11. Overige financiële verplichtingen

Alle op het moment van de aanvraag bekende bestaande én toekomstige verplichtingen moeten worden opgegeven. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor een nu nog van betaling vrijgestelde studielening.

Betalingsverplichtingen die voortvloeien uit overige kredieten die niet bij BKR zijn geregistreerd nemen wij ook mee in de bepaling van de maximale lening. Lloyds Bank stelt de betalingsverplichting op minimaal 2% van de kredietlimiet of oorspronkelijke hoofdsom. Hier kunnen wij van afwijken als uit de kredietovereenkomst blijkt dat de werkelijke betalingsverplichting lager is dan 2% en deze tijdens de looptijd niet kan wijzigen.

In geval van een aanvraag met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) moeten eventuele lasten voor huur/lease van CV, warmtepomp en dergelijke meegenomen worden in de toetsing.

 • De maandlasten van DUO studieleningen bepalen wij op basis van de in de TRHK gepubliceerde regels.

  Is er sprake van een extra aflossing waarbij er een nieuwe maand annuïteit is overeengekomen? Dan moet dit worden aangetoond met een opgave van DUO. In dat gaan wij uit van het lagere leningbedrag.

 • Te betalen partneralimentatie brengen wij in mindering op het toetsinkomen. Alimentatie ten behoeve van de kinderen wordt niet gezien als financiële verplichting en heeft geen invloed op de maximale hypotheek.

 • Als een krediet wordt afgelost uit eigen middelen vóór het passeren van de hypotheekakte, nemen we dit niet mee als financiële verplichting. Dit krediet heeft dus geen invloed op de maximale hypotheek.

  Als de aflossing van het krediet is opgenomen in het indicatief hypotheekaanbod (of op een later moment door Lloyds Bank gecommuniceerd), is een bewijs van aflossing vereist voordat Lloyds Bank een bindend hypotheekaanbod uitbrengt. De aanvrager gaat akkoord met het aflossen van de financiële verplichtingen door het accepteren van het indicatief hypotheekaanbod.

  Uit het aflossingsbewijs moet de volgende informatie blijken:
  - Leningnummer
  - Kredietlimiet
  - Verstrekkende instelling
  - Aflosdatum

  Verder moet het duidelijk zijn dat de aflossing uit eigen middelen heeft plaatsgevonden.

 • Het is bij de Lloyds Bank Hypotheek (1) toegestaan om kredieten af te lossen uit de nieuw te sluiten hypotheek. Het is verplicht om deze kredieten af te lossen bij de notaris. Na aflossing moet het krediet worden beëindigd. Dit kan alleen bij aanvragen zonder NHG.

Documenten

Bekijk de pagina met downloads voor financieel adviseurs

Downloads