Hypotheekregels 2024

De hypotheekregels veranderen elk jaar. Lees wat de belangrijkste veranderingen per 1 januari 2024 voor u kunnen betekenen.

Meer weten

 

Eindejaarsdata extra aflossen en declareren uit bouwdepot

Wilt u dit jaar nog een extra aflossing doen of een declaratie laten uitbetalen vanuit uw bouwdepot? Houd dan rekening met de onderstaande data. Dan zorgen wij ervoor dat uw verzoek nog in 2023 wordt afgehandeld.

Declareren uit bouwdepot

U kunt gemakkelijk online een declaratie indienen via Mijn Hypotheek. Wilt u dat uw online declaratie nog in 2023 wordt uitbetaald? Verstuur deze dan uiterlijk op woensdag 20 december 2023 via Mijn Hypotheek. 

Extra aflossen op uw hypotheek

De datum van binnenkomst van het geld bepaalt in welk jaar uw extra aflossing wordt geboekt. Uw extra aflossing telt dus mee voor uw jaarlijkse vergoedingsvrije ruimte in het jaar waarin het geld op onze rekening is bijgeschreven. Ook fiscaal telt uw extra aflossing mee voor het jaar waarin wij het geld van u ontvangen.

Wat betekent dit precies?

  • Wilt u er zeker van zijn dat wij uw extra aflossing nog in 2023 verwerken? En dat deze aflossing op uw jaaropgave over 2023 komt te staan? Zorg er dan voor dat het bedrag uiterlijk op woensdag 27 december 2023 op onze rekening staat.
  • Staat uw extra aflossing op 30 of 31 december 2023 op onze rekening? Dan telt uw extra aflossing ook nog mee voor het jaar 2023. Het kan zijn dat uw extra aflossing pas in januari 2024 door ons kan worden verwerkt. Het gevolg is dat uw extra aflossing niet op uw jaaropgave over 2023 komt te staan.
    Tip: U ziet uw extra aflossing dan ook niet terug in uw vooraf ingevulde aangifte over 2023 van de Belastingdienst. Bij het invullen van uw aangifte kunt u onze bevestiging van uw extra aflossing bij de hand houden.
  • Maak een extra aflossing voor 2024 ná 1 januari 2024 naar ons over.

Extra aflossen regelt u het makkelijkst door te betalen via iDEAL in Mijn Hypotheek.

Alles over extra aflossen

 

Verstuur op tijd uw indicatief hypotheekaanbod

Vraagt u zonder hulp van een adviseur een Lloyds Bank Hypotheek bij ons aan? Houd er dan rekening mee dat op 1 januari 2024 een aantal hypotheekregels veranderen. 

Wilt u nog dit jaar een bindend hypotheekaanbod ontvangen met de regels van 2023?

Zorg er dan voor dat wij uiterlijk op 17 december 2023 uw indicatief hypotheekaanbod met alle benodigde documenten van u ontvangen. Anders kunnen wij u geen garantie geven op afronding in 2023 en wordt uw hypotheekaanvraag beoordeeld op basis van de regels die gelden voor 2024.

Heeft u vragen?

Neem dan gerust contact op met onze Hypotheek Service Desk.