2. Maximale verstrekking

Er geldt een minimum hypotheeksom van € 75.000,- en een maximum van € 1.000.000,-. In totaal geldt een maximum van € 2.000.000,- aan Lloyds Bank Verhuurhypotheken per klantrelatie. Als er sprake is van twee aanvragers, dan zien wij dit als één klantrelatie.
De waarde van het onderpand in verhuurde staat moet minimaal € 100.000,- zijn.

Lloyds Bank verstrekt maximaal 75% van de marktwaarde in verhuurde staat. De marktwaarde in verhuurde staat moet blijken uit een gevalideerd taxatierapport.

Voorbeeld 1
Koopsom: € 200.000,-

Marktwaarde vrij van huur en gebruik: € 205.000,-
Marktwaarde in verhuurde staat: € 190.000,-

Verbouwing: € 10.000,-
Marktwaarde vrij van huur en gebruik na verbouwing: € 210.000,-
Marktwaarde in verhuurde staat na verbouwing: € 195.000,-

Maximale Verhuurhypotheek:
75% * € 195.000,- = € 146.250,-

 • Er moet worden aangetoond dat er voldoende eigen middelen beschikbaar zijn voor:
  • Bestaande woning: de financiering van de (resterende) aankoopkosten/oversluitkosten, plus de betaalbaarheid van tenminste drie keer de maandlast van de Verhuurhypotheek
  • Nieuwbouwwoning: de financiering van de (resterende) aankoopkosten en de betaalbaarheid van de maandlast van de Verhuurhypotheek tot oplevering van de woning, plus tenminste drie keer de maandlast na oplevering

  Vervolg voorbeeld 1
  Koopsom woning:
                           € 200.000,-
  Verbouwing:                                     € 10.000,-
  Aankoop kosten:                             € 15.000,- = €225.000,-

  Lloyds Bank Verhuurhypotheek: € 146.250,-
  Looptijd: 30 jaar
  Gekozen rentevastperiode: 5 jaar = 3,25% (toetsrente = 5%)
  Hypotheekopbouw: Aflossingsvrij € 97.500,- + Annuïteit € 48.750,-
  Werkelijke maandlast: € 476,-

  Benodigde eigen middelen aankoop:
  € 78.750,- (€ 225.000,- -/- € 146.250,-)

  Tenminste 3 keer werkelijke maandlast:
  € 1.428,- (3 * € 476,-)

  Totaal aan te tonen eigen middelen:
  € 80.178,- (€ 78.750,- + € 1.428,-)

 • Er kan voor maximaal 50% van de marktwaarde (na verbouwing) in verhuurde staat een aflossingsvrije lening worden afgesloten.

Documenten

Bekijk de pagina met downloads voor financieel adviseurs

Downloads