Overlijdensrisicoverzekering niet verplicht

Het is bij een Lloyds Bank Hypotheek niet verplicht om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Toch kan het verstandig zijn om dit wel te doen. Bijvoorbeeld om bij overlijden (een deel van) de hypotheek mee af te lossen zodat uw nabestaanden in het huis kunnen blijven wonen. Wij raden u dan ook aan om hier een zorgvuldige keuze in te maken.

Verpanding van uw overlijdensrisicoverzekering

De overlijdensrisicoverzekering kan worden gekoppeld (verpand) aan uw hypotheek. Dit betekent dat de verzekeraar het verzekerde bedrag aan ons uitkeert als u of uw partner tijdens de looptijd van de verzekering overlijdt. Dit geeft extra zekerheid dat (een deel van) de hypotheek na overlijden kan worden afbetaald. De hypotheeklasten worden zo lager of vallen helemaal weg. Blijft er daarna nog een bedrag over? Dan gaat dat naar de begunstigde. Meestal is dat de partner.

Premie en belasting

De premies die u betaalt voor een overlijdensrisicoverzekering zijn niet aftrekbaar bij uw belastingaangifte.

Soorten overlijdensrisicoverzekeringen

  • Het verzekerde bedrag en de uitkering blijven tijdens de hele looptijd gelijk.

  • Tijdens de looptijd daalt de uitkering steeds sneller. Ook de premie daalt. De uitkering daalt jaarlijks met het annuïteitenpercentage. Het annuïteitenpercentage van de verzekering moet groter of gelijk zijn aan de te betalen hypotheekrente voor de hypotheek. Heeft u gekozen voor een hypotheek met een variabele rente of een rente voor 1 jaar vast? Dan is het annuïteitenpercentage voor de verzekering minimaal 6%.

  • De uitkering neemt elk jaar met een vast bedrag af tot €0,- aan het einde van de looptijd.

Vragen?

Neem gerust contact met ons op. Wij helpen u graag snel verder.

Contact