3. Dienstverlening Lloyds Bank

Lloyds Bank verstrekt alleen hypotheekleningen met het recht van hypotheek op onderpanden voor eigen bewoning in Nederland. Lloyds Bank bepaalt de tarieven en voorwaarden van deze leningen. Lloyds Bank verstrekt geen hypotheken in andere valuta dan euro. Daarnaast worden er geen hypotheken verstrekt aan personen met een inkomen uitbetaald in een andere valuta dan euro, of aan personen met een verblijfplaats buiten Nederland. Een verblijfplaats buiten Nederland maar binnen de eurozone kan worden voorgelegd.

De Lloyds Bank Hypotheek (1) kan worden aangevraagd via een onafhankelijk adviseur maar ook direct bij Lloyds Bank, op basis van execution only. De Lloyds Bank Verhuurhypotheek kan alleen via een onafhankelijk adviseur worden aangevraagd. Op onze website vindt u meer informatie over onze producten, doelgroep en distributiestrategie.  

De administratie en het beheer van onze hypotheken is uitbesteed aan Stater. Stater is de grootste hypotheekadministrateur in Nederland. Binnen de systemen van Stater vindt automatische toetsing van de aanvragen aan onze voorwaarden plaats. 

Daarnaast heeft Lloyds Bank een deel van haar activiteiten op het gebied van  achterstandenbeheer uitbesteed aan Mender, een dochteronderneming van Stater. 

Heeft u vragen over de rol of dienstverlening van Stater of Mender? Neem dan gerust contact met ons op.

 
  Overzicht  
 

Documenten

Bekijk de pagina met downloads voor financieel adviseurs

Downloads