Wat is een overlijdensrisicoverzekering?

Een overlijdensrisicoverzekering is een levensverzekering die een vooraf afgesproken bedrag uitkeert als de verzekerde tijdens de looptijd van de verzekering overlijdt. Het verzekerde bedrag wordt dan uitgekeerd aan de ‘begunstigde(n)’ zodat schulden of hoge financiële verplichtingen (af)betaald kunnen worden.

Lloyds Bank vereisten

 • Lloyds Bank stelt een verplicht minimum verzekerd bedrag
 • Verplicht voor het deel van de hypotheeklening dat groter is dan 80% van de marktwaarde
 • Mag bij elke gerenommeerde Nederlandse verzekeraar naar keuze worden afgesloten


Naast de minimale verplichting dient u zelf uw risicobereidheid in te schatten. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een hoger bedrag te verzekeren dan minimaal verplicht is. Het afsluiten en verpanden van een overlijdensrisicoverzekering is verplicht voor het deel van de hypotheeklening dat groter is dan 80% van de marktwaarde. Zowel voor hypotheken mét als zonder NHG.

Het verpanden van de overlijdensrisicoverzekering is als het ware een extra garantie. Lloyds Bank wordt de begunstigde op de verzekering tot maximaal het bedrag dat uit hoofde van de geldlening verschuldigd is. De uitkering zal in het geval van overlijden gebruikt worden om (een deel van) de hypotheek af te betalen zodat de eventueel resterende hypotheeklasten betaalbaar blijven voor uw nabestaande(n).

Premie en belasting

De premies die u betaalt voor een overlijdensrisicoverzekering zijn niet aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Soorten overlijdensrisicoverzekeringen

De overlijdensrisicoverzekering moet gelijkblijvend, annuïtair dalend of lineair dalend zijn. 

 • Gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering
  Het verzekerde bedrag en de uitkering blijven tijdens de hele looptijd gelijk.
 • Annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering
  Tijdens de looptijd daalt de uitkering steeds sneller. Ook de premie daalt. De uitkering daalt jaarlijks met het annuïteitenpercentage. Het annuïteitenpercentage van de verzekering moet groter of gelijk zijn aan de te betalen hypotheekrente voor de hypotheek. Heeft u gekozen voor een hypotheek met een variabele rente of een rente voor 1 jaar vast? Dan is het annuïteitenpercentage voor de verzekering minimaal 6%.
 • Lineair dalende overlijdensrisicoverzekering
  De uitkering neemt elk jaar met een vast bedrag af tot € 0,- aan het einde van de looptijd.