Voor u van start gaat

Heeft u een bestaande of nieuwbouwwoning in Nederland op het oog? En wilt u deze permanent gaan verhuren? Voor u een bod op een woning uitbrengt, bedenk wie uw potentiële huurders zijn. Gezinnen stellen bijvoorbeeld andere eisen aan de omgeving van hun woning dan pas afgestudeerden. Is de woning die u op het oog heeft wel interessant voor uw potentiële huurders?

Bedenk ook welke kosten er gemoeid zijn met het kopen en onderhouden van een verhuurde woning. Dat gaat namelijk verder dan alleen huurinkomsten en hypotheekbetalingen. Naast aanschaf-, taxatie- en advieskosten zijn er natuurlijk ook doorlopende kosten zoals een opstalverzekering, VvE-kosten, erfpacht en makelaarskosten. Deze moeten allemaal worden meegewogen in uw kosten-batenanalyse.

Buffer voor onderhoud en leegstand

Een pand heeft natuurlijk ook doorlopend onderhoud nodig. Het is daarom verstandig om een deel van de huurinkomsten hiervoor opzij te zetten. Zo bouwt u een financiële buffer op waarmee u de onderhoudskosten kunt opvangen. Ook als u even geen huurder heeft, is het fijn dat u een buffer heeft om de doorlopende kosten te dekken. Dit kan al van toepassing zijn op het moment dat u de hypotheek afsluit. De kosten moet u dan uit uw eigen vermogen betalen.

Wat voor type investeerder bent u?

U gaat een deel van uw vermogen gebruiken voor de aanschaf van de woning. Minimaal 25% van de aankoop betaalt u zelf. Dan is het van belang om te weten wat voor een type investeerder u bent. Hoe ver kijkt u in de toekomst? Bent u gevoelig voor waardeschommelingen? Bent u bereid om een grote investering te doen en tijd te besteden aan uw rol als verhuurder? Vindt u het prettig als de positieve of negatieve waardeontwikkeling van uw woning versneld doorwerkt in het rendement op uw woning? Het is verstandig om hier goed over na te denken voordat u een beslissing neemt om Verhuurhypotheek af te sluiten.

Ken uw rechten en plichten als verhuurder

Huurders zijn in Nederland goed beschermd. U moet daarom goed op de hoogte zijn van uw rechten en plichten als verhuurder. Zo voorkomt u dat u voor onaangename verassingen komt te staan.

Meerdere verhuurde woningen

De risico’s en kosten gelden per verhuurde woning. Deze risico’s en kosten worden hoger als u meer verhuurde woningen in bezit heeft.

Checklist

Investeren in een woning om te verhuren past bij mij omdat ik:

Bereid ben om eigen vermogen te investeren
Bewust ben van mijn verplichtingen als verhuurder
Kosten voor eventuele leegstand en onderhoud kan betalen
Voldoende kennis heb van hypotheken en het bezitten van een woning
Bereid ben om een hoger risico te lopen om een hoger rendement te behalen
Kennis heb van de belastingregels die voor mijn hypotheek gelden
De financiële risico's en gevolgen van bijvoorbeeld leegstand, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en echtscheiding kan inschatten

Hoe sluit u de Verhuurhypotheek af?

U kunt de Verhuurhypotheek afsluiten via een aantal onafhankelijk financieel adviseurs die samenwerken met Lloyds Bank.

Vind een adviseur