Enkele voordelen extra aflossen

Een lager maandbedrag of een kortere looptijd

U betaalt minder rente

Uw hypotheekschuld gaat omlaag

Uw hypotheek valt mogelijk in een lagere tariefklasse 

Enkele nadelen extra aflossen

Uw financiële buffer wordt kleiner. Gebruik daarom geen geld dat u mogelijk (snel) nodig heeft om af te lossen

Minder hypotheekrenteaftrek 

Het kan fiscaal nadelig zijn

Het is verstandig om goed na te denken en u eventueel te laten adviseren voordat u een beslissing neemt om extra af te lossen.

Hoeveel mag ik jaarlijks extra aflossen?

U mag ieder kalenderjaar 10% van uw oorspronkelijke hypotheek zonder extra kosten aflossen. Dit mag ook in het kalenderjaar dat u de hypotheekakte heeft ondertekend bij de notaris. Bestaat uw hypotheek uit twee of meer leningdelen? Dan geldt dit percentage van 10% voor ieder leningdeel.

Lost u meer dan 10% af? Dan betaalt u over het bedrag boven dit percentage een vergoeding als de rente die u nu voor uw hypotheek betaalt hoger is dan de rente die op het moment van aflossen geldt voor eenzelfde soort hypotheek. Deze vergoeding wordt vaak ‘boeterente’ genoemd. Vraag daarom eerst een voorlopige terugbetaalnota op in Mijn Hypotheek zodat u vooraf weet welke vergoeding u betaalt. Of neem hiervoor contact op met onze Hypotheek Service Desk.

Let op: Heeft u een Bank of Scotland Hypotheek? Dan kan er een afwijkend percentage gelden. Het percentage dat voor u van toepassing is, vindt u in uw voorwaarden.

Hoe wordt de vergoeding berekend?

In de voorwaarden van uw hypotheek leest u hoe deze vergoeding wordt berekend. Sinds 14 juli 2016 voldoen onze voorwaarden voor vervroegd aflossen aan een marktstandaard die is afgegeven door de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Deze marktstandaard is automatisch op uw hypotheek van toepassing, tenzij de voorwaarden van uw hypotheek gunstiger zijn.

Extra aflossen met een schenking

Heeft u een schenking gekregen die valt onder de regels van de schenkingsvrijstelling eigen woning van de Belastingdienst? Dan mag u in 2021 met deze schenking tot een bedrag van € 105.302,- vergoedingsvrij aflossen op uw hypotheek. U mag de schenking ook over twee of drie achtereenvolgende jaren verdelen. Dus bijvoorbeeld € 30.000,- in 2021, 2022 en 2023. Wij trekken het bedrag van de schenking af van de 10% die u ieder kalenderjaar vergoedingsvrij mag aflossen. De maximale schenkingsvrijstelling wordt elk jaar opnieuw vastgesteld door de Belastingdienst.

⇨U mag maximaal het bedrag van één schenkingsvrijstelling gebruiken voor het aflossen van uw hypotheek. Neem alstublieft contact op met onze Hypotheek Service Desk voordat u met een schenking uw hypotheek wilt aflossen.

Onbeperkt extra aflossen?

In bepaalde gevallen kunt u onbeperkt extra aflossen, zonder dat u daar een vergoeding voor betaalt:

  • Als u een leningdeel met een variabele rente heeft.
  • Als de woning wordt verkocht.
  • Als u of uw partner (als mede-contractant van de hypotheek) komt te overlijden.
  • Bij tenietgaan van het onderpand. Bijvoorbeeld als de woning (het onderpand) wordt verwoest door brand.
  • Op de datum waarop uw rentevastperiode eindigt. Dit betekent dat de aflossing moet samenvallen met de datum van de renteherziening.
  • Als u aflost met een restant uit het bouwdepot.

Hoe kan ik extra aflossen?

U kunt het af te lossen bedrag overmaken naar de IBAN die wij gebruiken om uw maandbedrag te incasseren. Vermeld in de omschrijving uw leningnummer, het leningdeelnummer waarop u wilt aflossen en de tekst ‘Extra aflossing’. Per aflossing geldt een minimaal bedrag van € 100,-.

Lager maandbedrag

Wij doen er maximaal vijf werkdagen over om uw extra aflossing te verwerken in onze administratie. Daarna krijgt u een ontvangstbevestiging van ons. In de maand waarin wij uw extra aflossing hebben verwerkt, betaalt u nog het oude maandbedrag. In de eerste twee weken van de maand erna krijgt u een brief met uw nieuwe maandbedrag. Wij schrijven dit nieuwe maandbedrag aan het einde van diezelfde maand van uw IBAN af. Valt uw hypotheek door uw extra aflossing in een lagere tariefklasse? Dan nemen wij de lagere tariefklasse en de bijbehorende rente ook mee in de berekening van uw nieuwe maandbedrag. De rente die u sinds de aflosdatum teveel heeft betaald, wordt in mindering gebracht op de hoofdsom van uw hypotheek.

⇨ Maakt u uw extra aflossing aan het einde van een maand over? En is uw extra aflossing niet voor de 1e dag van de daaropvolgende maand verwerkt? Dan kunnen wij uw maandbedrag helaas niet meer voor de eerstvolgende incasso aanpassen. Het gevolg is dat u een maand later uw nieuwe maandbedrag gaat betalen. Ook in dit geval trekken wij de rente die u sinds de aflosdatum teveel heeft betaald af van uw hypotheek.

Een kortere looptijd na extra aflossen

Als u extra aflost, dan gaat uw maandbedrag automatisch omlaag. U kunt er ook voor kiezen om uw maandbedrag gelijk te houden en de looptijd van uw hypotheek in te korten. Een kortere looptijd kan prettig zijn als u in de toekomst lagere lasten wilt, bijvoorbeeld tijdens uw pensioen. Kiest u voor een kortere looptijd? Neem dan contact met ons op nadat u de extra aflossing naar ons heeft overgemaakt. Wilt u een lager maandbedrag? Dan hoeft u dit niet te doen.

Vragen?

Neem gerust contact met ons op. Wij helpen u graag snel verder.

Contact