In sommige gevallen kan een tegoed worden beschouwd als ‘tijdelijk hoog tegoed’. Een dergelijk tegoed kan tijdelijk tegen een hogere limiet beschermd worden. 

In het geval dat op het moment van het faillissement van uw bank door u een tegoed wordt aangehouden dat direct verband houdt met de koop of verkoop van een particuliere eigen woning is een dergelijk tegoed onder het depositogarantiestelsel voor een periode van drie maanden na storting van het tegoed tot maximaal € 500.000,- EUR aanvullend beschermd. Verdere informatie kunt u vinden op: http://www.edb-banken.de.