Wat is een overlijdensrisicoverzekering?

Een overlijdensrisicoverzekering is een levensverzekering die een vooraf afgesproken bedrag uitkeert als de verzekerde tijdens de looptijd van de verzekering overlijdt. Het verzekerde bedrag wordt dan uitgekeerd aan de ‘begunstigde(n)’ zodat schulden of hoge financiële verplichtingen (af)betaald kunnen worden.

Lloyds Bank vereisten

  • Lloyds Bank stelt een verplicht minimum verzekerd bedrag
  • Verplicht voor het deel van de hypotheeklening dat groter is dan 80% van de marktwaarde
  • Mag bij elke gerenommeerde Nederlandse verzekeraar naar keuze worden afgesloten


Naast de minimale verplichting dient u zelf uw risicobereidheid in te schatten. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een hoger bedrag te verzekeren dan minimaal verplicht is. Het afsluiten en verpanden van een overlijdensrisicoverzekering is verplicht voor het deel van de hypotheeklening dat groter is dan 80% van de marktwaarde. Zowel voor hypotheken mét als zonder NHG.

Het verpanden van de overlijdensrisicoverzekering is als het ware een extra garantie. Lloyds Bank wordt de begunstigde op de verzekering tot maximaal het bedrag dat uit hoofde van de geldlening verschuldigd is. De uitkering zal in het geval van overlijden gebruikt worden om (een deel van) de hypotheek af te betalen zodat de eventueel resterende hypotheeklasten betaalbaar blijven voor uw nabestaande(n).

Premie en belasting

De premies die u betaalt voor een overlijdensrisicoverzekering zijn niet aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Gelijkblijvend of annuïtair dalend

De overlijdensrisicoverzekering dient gelijkblijvend of annuïtair dalend te zijn. 

  • Wanneer de overlijdensrisicoverzekering gelijkblijvend is, is tijdens de hele looptijd het verzekerde bedrag en de uitkering gelijk.
  • Als de overlijdensrisicoverzekering annuïtair dalend is, daalt de uitkering ook jaarlijks volgens het annuïteitenpercentage. Het annuïteitenpercentage van de verzekering dient groter of gelijk te zijn aan het te betalen hypotheekrentepercentage van de hypotheek. Indien u heeft gekozen voor een hypotheek met een variabele rente of een rente voor 1 jaar vast, is het gestelde annuïteitenpercentage voor de verzekering minimaal 6%. In tegenstelling tot de gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering daalt het uit te keren bedrag bij overlijden naarmate het einde van de gekozen looptijd dichterbij komt.