1. Algemeen

De Lloyds Bank Verhuurhypotheek kan worden aangevraagd voor een onderpand dat verhuurd is of verhuurd gaat worden voor permanente bewoning. Het onderpand en de huurinkomsten zijn bedoeld als particuliere belegging en rendement.

De economische en juridische looptijd van een leningdeel is minimaal 5 jaar en maximaal 30 jaar.

De volgende hypotheekvormen zijn van toepassing voor de Lloyds Bank Verhuurhypotheek:

 • Annuïteitenhypotheek
 • Lineaire hypotheek
 • Aflossingsvrije hypotheek

Een combinatie van meerdere hypotheekvormen is mogelijk, als ieder leningdeel minimaal € 5.000,- bedraagt. Een hogere hypothecaire inschrijving is mogelijk als dat gewenst is.

 • Het is mogelijk om maximaal vijf onderpanden bestemd voor verhuur te financieren bij Lloyds Bank. Voor elk onderpand moet een nieuwe Lloyds Bank Verhuurhypotheek aangevraagd worden. Per kadastrale inschrijving verstrekt Lloyds Bank maximaal één hypotheek.

 • Het is niet mogelijk om een Lloyds Bank Verhuurhypotheek aan te vragen met:

  • NHG
  • SVn Starterslening
  • Overbruggingskrediet

 • De Lloyds Bank Verhuurhypotheek wordt bij het afsluiten positief geregistreerd bij het BKR. Als er betalingsachterstanden ontstaan, wordt er na twee maanden een achterstandscodering toegevoegd. De registratie en eventuele codering van de Verhuurhypotheek kan mogelijk gevolgen hebben voor nieuw te verstrekken kredieten of hypotheken.

 • Lloyds Bank accepteert onderpanden die bestemd zijn voor bewoning en geschikt zijn voor verhuur. De huurder en de huurovereenkomst moeten tenminste aan de volgende vereisten voldoen:

  • De huurder is een natuurlijk persoon
  • De huurovereenkomst is schriftelijk overeengekomen
  • Huurovereenkomsten die huurkoop-, terugkoopconstructies of kortdurig verhuren mogelijk maken, zijn niet acceptabel en niet toegestaan tijdens de looptijd van de hypotheek
  • Nieuwe huurovereenkomsten moeten worden afgesloten voor een termijn van minimaal één jaar

Documenten

Bekijk de pagina met downloads voor financieel adviseurs

Downloads