NHG op een rijtje

Als u gebruikmaakt van NHG, dan weet u dat:

u meestal een lagere rente betaalt dan zonder NHG

u een verantwoorde en betaalbare hypotheek afsluit

u een vangnet heeft als u door veranderingen in uw persoonlijke situatie uw hypotheek niet meer kunt betalen

u aan de voorwaarden van NHG moet voldoen om hier een beroep op te doen

u eenmalig een borgtochtprovisie van 0,6% van het hypotheekbedrag betaalt

Hoe werkt NHG?

Bij het afsluiten van een hypotheek met NHG staat de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen borg voor het door u geleende bedrag. Voor deze borgstelling betaalt u eenmalig een borgtochtprovisie van 0,6% van het hypotheekbedrag. U kunt een beroep doen op NHG als u door een wijziging in uw persoonlijke situatie, buiten uw schuld, niet meer aan uw hypotheekverplichtingen kunt voldoen en u uw huis moet verkopen. Bijvoorbeeld door arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, het overlijden van uw partner of door beëindiging van uw relatie. Het Waarborgfonds kan de ontstane restschuld dan onder voorwaarden kwijtschelden. De garantie is dus een extra zekerheid voor u en voor ons.

Wat is het maximale NHG-bedrag?

Vanaf 1 januari 2024 is het maximale bedrag dat u kunt lenen met NHG verhoogd naar €435.000. Dit betekent dat de koopsom van uw huis en de eventuele verbouwingskosten niet hoger mag zijn dan €435.000. Investeert u in energiebesparende maatregelen? Dan is de maximale kostengrens €461.100 (106% van de marktwaarde van het huis). Deze extra ruimte moet dan wel volledig worden gebruikt voor deze maatregelen. Voorbeelden van energiebesparende maatregelen zijn een HR ketel, gevel-, dak-, leiding- of vloerisolatie of dubbele beglazing. 

Meer weten over NHG?

Meer informatie over NHG en de voorwaarden vindt u op de website van NHG.

Hypotheek regelen

U kunt uw hypotheek op twee manieren afsluiten: zelf online of via een onafhankelijke adviseur.

Meer weten