Belangrijkste risico's van de Verhuurhypotheek

Houd rekening met de risico’s die horen bij het verhuren van een woning met een Verhuurhypotheek:

  • U heeft voor de woning die u verhuurt geen recht op hypotheekrenteaftrek. De maandelijkse kosten zijn dus hoger dan bij een hypotheek voor eigen bewoning. 
  • De Verhuurhypotheek wordt in zijn geheel als schuld geregistreerd bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). Dit kan gevolgen hebben voor andere leningen of financiële producten.
  • Uw huurinkomsten kunnen lager zijn dan begroot. Bijvoorbeeld doordat de woning een periode leeg staat, verhuren alleen mogelijk is tegen een lagere huurprijs of doordat de huurder de huur niet of niet helemaal aan u betaalt. 
  • U heeft geld nodig voor de kosten van onderhoud van de woning of het herstellen van eventuele schade. 
  • De vaste lasten kunnen stijgen. Bijvoorbeeld door een verhoging van de onroerendezaakbelasting, de premies voor verzekeringen of de servicekosten. 
  • De woning kan worden gekraakt of door de huurders in verval raken. Ook kunnen de huurders de woning gebruiken voor activiteiten die niet zijn toegestaan zoals onderverhuur of het kweken van hennep.
  • Een huurder heeft recht op huurbescherming. Een huurder wordt onder andere beschermd tegen het opzeggen door de verhuurder. Het kan zijn dat u hier kosten voor moet maken, zoals juridische kosten.
  • De regels voor verhuur en verhuurhypotheken kunnen per provincie of gemeente verschillen en kunnen in de toekomst veranderen. Ook de fiscale behandeling kan wijzigen. Dat kan tot gevolg hebben dat uw (netto) huurinkomsten en rendement kunnen dalen. Meer over uw rechten en plichten als verhuurder leest u op de websites Rijksoverheid.nl en Belastingdienst.nl. Of neem contact op met uw financieel adviseur.
  • De waarde van de woning kan dalen. Ook kan een woning in verhuurde staat minder goed verkoopbaar zijn.
  • Naast uw inkomen en uw huurinkomsten heeft u misschien nog andere inkomsten uit vermogen, zoals rente en dividend. De hoogte van uw vermogen en de inkomsten uit dit vermogen kunnen fluctueren. Dit kan gevolgen hebben voor de betalingen voor uw hypotheek. Houd hier dus rekening mee in de beslissingen die u neemt. 

Lees meer over gebruikelijke risico’s van iedere soort hypotheek

Belangrijk om te weten

Als u onvoldoende bent voorbereid op deze risico’s, kan het zijn dat u niet meer aan uw betalingsverplichtingen kunt voldoen of dat u uw Verhuurhypotheek op de einddatum niet kunt aflossen. Hoe meer woningen en hypotheken u heeft, hoe meer risico u loopt. Omdat u gedeeltelijk investeert met geleend geld, werkt een waardeverandering van de woning snel door op het rendement van uw investering.

Hoe sluit u de Verhuurhypotheek af?

U kunt de Verhuurhypotheek afsluiten via een aantal onafhankelijk financieel adviseurs die samenwerken met Lloyds Bank.

Vind een adviseur

Past een Verhuurhypotheek bij u?

Wilt u weten wat er komt kijken bij het verhuren van een woning? En of de Verhuurhypotheek bij u past? Controleer het met onze checklist.

Bekijk de checklist