaal de werkelijke lasten mee in de toetsing voor het bindend hypotheekaanbod. De werkelijke lasten worden bepaald door het inschrijfbedrag van het BKR inclusief rente te delen door de looptijd. Dit geldt voor hypotheekaanvragen met en zonder NHG.

  Omrekenfactor voor inschrijving operational leasecontract
  Per 1 april 2022 gaat het BKR alle nieuwe operational leasecontracten voor het volledige bedrag inschrijven. Dit heeft gevolgen voor de toetsing en de maximale financieringslast van een hypotheek. Op dit moment is nog onbekend of het BKR ook de oude constructies voor 100% gaat (laten) inschrijven. Daarom wordt de volgende werkwijze gevolgd voor het bindend hypotheekaanbod vanaf 1 april 2022:

  - Er geldt een terugrekenfactor naar 100% (delen door 0,65) voor de kredieten met een registratiedatum tot en met 31 maart 2022. Daarna kunnen de werkelijke lasten worden berekend op de manier die hierboven staat.
  - Heeft het krediet een registratiedatum na 31 maart 2022? Dan is het krediet al voor 100% ingeschreven. Met dit bedrag kunnen de werkelijke lasten worden berekend op de manier die hierboven staat.
  Dit geldt voor hypotheekaanvragen met en zonder NHG.

  BKR: Kosten leasefiets
  De kosten van de zakelijke leasefiets die op de werkgeversverklaring staan en die niet bij het BKR zijn geregistreerd, hebben geen invloed op de toetslast. Andere leenconstructies bij de werkgever zoals een fietsplan worden wel in mindering gebracht. Dit geldt voor hypotheekaanvragen met en zonder NHG.

  Desktoptaxatie voor verbouwing, EBV en afkoop van erfpacht

  Met NHG
  Desktoptaxaties zijn ook mogelijk voor hypotheekaanvragen met NHG als een deel van de financiering wordt gebruikt voor een verbouwing, energiebesparende voorzieningen (EBV) of afkoop van erfpacht. Dit is mogelijk tot 90% van de marktwaarde (Loan to Value). De marktwaarde voor het uitvoeren van deze aanpassingen is leidend. Voor NHG is een losse getekende verbouwspecificatie nodig. Ook moet de verbouwing op de financieringsopzet worden vermeld.

  Zonder NHG
  Voor niet-NHG is een desktoptaxatie ook mogelijk voor het financieren van verbouwing, EBV en afkoop van erfpacht tot maximaal 65% van de marktwaarde. Dit bedrag wordt niet in depot gehouden bij verbouwing en EBV. De marktwaarde voor het uitvoeren van de aanpassingen is leidend.

  Let op: Lloyds Bank accepteert de desktoptaxaties van Calcasa. Energiebespaarbudget (EBB) is niet mogelijk voor onze producten.

  Minder documenten bij echtscheiding
  Is de aanvrager langer dan 12 jaar geleden gescheiden? Dan is het niet meer nodig om de originele stukken van het vonnis en het convenant toe te sturen. Een recent afschrift uit de burgerlijke stand en de meest recente aangifte inkomstenbelasting om te bepalen of er een alimentatieverplichting is, zijn dan voldoende. Dit geldt voor hypotheekaanvragen met en zonder NHG.

 • Voor het taxeren van een verhuurwoning accepteren wij taxaties die zijn goedgekeurd door het NWWI (Nederlands Woning Waarde Instituut). Vanaf 1 december 2021 mag ook gebruik worden gemaakt van een taxatie van Dynamis. Hierdoor hebben klanten meer keuzevrijheid in taxateurs en soorten taxatierapporten.

 • Vanaf 1 juli 2021 is het voor hypotheekaanvragen mogelijk om in bepaalde gevallen een desktoptaxatie aan te leveren. Het gaat om de volgende situaties:

  - Voor aanvragen met NHG is een desktoptaxatie toegestaan tot maximaal 90% van de LTV
  - Voor aanvragen zonder NHG is een desktoptaxatie toegestaan tot maximaal 65% van de LTV.
  - Bij een overbrugging waar de woning nog niet is verkocht, is een desktoptaxatie toegestaan tot maximaal 90% van de LTV.
  - Er mag geen sprake zijn van nieuwbouw. 

  De genoemde waarde in een desktoptaxatie is de marktwaarde voor verbouwing. Wij accepteren op dit moment alleen de desktoptaxatie van Calcasa.

 • Is de verkoopopbrengst van een woning in werkelijkheid hoger dan het bedrag waar rekening mee is gehouden bij de hypotheek voor de nieuwe woning? Dan mag uw klant deze extra opbrengst gebruiken om zonder vergoeding extra op de hypotheek af te lossen. Voor deze extra aflossing gelden een aantal regels:

  ✓ Uw klant gebruikt het geld dat vrij komt uit de overwaarde van de verkoop van zijn/haar vorige woning.

  ✓ Uw klant doet de extra aflossing binnen 1 maand na de verkoop van zijn/haar vorige woning, maar altijd binnen 12 of 24 maanden na de ingangsdatum van de nieuwe hypotheek. Als uw klant bestaande bouw koopt, dan gebruikt hij/zij de extra verkoopopbrengst binnen 12 maanden na de ingangsdatum van de nieuwe lening om extra af te lossen. Koopt uw klant een nieuwbouwwoning? Dan moet dit binnen 24 maanden na deze datum.

  Hier vindt u meer informatie over extra aflossen.

Documenten

Bekijk de pagina met downloads voor financieel adviseurs.

Downloads