Eisen van Lloyds Bank

  • Leent u meer dan 80% van de marktwaarde van uw huis? Dan moet u voor het deel dat boven deze 80% uitkomt een overlijdensrisicoverzekering afsluiten. Dit geldt voor hypotheken met en zonder NHG.
  • Er is een verplicht minimum verzekerd bedrag.
  • U mag zelf weten bij welke Nederlandse verzekeraar u de overlijdensrisicoverzekering afsluit.
  • Ook als u niet verplicht bent om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten, kan het verstandig zijn om dat wel te doen. Of om een hoger bedrag te verzekeren dan verplicht is.

Verpanding van uw overlijdensrisicoverzekering

De overlijdensrisicoverzekering wordt gekoppeld (verpand) aan uw hypotheek. Dit betekent dat de verzekeraar het verzekerde bedrag aan ons uitkeert als u of uw partner tijdens de looptijd van de verzekering overlijdt. Dit geeft ons extra zekerheid dat (een deel van) de hypotheek na overlijden kan worden afbetaald. De hypotheeklasten worden zo lager of vallen helemaal weg. Blijft er daarna nog een bedrag over? Dan gaat dat naar de begunstigde. Meestal is dat de partner.

Premie en belasting

De premies die u betaalt voor een overlijdensrisicoverzekering zijn niet aftrekbaar bij uw belastingaangifte.

Soorten overlijdensrisicoverzekeringen

  • Het verzekerde bedrag en de uitkering blijven tijdens de hele looptijd gelijk.

  • Tijdens de looptijd daalt de uitkering steeds sneller. Ook de premie daalt. De uitkering daalt jaarlijks met het annuïteitenpercentage. Het annuïteitenpercentage van de verzekering moet groter of gelijk zijn aan de te betalen hypotheekrente voor de hypotheek. Heeft u gekozen voor een hypotheek met een variabele rente of een rente voor 1 jaar vast? Dan is het annuïteitenpercentage voor de verzekering minimaal 6%.

  • De uitkering neemt elk jaar met een vast bedrag af tot € 0,- aan het einde van de looptijd.

Hypotheek regelen

U kunt uw hypotheek op twee manieren afsluiten: zelf online of via een onafhankelijke adviseur.

Meer weten