8. Inkomen

In de betaalbaarheidstoets voor de Verhuurhypotheek mag, als hoofdregel, rekening worden gehouden met 80% van de netto huurinkomsten van het te financieren onderpand.

De bruto en netto huur worden vastgesteld in het taxatierapport volgens de ‘Berekening van de marktwaarde (in verhuurde staat)’. In het onderstaande schema lichten wij deze berekening toe:

Definities bruto huur:
  1. Ontvangen huurinkomsten exclusief servicekosten, gas, water, licht en eventuele erfpacht (zoals vermeld in taxatierapport met huurovereenkomst en/of bankafschrift)
  2. Te verwachten huur vastgesteld door taxateur als de woning nog niet verhuurd is
  3. Maximaal redelijke huur: Liberalisatiegrens en maximaal redelijke huur worden door de overheid bepaald door middel van een puntentelling. De uitkomst van deze puntentelling is onderdeel van het taxatierapport
Vaststelling netto huur: Puntentelling onder liberalisatiegrens Puntentelling boven liberalisatiegrens
Woning is nog niet verhuurd Laagste van: Maximaal redelijke huur3, of
Te verwachten huurminus exploitatiekosten
Te verwachten huur2 minus
exploitatie kosten
Woning is verhuurd Laagste van: Maximaal redelijke huur3, of
Ontvangen huur1 min exploitatiekosten
Ontvangen huur1 min exploitatiekosten
 
  Overzicht  
 

Documenten

Bekijk de pagina met downloads voor financieel adviseurs

Downloads