4. Fraude

Lloyds Bank heeft een actief fraudepreventiebeleid. Als blijkt dat de aanvrager(s) of een andere betrokken partij fraude pleegt of probeert te plegen, dan worden de gegevens van deze persoon of personen geregistreerd in de daartoe bestemde incidentenregisters, ook voor inzage door derden. Dit gebeurt met inachtneming van het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen.

Heeft u twijfels over de juistheid van de documentatie of vermoedens van fraude? Neem dan contact met ons op via integritycontrol@lloydsbank.nl.

 
  Overzicht  
 

Documenten

Bekijk de pagina met downloads voor financieel adviseurs

Downloads