In sommige gevallen kan een tegoed worden beschouwd als ‘tijdelijk hoog tegoed’ (bijvoorbeeld als gevolg van de verkoop van een woning, erfenis of verzekeringsuitkering). Een dergelijk tegoed kan tijdelijk tegen een hogere limiet (£ 1.000.000,-) beschermd worden gedurende zes maanden nadat het bedrag op uw rekening is bijgeschreven, of vanaf het moment dat een dergelijk bedrag wettelijk overdraagbaar is geworden.

Dit geldt vanaf 3 juli 2015. Meer details vindt u op de FSCS website en in het FSCS leaflet.