Hoeveel mag u jaarlijks extra aflossen?

Ieder kalenderjaar mag u 15% van uw oorspronkelijke Verhuurhypotheek zonder vergoeding (boeterente) extra aflossen. Dit mag ook in het kalenderjaar dat u de hypotheekakte heeft ondertekend bij de notaris. Bestaat uw Verhuurhypotheek uit twee of meer leningdelen? Dan geldt dit percentage van 15% voor ieder leningdeel.

 • Als u niet meer dan 15% van het oorspronkelijke leningdeel per kalenderjaar aflost

  Bij verkoop van de woning

  Als u overlijdt en uw nabestaanden (een deel van) de hypotheek binnen 12 maanden na uw overlijden terugbetalen 

  Op de datum waarop uw rentevastperiode eindigt

  Als u aflost met geld uit het bouwdepot of duurzaamheidsdepot bij uw Verhuurhypotheek

  Bij tenietgaan van het onderpand: bijvoorbeeld als de woning (het onderpand) wordt verwoest door brand

Lost u meer dan 15% af?

Wilt u meer dan 15% aflossen? En zijn de bovenstaande situaties niet op u van toepassing? Dan betaalt u soms een vergoeding over het bedrag boven dit percentage. U betaalt deze vergoeding als de rente die u nu voor uw Verhuurhypotheek betaalt hoger is dan de rente die op het moment van aflossen geldt. Wij berekenen de vergoeding op basis van de werkelijke kosten die wij maken. Wij brengen geen extra kosten in rekening.

Een lager maandbedrag of een kortere looptijd?

Als u extra aflost, dan gaat uw maandbedrag automatisch omlaag. U kunt er ook voor kiezen om uw maandbedrag gelijk te houden en de looptijd van uw Verhuurhypotheek in te korten. Een kortere looptijd kan prettig zijn als u in de toekomst lagere lasten wilt, bijvoorbeeld tijdens uw pensioen. Kiest u voor een kortere looptijd? Stuur dan een e-mail naar hypotheek@lloydsbank.nl nadat u de extra aflossing naar ons heeft overgemaakt. Wilt u een lager maandbedrag? Dan hoeft u dit niet te doen.

Zo lost u extra af

Aflossen in Mijn Hypotheek via iDEAL

Extra aflossen regelt u het snelst via Mijn Hypotheek, uw persoonlijke en beveiligde online omgeving.

Log in op Mijn Hypotheek
Ga naar de tab ‘Terugbetalen’ en kies voor ‘Eenmalig extra terugbetalen’. Wilt u op vaste momenten een bepaald bedrag aflossen? Kies dan voor 'Periodiek extra terugbetalen'.

Vul in welk bedrag u op een leningdeel wilt aflossen
U ziet direct het effect van uw extra aflossing op uw maandbedrag en uw resterende hypotheekschuld. Lost u meer af dan het vergoedingsvrije bedrag? Dan berekenen wij de vergoeding voordat u de opdracht verstuurt. U kunt de uitleg van deze berekening bekijken voordat u verder gaat.

Maak het bedrag over via iDEAL
Via iDEAL kunt u maximaal €50.000,- per transactie betalen. Controleer ook of u met uw eigen bank een afspraak heeft over het maximale bedrag dat u per dag kunt overboeken.

Nu extra aflossen

Met een overboeking

U mag uw Verhuurhypotheek ook gedeeltelijk aflossen door een bedrag naar ons over te maken.

Vermeld in de omschrijving van uw overboeking uw leningnummer, het leningdeelnummer waarop u wilt aflossen en de tekst ‘Extra aflossing’.

Maak uw extra aflossing over naar de IBAN die wij gebruiken voor het afschrijven van uw maandbedrag.

Wilt u periodiek extra aflossen? Bijvoorbeeld elke maand, elk kwartaal of elk half jaar? Dit gaat het makkelijkst via Mijn Hypotheek, zoals hierboven staat. Maar u kunt ook een periodieke overboeking instellen bij de bank waar uw betaalrekening loopt. Meestal is dit eenvoudig te regelen via internetbankieren.

Wilt u dat wij uw extra aflossing nog in 2023 verwerken? Zorg er dan voor dat het bedrag van uw extra aflossing uiterlijk op woensdag 27 december 2023 op onze rekening staat. Maak een extra aflossing voor 2024 ná 1 januari 2024 naar ons over.
Meer over aflossen aan het einde van het jaar

Wat zijn de voor- en nadelen van extra aflossen? 

Voordelen

Een lager maandbedrag of een kortere looptijd

U betaalt minder rente

Uw hypotheekschuld gaat omlaag

Uw hypotheek valt mogelijk in een lagere tariefklasse


Nadelen

Uw financiële buffer wordt kleiner

Het kan fiscaal nadelig zijn: door extra af te lossen neemt uw schuld af en daardoor neemt uw vermogen in box 3 ‘sparen en beleggen’ toe. Meer informatie vindt u op de website van de Belastingdienst.

Twijfelt u of extra aflossen verstandig is? Laat u dan adviseren door een onafhankelijk financieel adviseur. Vraag vooraf aan de adviseur wat de kosten zijn voor dit advies.

Veelgestelde vragen over extra aflossen

 • U mag zo vaak een bedrag aflossen als u wilt. Bijvoorbeeld elke maand, elk kwartaal of elk half jaar. Om deze betalingen te doen, kunt u kiezen voor 'Periodiek extra terugbetalen' in Mijn Hypotheek. U kunt ook een periodieke overboeking instellen bij de bank waar uw betaalrekening loopt. Meestal is dit eenvoudig te regelen via internetbankieren.

 • Wij doen er maximaal vijf werkdagen over om uw extra aflossing te verwerken in onze administratie. Daarna krijgt u een ontvangstbevestiging van ons. In de maand waarin wij uw extra aflossing hebben verwerkt, betaalt u nog het oude maandbedrag. In de eerste twee weken van de maand erna krijgt u een brief met uw nieuwe maandbedrag. Wij schrijven dit nieuwe maandbedrag aan het einde van diezelfde maand van uw IBAN af. Valt uw Verhuurhypotheek door uw extra aflossing in een lagere tariefklasse? Dan nemen wij de lagere tariefklasse en de bijbehorende rente ook mee in de berekening van uw nieuwe maandbedrag. De rente die u sinds de aflosdatum teveel heeft betaald, wordt in mindering gebracht op de hoofdsom van uw Verhuurhypotheek.

  ⇨ Maakt u uw extra aflossing aan het einde van een maand over? En is uw extra aflossing niet voor de 1e dag van de daaropvolgende maand verwerkt? Dan kunnen wij uw maandbedrag helaas niet meer voor de eerstvolgende incasso aanpassen. Het gevolg is dat u een maand later uw nieuwe maandbedrag gaat betalen. Ook in dit geval trekken wij de rente die u sinds de aflosdatum teveel heeft betaald af van uw Verhuurhypotheek.

 • Deze berekening bestaat uit vier stappen.

  Stap 1 Over welke bedrag betaalt u een vergoeding?

  De vergoeding die u betaalt, wordt berekend over het bedrag dat u aflost min het bedrag dat u in dat kalenderjaar (nog) vergoedingsvrij mag aflossen. Bij een annuïteiten- en lineaire hypotheek daalt uw hypotheek elke maand door maandelijkse aflossingen. Daardoor daalt ook het rentebedrag dat u maandelijks betaalt. In de berekening houden wij rekening met deze rentedalingen. 

  Voorbeeld voor een aflossingsvrije hypotheek:
  Uw oorspronkelijke leningdeel is €100.000. U mag dus ieder kalenderjaar €15.000 (15% van €100.000 is €15.000) eerder aflossen zonder vergoeding. U wilt nu een bedrag van €40.000 eerder aflossen. Over €40.000 min €15.000 = €25.000 betaalt u een vergoeding.

  Stap 2 Vergelijkingsrente bepalen

  Als uitgangspunt nemen wij het actuele rentepercentage voor nieuwe hypotheken dat hoort bij de rentevastperiode en de tariefklasse die u nu heeft. Daarna kijken wij hoelang uw rentevastperiode nog duurt. Als het in uw voordeel is, rekenen wij met uw resterende rentevastperiode. Bieden wij deze rentevastperiode niet aan? Dan zoeken wij op wat de actuele rentepercentages zijn van de kortere en langere rentevastperiode die het dichtst bij uw resterende rentevastperiode liggen. Dit is de naastbetere rente. Wij gebruiken de voor u meest gunstige rente als vergelijkingsrente. Dit rentepercentage is voor u het meest voordelig omdat de vergoeding daardoor lager uitvalt.

  Let op: Bij de berekening gaan wij uit van de actuele rentepercentages die gelden voor nieuwe klanten met dezelfde aflosvorm en de tariefklasse die voor u geldt.

  Vervolg voorbeeld:
  U heeft een rentevastperiode van 5 jaar met een rentepercentage van 6%. Uw rentevastperiode loopt over 2 jaar af. Het actuele rentepercentage voor 5 jaar is 4% en het actuele rentepercentage voor 2 jaar is 3%. Wij gebruiken de voor u meest gunstige rente van 4% als vergelijkingsrente.

  Stap 3 Renteverschil berekenen

  Vervolgens berekenen wij het bedrag dat u met uw rente van dit moment zou hebben betaald tot de einddatum van uw rentevastperiode. Wij trekken daarvan het bedrag af dat u tot de einddatum van uw rentevastperiode met de vergelijkingsrente zou betalen. Het verschil tussen deze bedragen is het bedrag aan rente dat wij niet van u ontvangen. Dit bedrag gebruiken wij om de hoogte van de te betalen vergoeding te berekenen.

  Vervolg voorbeeld:
  Rente-inkomsten tot einde rentevastperiode: €25.000 x 6% x 2 jaar = €3.000
  Rente-inkomsten tot einde rentevastperiode: €25.000 x 4% x 2 jaar = €2.000.
  Het renteverschil tussen deze twee bedragen is : €3.000 min €2.000 = €1.000

  Stap 4 Contante waarde berekenen

  U betaalt het renteverschil niet in de toekomst, maar nu. Daarom rekenen wij het renteverschil terug naar de waarde van dit moment: hierdoor betaalt u een lagere vergoeding. Dit noemen wij de contante waarde. Voor het berekenen van de contante waarde gebruiken wij een standaardmethode (de netto contante waarde-methode) die andere banken ook gebruiken. De uitkomst van deze berekening is ons renteverlies, ofwel de vergoeding die u ons betaalt. Deze vergoeding is nooit hoger dan het financiële nadeel dat wij hebben. U betaalt dus geen boete. U betaalt de vergoeding tegelijk met het bedrag dat u eerder aflost.

  Vervolg voorbeeld:
  Het renteverschil van €1.000 wordt contant gemaakt met de vergelijkingsrente van 4%.  De vergoeding die moet betalen, komt dan uit op €959,51.

 • Als u een Verhuurhypotheek bij ons afsluit, dan kopen wij geld in om dit bedrag aan u te kunnen lenen. Wij kopen dit geld in voor dezelfde periode als dat u het leent (uw ‘rentevastperiode’). Hiervoor betalen wij rente. Als u eerder aflost dan afgesproken of uw rente tussentijds wijzigt, dan moeten wij nog wel rente betalen totdat uw rentevastperiode is verstreken. Is de rente op dat moment hoger? Dan kunnen wij het geld opnieuw gebruiken en hoeft u geen vergoeding te betalen. Is de rente lager? Dan lopen wij rente mis. U betaalt dan een vergoeding om ons de rente te compenseren die wij zijn misgelopen. Deze kosten zijn nooit hoger dan het financiële nadeel dat wij hebben. U betaalt dus geen extra bedrag.

 • Ga naar Mijn Hypotheek en klik op ‘Account maken’. U kunt nu kiezen tussen het aanmaken van een account met iDIN of het aanmaken van een account met toegangscode. Nadat u uw keuze heeft gemaakt, kunt u eenvoudig de instructies volgen.

Naar alle veelgestelde vragen