De Verhuurhypotheek kent twee tariefklassen: ≤50% en ≤75% van de marktwaarde in verhuurde staat. In welke tariefklasse uw hypotheek valt, hangt af van de verhouding tussen de hoogte van uw hypotheek en de marktwaarde van uw woning in verhuurde staat, ook wel de Loan-to-Value (LTV) genoemd. 

Hoe berekent u de tariefklasse van uw Verhuurhypotheek?

Een voorbeeld: de totale Verhuurhypotheek is € 260.000,- en de marktwaarde van de woning in verhuurde staat bedraagt € 400.000,-. U berekent de tariefklasse door de hoogte van de Verhuurhypotheek te delen door de marktwaarde in verhuurde staat (€ 260.000,-/€ 400.000,- = 0,65). Daarna vermenigvuldigt u de uitkomst met 100%. De  LTV is dan 65%. De hypotheek valt dus in de tariefklasse van 51% tot 75% LTV.

Wanneer wijzigt uw tariefklasse?

Automatisch na (extra) aflossen
Aan het einde van elke maand controleren wij of uw Verhuurhypotheek door (extra) aflossingen in een lagere tariefklasse valt. U hoeft hier dus zelf niets voor te doen. Bij onze berekening gaan wij uit van de bij ons bekende marktwaarde van uw woning in verhuurde staat. Heeft u voldoende op uw Verhuurhypotheek afgelost en komt u in aanmerking voor een  lagere tariefklasse? Dan passen wij direct uw tariefklasse en het bijbehorende rentepercentage aan voor de resterende duur van uw rentevastperiode. Bij het bepalen van de rente kijken wij naar de rentepercentages op de dag waarop u de rente voor het laatst heeft vastgezet en de hypotheekvorm(en) die u heeft. U ontvangt automatisch bericht van ons als wij uw tariefklasse hebben aangepast.

Nadat u een waardestijging van de woning heeft aangetoond
Ook door een waardestijging van de woning kan uw Verhuurhypotheek in de laagste tariefklasse (tot en met 50% LTV) komen te vallen. Wij kunnen de marktwaarde in verhuurde staat in onze administratie aanpassen als u een origineel taxatierapport van een gecertificeerd taxateur stuurt naar onze Hypotheek Service Desk. Geef hier alstublieft bij aan dat u vraagt om een aanpassing van de tariefklasse. Het taxatierapport mag maximaal 6 maanden oud zijn.

Hoe sluit u de Verhuurhypotheek af?

U kunt de Verhuurhypotheek afsluiten via een aantal onafhankelijk financieel adviseurs die samenwerken met Lloyds Bank.

Vind een adviseur

Past een Verhuurhypotheek bij u?

Wilt u weten wat er komt kijken bij het verhuren van een woning? En of de Verhuurhypotheek bij u past? Controleer het met onze checklist.

Bekijk de checklist