Veelgestelde vragen Persoonlijke lening

Aanbod en algemene voorwaarden

 • Om uw lening aan te vragen, heeft u alleen uw smartphone, DigiD en inloggegevens van uw bank nodig. Voor het ondertekenen van het aanbod gebruikt u iDIN. Met iDIN kunt u zich online identificeren via uw eigen bank en rechtsgeldig documenten ondertekenen. Als u hulp nodig heeft, kunt u altijd terecht bij uw tussenpersoon.

   

 • Met de Lloyds Bank Verzamel app verzamelt u uw persoonlijke en financiële gegevens. Met deze gegevens kunt u de lening aanvragen. Na het verstrekken van uw gegevens, heeft u nog 14 dagen om de documentatie te bekijken en te ondertekenen. Het is belangrijk dat u alle tijd neemt die u nodig heeft om alles goed te lezen en eventuele vragen te stellen aan uw tussenpersoon. Heeft u langer nodig? Dan kan uw tussenpersoon na die 14 dagen een nieuwe aanvraag indienen.

  Als de gegevens die u aan ons verstrekt, zijn gewijzigd of als u weet dat die gaan wijzigen, dan moet u dat ons laten weten. Heeft u hier vragen over? Dan kunt u altijd terecht bij onze Service Desk Lenen via telefoonnummer 020 200 83 88.

 • Met de Lloyds Bank Verzamel app verzamelt u uw financiële gegevens op een veilige manier bij websites van de overheid waar deze gegevens al bekend zijn. De Lloyds Bank Verzamel app begeleidt u langs deze websites. Bij ieder systeem logt u in met uw DigiD. Als u een partner heeft, dan logt hij of zij ook in.

  De Lloyds Bank Verzamel app haalt alle relevante gegevens van de websites en maakt er uw persoonlijk financieel profiel van. De gegevens die worden verzameld, presenteert de app steeds overzichtelijk op het scherm.

  Aan het einde van het proces besluit u zelf of u de verzamelde informatie doorstuurt naar ons. Als u dit niet doet, dan kunt u geen aanvraag doen bij Lloyds Bank. Zodra u de Lloyds Bank Verzamel app afsluit, worden alle in de app verzamelde gegevens automatisch verwijderd van uw telefoon.

 • U mag de leenovereenkomst herroepen binnen 14 dagen nadat de overeenkomst is gesloten of nadat u alle relevante informatie heeft ontvangen. Als u de lening toch niet wilt, stuur dan een e-mail naar lenen@lloydsbank.nl of een brief naar Lloyds Bank GmbH, Postbus 93020, 1090 BA Amsterdam. U moet het openstaande leenbedrag aan ons terugbetalen. U heeft daarvoor maximaal 30 dagen de tijd na de datum van uw e-mail of brief. Over dit bedrag betaalt u de rente die in uw overeenkomst staat. De rente wordt berekend vanaf de dag van het uitbetalen van uw lening tot de dag waarop u het bedrag aan ons heeft terugbetaald.

 • Voor het afsluiten van de persoonlijke lening betaalt u ons geen kosten. Wij betalen de tussenpersoon voor zijn bemiddeling. Een tussenpersoon mag u dus geen rekening sturen voor bijvoorbeeld bemiddelingskosten, administratiekosten of een abonnement. Wel mag de tussenpersoon u kosten in rekening brengen voor advies over verzekeringen bij de lening. Bijvoorbeeld over een arbeidsongeschiktheidsverzekering, overlijdensrisicoverzekering of werkloosheidsverzekering, Hiervoor moet hij eerst uw toestemming hebben. Ook moet hij u vooraf laten weten hoeveel dit advies kost.

Aanvragen en de Lloyds Bank app

 • Met de Lloyds Bank Verzamel app verzamelt u uw financiële gegevens op een veilige manier bij websites van de overheid waar deze gegevens al bekend zijn. De Lloyds Bank Verzamel app begeleidt u langs deze websites. Bij ieder systeem logt u in met uw DigiD. Als u een partner heeft, dan logt hij of zij ook in.

  De Lloyds Bank Verzamel app haalt alle relevante gegevens van de websites en maakt er uw persoonlijk financieel profiel van. De gegevens die worden verzameld, presenteert de app steeds overzichtelijk op het scherm.

  Aan het einde van het proces besluit u zelf of u de verzamelde informatie doorstuurt naar ons. Als u dit niet doet, dan kunt u geen aanvraag doen bij Lloyds Bank. Zodra u de Lloyds Bank Verzamel app afsluit, worden alle in de app verzamelde gegevens automatisch verwijderd van uw telefoon.

  Op deze pagina vindt u een korte video waarin wij uitleggen hoe deze app werkt.

   

 • Met de Lloyds Bank Verzamel app verzamelt u uw financiële gegevens vanuit de bron.

  Dat heeft voor u de volgende voordelen:

  1. U bespaart tijd, omdat u geen informatie handmatig hoeft in te typen;
  2. U bespaart tijd, omdat u geen documenten hoeft te verzamelen;
  3. U kunt geen fouten maken bij het in-of overtypen;
  4. U kunt niet per ongeluk vergeten om bepaalde informatie door te geven, zodat u later niet alsnog allerlei informatie moet aanleveren.

  Maakt u voor het verzamelen en doorgeven van deze gegevens gebruik van de app? Dan kan het zijn dat u ons meer informatie verstrekt dan strikt noodzakelijk is voor het beoordelen van uw aanvraag. Wij ontvangen mogelijk ook minder relevante gegevens over bijvoorbeeld uw arbeidsverleden (het UWV-overzicht). Ook kunnen op de rekeningafschriften gegevens en af- of bijschrijvingen staan die niet van belang zijn voor de beoordeling.

 • Met de Lloyds Bank Verzamel app verzamelt u veilig en eenvoudig uw gegevens bij Mijn Overheid, UWV,  Belastingdienst, Mijnpensioenoverzicht, DUO en uw bank. 

  1. Mijn Overheid
  U haalt hier uw persoonsgegevens op bij de Basisregistratie Personen (BRP).

  2. Belastingdienst
  U haalt de Vooraf Ingevulde Aangifte (VIA) op bij de Belastingdienst. Dit is precies dezelfde informatie die vooraf is ingevuld bij het doen van uw jaarlijkse belastingaangifte.

  3. UWV
  Bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) haalt u uw actuele salaris en de duur van uw dienstverband op. Uw werkgever moet iedere maand van u als werknemer opgeven wat u heeft verdiend. Ook als u een uitkering ontvangt, is deze informatie bekend bij het UWV.

  4. Mijnpensioenoverzicht.nl
  U haalt al uw pensioenaanspraken op bij mijnpensioenoverzicht.nl.

  5. Mijn DUO
  Bij Mijn Duo haalt u de gegevens van eventuele studieleningen op.

  6. Uw bank
  U verzamelt uw banktransacties bij de banken waar u uw betaalrekeningen heeft.

 • Wij gebruiken uw gegevens om te bepalen of u bij ons kunt lenen en zo ja hoeveel. Wij kunnen uw aanvraag (deels) geautomatiseerd beoordelen. Wij gebruiken uw gegevens onder andere om te kijken naar uw inkomsten en lasten. Daarnaast zijn wij bijvoorbeeld verplicht om een toetsing uit te voeren bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). Wij bekijken hier of u nog andere leningen heeft of een betalingsachterstand.

  Op basis van de beoordeling bepalen wij of u de lening kunt betalen. Lukt dit volgens ons niet? Bijvoorbeeld omdat u al veel kwijt bent aan het terugbetalen van een andere lening? Dan geven wij u geen aanbod. Wij kunnen u de mogelijkheid bieden om een aangepaste aanvraag in te dienen (met bijvoorbeeld een lager leenbedrag of een aanvraag waarbij u uw andere lening(en) oversluit). Bekijk voor meer informatie over wat wij met uw gegevens doen ons privacy statement.

 • De Lloyds Bank Verzamel app gaat uit van twee belangrijke principes:

  1. U bepaalt zelf of u de opgehaalde informatie met ons wilt delen.

  2. Zodra u de Lloyds Bank Verzamel app stopt of sluit wordt alle informatie automatisch van uw telefoon verwijderd. Ook nadat u de informatie aan ons heeft doorgegeven, blijft er geen informatie bewaard in de Lloyds Bank Verzamel app of op uw telefoon.

  Lloyds Bank voldoet aan hoge beveiligingseisen en wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Let voor een veilig gebruik altijd op waar u apps zoals de Lloyds Bank Verzamel app gebruikt. Vraag gevoelige informatie niet op via open netwerken, zoals een onbeveiligd wifi-netwerk in een restaurant of op een plek waar andere personen mee kunnen kijken. Dat geldt niet specifiek voor de Lloyds Bank Verzamel app, maar bijvoorbeeld ook voor uw bankieren app.

 • Dat is heel eenvoudig. Beëindig de sessie door de app op uw telefoon te sluiten. De Lloyds Bank Verzamel app bewaart geen gegevens van u. Op een later moment kunt u altijd weer opnieuw starten. Overigens wordt de sessie ook automatisch beëindigd als u de app een aantal minuten niet gebruikt.

 • U moet bij iedere website steeds opnieuw inloggen. Het is voor anderen niet toegestaan om namens u met DigiD in te loggen. Daarom is dat ook niet mogelijk binnen de Lloyds Bank Verzamel app. De app maakt het u wel gemakkelijker. U kunt aangeven dat de app uw inloggegevens tijdens het proces voor u bewaart. Dat maakt het gebruik wat eenvoudiger. Bij de eerste website logt u in, bij de volgende websites zijn uw inloggegevens alvast ingevuld.

Betalen

 • U betaalt het maandbedrag maandelijks achteraf op de door u gekozen in incassodatum. Uw maandbedrag bestaat uit rente en aflossing. Dit gaat in vanaf de eerste maand nadat uw overeenkomst is ingegaan. U kunt alleen betalen vanaf de door u opgegeven bankrekening via een door u afgegeven (automatische) incasso. U heeft de mogelijkheid om één keer per jaar de incassodatum aan te passen via Mijn Lening.

  Let op: Het eerste maandbedrag is vaak hoger dan het bedrag dat in uw overeenkomst staat. Dit komt omdat er een langere periode zit tussen het uitbetalen van uw lening en de incassodatum die u heeft gekozen. Is er op de door u gekozen incassodatum nog geen volledige maand verstreken gerekend vanaf het moment dat wij de lening aan u uitbetaalden? Dan betaalt u over die periode alleen rente. Deze rente incasseren wij samen met het eerste maandbedrag.

  Een voorbeeld:
  Wij betalen de lening aan u uit op 26 augustus en de door u gekozen incassodatum is de 24e van de maand. U betaalt dan over de periode van 26 augustus tot de incassodatum van 24 september alleen rente en nog geen aflossing. Deze rente schrijven wij achteraf van uw rekening af samen met het eerste volledige maandbedrag op 24 oktober.

 • Uw maandbedrag bestaat uit de aflossing, waarmee u uw leenbedrag aflost, en de rente. De hoogte van uw maandbedrag vindt u in de overeenkomst. U betaalt uw maandbedragen net zo lang tot uw totaal te betalen bedrag helemaal is afgelost.

 • Zorg altijd voor voldoende saldo op uw rekening. Daarmee voorkomt u achterstanden. Als wij het maandbedrag niet kunnen afschrijven, dan heeft u een betalingsachterstand. Bij een betalingsachterstand ontvangt u een ingebrekestelling. Betaalt u vervolgens het hele openstaande bedrag nog steeds niet? Dan moet u vertragingsrente betalen. De vertragingsrente is gelijk aan de wettelijke rente en wordt periodiek door de overheid vastgesteld. Deze rente betaalt u over het volledige openstaande bedrag (inclusief rente).

  Een betalingsachterstand van meer dan twee maanden moeten wij melden bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). De registratie van achterstanden in betalingen en andere afwijkingen kan onder andere gevolgen hebben als u een nieuwe lening of een (nieuwe) hypotheek aanvraagt. Bij een betalingsachterstand van twee maanden of langer, kunnen wij ook het openstaande bedrag meteen van u terugvorderen.

Wijzigingen

 • Geef wijzigingen in uw persoonlijke gegevens altijd zo snel mogelijk aan ons door. Zoals een wijziging in uw contactgegevens of een verhuizing (zowel binnen als buiten Nederland). E-mail de wijziging naar   lenen@lloydsbank.nl onder vermelding van uw leningnummer of neem contact op met onze Service Desk Lenen via telefoonnummer 020 200 83 88.

 • Geef een wijziging in uw adres via e-mail door aan onze Service Desk Lenen.

 • Vul dit machtigingsformulier in en onderteken het formulier.

  Verzamel de documenten die u met het formulier mee moet sturen. Op de eerste pagina van het formulier leest u om welke documenten het gaat.

  Stuur het machtigingsformulier en de documenten per e-mail naar lenen@lloydsbank.nl.

  U ontvangt een e-mail van ons als het rekeningnummer is aangepast.

 • Via Mijn Lening kunt u alle informatie over uw lening vinden en kunt u de dag van de maand dat de automatische incasso plaatsvindt bekijken. U kunt één keer per jaar deze incassodatum aanpassen. Een wijziging van de incassodatum kunt u via e-mail doorgeven aan onze Service Desk Lenen.

 • De mogelijkheden zijn afhankelijk van uw specifieke situatie. Mail naar lenen@lloydsbank.nl onder vermelding van uw leningnummer of neem contact op met onze Service Desk Lenen via telefoonnummer 020 200 83 88. U kunt ook contact opnemen met uw tussenpersoon.

 • U kunt op elk moment een zelf gekozen bedrag (boetevrij) extra aflossen. Maak het bedrag over naar ons bankrekeningnummer NL19 RABO 0343 0974 43 op naam van Lloyds Bank. Vermeld hierbij uw contractnummer dat begint met '100' of '101'.

 • U geeft het overlijden eenvoudig online aan ons door met dit formulier. Heeft u de akte van overlijden al in uw bezit? Stuur deze dan alvast mee met het formulier. Of bel met de Service Desk Lenen op 020 200 83 88.

  Na ontvangst van uw melding nemen wij contact met u op. Wij laten u dan weten welke documenten wij nodig hebben en bespreken met u wat de vervolgstappen zijn.