Wat regelt de notaris voor u?

 • Vraagt de verkoper u om een waarborgsom? Dan kunt u dit bedrag betalen met uw eigen spaargeld of een bankgarantie regelen. Met een bankgarantie betaalt de hypotheekverstrekker de waarborgsom als de koop toch niet doorgaat. De waarborgsom wordt tijdelijk op de rekening van de notaris gestort. Moet de hypotheekverstrekker de waarborgsom betalen aan de verkoper omdat u uw verplichtingen aan de verkoper niet nakomt? Dan moet u het bedrag terugbetalen aan de hypotheekverstrekker. De waarborgsom is meestal 10% van de koopsom van het huis. De kosten van de bankgarantie zijn 1% van de waarborgsom.

 • Voordat u naar de notaris gaat voor het passeren van de aktes, maakt de notaris de eindafrekening voor u op. In de eindafrekening staan alle kosten die te maken hebben met het kopen van het huis, bijvoorbeeld:

  ✓de koopsom en het bedrag van de hypotheek

  ✓de verrekening van de lasten zoals gemeentebelastingen

  ✓de kosten van de notaris en de taxateur

  ✓eventuele makelaarskosten en advieskosten van een financieel adviseur

  ✓de overdrachtsbelasting

  ✓eventuele kosten van Nationale Hypotheek Garantie

 • Nadat uw hypotheek is geaccepteerd, maakt u een afspraak bij de notaris voor het passeren van de aktes. Hiermee wordt de koop officieel gemaakt. In de hypotheekakte staan de afspraken die u met de hypotheekverstrekker maakt over uw hypotheek. In de hypotheekakte geeft u de hypotheekverstrekker het recht van hypotheek op het onderpand. Ook wordt het totale hypotheekbedrag, de looptijd en de hypothecaire inschrijving vastgelegd. Het onderpand is het huis dat u koopt. Het recht van hypotheek betekent dat de hypotheekverstrekker het onderpand mag verkopen als u bijvoorbeeld de hypotheek niet aflost of de rente niet betaalt. Ook staat in de hypotheekakte op welke naam of namen de hypotheek staat en voor welk bedrag de hypotheek wordt ingeschreven in het hypotheekregister van het Kadaster.

  U kunt ervoor kiezen om een hogere inschrijving te laten opnemen dan het bedrag van uw hypotheek. Met een hogere inschrijving hoeft u niet opnieuw naar de notaris als u uw hypotheek verhoogt voor bijvoorbeeld het verbouwen van uw huis of een nieuwe keuken.

  Naast de hypotheekakte ondertekent u een leveringsakte (ook wel de transportakte genoemd). Door het ondertekenen van de leveringsakte wordt het eigendom van huis overgedragen van de verkoper aan de koper. In deze akte staat wie het huis koopt en hoe de verdeling is. Als u samen een huis koopt, kunt u bijvoorbeeld ieder voor 50% eigenaar zijn. Als beide aktes zijn ondertekend, worden ze door de notaris ingeschreven in het hypotheekregister van het Kadaster.

De kosten van een notaris

De kosten verschillen per notaris. Gemiddeld moet u rekening houden met een bedrag van € 1.000,- tot € 1.500,-. Een deel van de kosten van een notaris vallen onder de kosten koper (kk). Zoals de kosten voor de hypotheekakte. Dit betekent dat u deze kosten eenmalig mag aftrekken bij uw belastingaangifte over het jaar waarin u de kosten heeft betaald. Op de website van de Belastingdienst vindt u een overzicht van de kosten die u eenmalig mag aftrekken.

Maak gebruik van onze notarisservice

Als klant van Lloyds Bank kunt u gebruikmaken van de Excellent Notarisservice. Met deze service bent u verzekerd van een vast en scherp tarief voor de diensten van een betrouwbaar en gekwalificeerd notariskantoor.

Notarisservice aanvragen

Hypotheek regelen

U kunt uw hypotheek op twee manieren afsluiten: zelf online of via een onafhankelijke adviseur.

Meer weten