Hoeveel mag u jaarlijks extra aflossen?

Ieder kalenderjaar mag u 10% van uw oorspronkelijke hypotheek zonder vergoeding (boeterente) extra aflossen. Dit mag ook in het kalenderjaar dat u de hypotheekakte heeft ondertekend bij de notaris. Bestaat uw hypotheek uit twee of meer leningdelen? Dan geldt dit percentage van 10% voor ieder leningdeel.
⇨ Heeft u een Bank of Scotland Hypotheek? Dan kan er een ander percentage gelden. Het percentage dat voor u geldt, vindt u in uw voorwaarden.

 • Als u niet meer dan 10% van het oorspronkelijke leningdeel per kalenderjaar aflost

  Bij een variabele rente

  Bij verkoop van uw huis

  Als u overlijdt en uw nabestaanden (een deel van) de hypotheek binnen 12 maanden na uw overlijden terugbetalen 

  Op de datum waarop uw rentevastperiode eindigt

  Als u aflost met geld uit het bouwdepot of duurzaamheidsdepot

   Met de uitkering van een kapitaalverzekering die aan ons is verpand

  Bij tenietgaan van het onderpand: bijvoorbeeld als de woning (het onderpand) wordt verwoest door brand

  Met een onverwachte extra verkoopopbrengst van uw vorige huis

Lost u meer dan 10% af?

Wilt u meer dan 10% aflossen? En zijn de bovenstaande situaties niet op u van toepassing? Dan betaalt u soms een vergoeding over het bedrag boven dit percentage. U betaalt deze vergoeding als de rente die u nu voor uw hypotheek betaalt hoger is dan de rente die op het moment van aflossen geldt voor eenzelfde soort hypotheek. Wij berekenen de vergoeding op basis van de werkelijke kosten die wij maken. Wij brengen geen extra kosten in rekening.

Een lager maandbedrag of een kortere looptijd?

Als u extra aflost, dan gaat uw maandbedrag automatisch omlaag. U kunt er ook voor kiezen om uw maandbedrag gelijk te houden en de looptijd van uw hypotheek in te korten. Een kortere looptijd kan prettig zijn als u in de toekomst lagere lasten wilt, bijvoorbeeld tijdens uw pensioen. Kiest u voor een kortere looptijd? Stuur dan een e-mail naar hypotheek@lloydsbank.nl nadat u de extra aflossing naar ons heeft overgemaakt. Wilt u een lager maandbedrag? Dan hoeft u dit niet te doen.

Neem vooraf contact op in deze situaties

Stuur vooraf een e-mail naar hypotheek@lloydsbank.nl als u vergoedingsvrij met iDEAL wilt aflossen en u:

een schenkingsvrijstelling eigen woning van de Belastingdienst gebruikt

aflost met een extra verkoopopbrengst van uw vorige huis

Bij de veelgestelde vragen onderaan deze pagina leest u hoe extra aflossen met een schenking of een extra verkoopopbrengst precies werkt. En welke gegevens u in uw e-mail moet vermelden.

Zo lost u extra af

Aflossen in Mijn Hypotheek via iDEAL

Extra aflossen regelt u het snelst via Mijn Hypotheek, uw persoonlijke en beveiligde online omgeving.

Log in op Mijn Hypotheek
Ga naar de tab ‘Terugbetalen’ en kies voor ‘Eenmalig extra terugbetalen’. Wilt u op vaste momenten een bepaald bedrag aflossen? Kies dan voor 'Periodiek extra terugbetalen'.

Vul in welk bedrag u op een leningdeel wilt aflossen
U ziet direct het effect van uw extra aflossing op uw maandbedrag en uw resterende hypotheekschuld. Lost u meer af dan het vergoedingsvrije bedrag? Dan berekenen wij de vergoeding voordat u de opdracht verstuurt. U kunt de uitleg van deze berekening bekijken voordat u verder gaat.

Maak het bedrag over via iDEAL
Via iDEAL kunt u maximaal €50.000,- per transactie betalen. Controleer ook of u met uw eigen bank een afspraak heeft over het maximale bedrag dat u per dag kunt overboeken.

Nu extra aflossen

Met een overboeking

U mag uw hypotheek ook gedeeltelijk aflossen door een bedrag naar ons over te maken.

Vermeld in de omschrijving van uw overboeking uw leningnummer, het leningdeelnummer waarop u wilt aflossen en de tekst ‘Extra aflossing’.

Maak uw extra aflossing over naar de IBAN die wij gebruiken voor het afschrijven van uw maandbedrag.

Wilt u periodiek extra aflossen? Bijvoorbeeld elke maand, elk kwartaal of elk half jaar? Dit gaat het makkelijkst via Mijn Hypotheek, zoals hierboven staat. Maar u kunt ook een periodieke overboeking instellen bij de bank waar uw betaalrekening loopt. Meestal is dit eenvoudig te regelen via internetbankieren.

Wat zijn de voor- en nadelen van extra aflossen? 

Voordelen

Een lager maandbedrag of een kortere looptijd

U betaalt minder rente

Uw hypotheekschuld gaat omlaag

Uw hypotheek valt mogelijk in een lagere tariefklasse


Nadelen

Uw financiële buffer wordt kleiner

Minder hypotheekrenteaftrek

Het kan fiscaal nadelig zijn

Twijfelt u of extra aflossen verstandig is? Laat u dan adviseren door een onafhankelijk financieel adviseur. Vraag vooraf aan de adviseur wat de kosten zijn voor dit advies.

Veelgestelde vragen over extra aflossen

 • Extra aflossen op een spaarhypotheek is niet altijd voordelig. Als u extra aflost op een spaarhypotheek, dan kan het zijn dat uw spaarpremie stijgt. Vraag daarom advies aan een onafhankelijk financieel adviseur voordat u extra aflost. Een adviseur kan u kosten in rekening brengen voor dit advies. Of neem contact op met onze Hypotheek Service Desk. Wij geven u geen advies. Dit betekent dat u zelf verantwoordelijk bent voor de keuze die u maakt en de gevolgen van uw keuze.

 • De eenmalige schenkingsvrijstelling voor de aankoop, een verbouwing of het aflossen van de hypotheek op de eigen woning is op 1 januari 2024 vervallen. De schenkingsvrijstelling was op 1 januari 2023 al verlaagd van €106.671 naar €28.947. Heeft u een schenking voor de eigen woning ontvangen in 2022 of 2023? Dan mag u deze schenking nog in 2024 gebruiken voor het vergoedingsvrij aflossen op uw hypotheek als u aan de voorwaarden van de Belastingdienst voldoet. Op de website van de Belastingdienst leest u welke voorwaarden van toepassing zijn.

  Stuur alstublieft een e-mail naar hypotheek@lloydsbank.nl voordat u met een schenking uw hypotheek aflost. Vermeld in deze e-mail dat het om een schenking gaat en geef aan met welk bedrag u welk leningdeel gaat aflossen.

 • Is de verkoopopbrengst van uw vorige huis in werkelijkheid hoger dan het bedrag waar rekening mee is gehouden bij de hypotheek voor uw nieuwe huis? Dan mag u deze extra opbrengst gebruiken om zonder vergoeding extra op uw hypotheek af te lossen. Voor deze extra aflossing gelden een aantal regels:

  U gebruikt het geld dat vrij komt uit de overwaarde van de verkoop van uw vorige huis.

  U doet de extra aflossing binnen 1 maand na de verkoop van uw vorige huis, maar altijd binnen 12 of 24 maanden na de ingangsdatum van uw nieuwe hypotheek. Als u bestaande bouw koopt, dan gebruikt u de extra verkoopopbrengst binnen 12 maanden na de ingangsdatum van uw nieuwe lening om extra af te lossen. Koopt u een nieuwbouwwoning? Dan moet dit binnen 24 maanden na deze datum.

  Hoe regelt u dit?

  Stap 1 Stuur ons een e-mail

  Stuur een e-mail naar hypotheek@lloydsbank.nl en geef aan met welk bedrag u welk leningdeel gaat aflossen. Voeg de notarisafrekening van de verkoop van uw vorige huis toe als bijlage.  

  Stap 2 Wacht op onze reactie

  Wacht tot u een e-mail van ons ontvangt waarin wij aangeven dat u de extra aflossing kunt overmaken. Dit duurt maximaal twee werkdagen.

  Stap 2 Maak uw extra aflossing over

  Dit regelt u het snelst in Mijn Hypotheek: via IDEAL kunt u het bedrag meteen naar ons overmaken. Hierboven leest u hoe dat werkt.

 • U mag zo vaak een bedrag aflossen als u wilt. Bijvoorbeeld elke maand, elk kwartaal of elk half jaar. Om deze betalingen te doen, kunt u kiezen voor 'Periodiek extra terugbetalen' in Mijn Hypotheek. U kunt ook een periodieke overboeking instellen bij de bank waar uw betaalrekening loopt. Meestal is dit eenvoudig te regelen via internetbankieren.

 • Wij doen er maximaal vijf werkdagen over om uw extra aflossing te verwerken in onze administratie. Daarna krijgt u een ontvangstbevestiging van ons. In de maand waarin wij uw extra aflossing hebben verwerkt, betaalt u nog het oude maandbedrag. In de eerste twee weken van de maand erna krijgt u een brief met uw nieuwe maandbedrag. Wij schrijven dit nieuwe maandbedrag aan het einde van diezelfde maand van uw IBAN af. Valt uw hypotheek door uw extra aflossing in een lagere tariefklasse? Dan nemen wij de lagere tariefklasse en de bijbehorende rente ook mee in de berekening van uw nieuwe maandbedrag. De rente die u sinds de aflosdatum teveel heeft betaald, wordt in mindering gebracht op de hoofdsom van uw hypotheek.

  ⇨ Maakt u uw extra aflossing aan het einde van een maand over? En is uw extra aflossing niet voor de 1e dag van de daaropvolgende maand verwerkt? Dan kunnen wij uw maandbedrag helaas niet meer voor de eerstvolgende incasso aanpassen. Het gevolg is dat u een maand later uw nieuwe maandbedrag gaat betalen. Ook in dit geval trekken wij de rente die u sinds de aflosdatum teveel heeft betaald af van uw hypotheek.

 • Deze berekening bestaat uit vier stappen.

  Stap 1 Over welke bedrag betaalt u een vergoeding?

  De vergoeding die u betaalt, wordt berekend over het bedrag dat u aflost min het bedrag dat u in dat kalenderjaar (nog) vergoedingsvrij mag aflossen. Bij een annuïteiten- en lineaire hypotheek daalt uw hypotheek elke maand door maandelijkse aflossingen. Daardoor daalt ook het rentebedrag dat u maandelijks betaalt. In de berekening houden wij rekening met deze rentedalingen. 

  Voorbeeld voor een aflossingsvrije hypotheek:
  Uw oorspronkelijke leningdeel is €150.000. U mag dus ieder kalenderjaar €15.000 (10% van €150.000 is €15.000) eerder aflossen zonder vergoeding. U wilt nu een bedrag van €40.000 eerder aflossen. Over €40.000 min €15.000 = €25.000 betaalt u een vergoeding.

  Stap 2 Vergelijkingsrente bepalen

  Wij kijken vervolgens naar het actuele rentepercentage voor nieuwe hypotheken dat hoort bij de
  rentevastperiode en de tariefklasse die u nu heeft. Daarna kijken wij hoelang uw rentevastperiode
  nog duurt. Als de rente bij de resterende rentevastperiode hoger is dan het actuele rentepercentage
  voor nieuwe hypotheken dat hoort bij de rentevastperiode en de tariefklasse die u nu heeft, dan is dat in uw voordeel en rekenen wij met deze resterende rentevastperiode. Bieden wij deze rentevastperiode niet aan? Dan zoeken wij op wat de actuele rentepercentages zijn van de kortere en langere rentevastperiode die het dichtst bij uw resterende rentevastperiode liggen. Dit is de naastbetere rente. Wij gebruiken de voor u meest gunstige rente als vergelijkingsrente. Dit rentepercentage is voor u het meest voordelig omdat de vergoeding daardoor lager uitvalt.
  Let op: Bij de berekening gaan wij uit van de actuele rentepercentages die gelden voor nieuwe klanten met dezelfde aflosvorm en de tariefklasse die voor u geldt.

  Vervolg voorbeeld:
  U heeft een rentevastperiode van 5 jaar met een rentepercentage van 6%. Uw rentevastperiode loopt over 2 jaar af. Het actuele rentepercentage voor 5 jaar is 4% en het actuele rentepercentage voor 2 jaar is 3%. Wij gebruiken de voor u meest gunstige rente van 4% als vergelijkingsrente.

  Stap 3 Renteverschil berekenen

  Vervolgens berekenen wij het bedrag dat u met uw rente van dit moment zou hebben betaald tot de einddatum van uw rentevastperiode. Wij trekken daarvan het bedrag af dat u tot de einddatum van uw rentevastperiode met de vergelijkingsrente zou betalen. Het verschil tussen deze bedragen is het bedrag aan rente dat wij niet van u ontvangen. Dit bedrag gebruiken wij om de hoogte van de te betalen vergoeding te berekenen.

  Vervolg voorbeeld:
  Rente-inkomsten tot einde rentevastperiode: €25.000 x 6% x 2 jaar = €3.000
  Rente-inkomsten tot einde rentevastperiode: €25.000 x 4% x 2 jaar = €2.000.
  Het renteverschil tussen deze twee bedragen is : €3.000 min €2.000 = €1.000

  Stap 4 Contante waarde berekenen

  U betaalt het renteverschil niet in de toekomst, maar nu. Daarom rekenen wij het renteverschil terug naar de waarde van dit moment: hierdoor betaalt u een lagere vergoeding. Dit noemen wij de contante waarde. Voor het berekenen van de contante waarde gebruiken wij een standaardmethode (de netto contante waarde-methode) die andere banken ook gebruiken. De uitkomst van deze berekening is ons renteverlies, ofwel de vergoeding die u ons betaalt. Deze vergoeding is nooit hoger dan het financiële nadeel dat wij hebben. U betaalt dus geen boete. Deze vergoeding moet u betalen tegelijkertijd met de tussentijdse aflossing.

  Vervolg voorbeeld:
  Het renteverschil van €1.000 wordt contant gemaakt met de vergelijkingsrente van 4%.  De vergoeding die moet betalen, komt dan uit op €959,51.

 • Als u een hypotheek bij ons afsluit, dan kopen wij geld in om dit bedrag aan u te kunnen lenen. Wij kopen dit geld in voor dezelfde periode als dat u het leent (uw ‘rentevastperiode’). Hiervoor betalen wij rente. Als u eerder aflost dan afgesproken of uw rente tussentijds wijzigt, dan moeten wij nog wel rente betalen totdat uw rentevastperiode is verstreken. Is de rente op dat moment hoger? Dan kunnen wij het geld opnieuw gebruiken en hoeft u geen vergoeding te betalen. Is de rente lager? Dan lopen wij rente mis. U betaalt dan een vergoeding om ons de rente te compenseren die wij zijn misgelopen. Deze kosten zijn nooit hoger dan het financiële nadeel dat wij hebben. U betaalt dus geen extra bedrag.

 • Ga naar Mijn Hypotheek en klik op ‘Account maken’. U kunt nu kiezen tussen het aanmaken van een account met iDIN of het aanmaken van een account met toegangscode. Nadat u uw keuze heeft gemaakt, kunt u eenvoudig de instructies volgen.

Naar alle veelgestelde vragen

Vragen?

Neem gerust contact met ons op. Wij helpen u graag snel verder.

Contact