Kantoorwerk en duurzaamheid: een goed huwelijk

Lloyds Bank en haar meer dan 500 medewerkers in Amsterdam en Berlijn streven niet alleen het doel na om klanten altijd uitstekende producten en diensten aan te bieden. Zij zien het ook als hun verantwoordelijkheid om een duurzame bijdrage te leveren aan het verminderen van negatieve milieueffecten, zoals afval of CO₂-uitstoot.

Wat bedoelen wij met CO₂-neutraal?

Een bedrijf is CO₂-neutraal als de gevolgen van haar werkzaamheden, processen en producten worden berekend en gecompenseerd met behulp van internationaal erkende klimaatbeschermingsprojecten. CO₂-compensatieprojecten compenseren de uitstoot die lokaal niet vermeden kan worden.

 

 Stap voor stap naar meer CO₂-Neutraliteit met

1. Bepalen van onze CO₂-voetafdruk

Om onze CO₂-voetafdruk te bepalen, zetten we het bedrijf één keer per jaar volledig op zijn kop in samenwerking met ClimatePartner. Systematisch nemen we dan alle aandachtsgebieden door - van onze kantoorruimte tot het gedrag en de gewoonten van onze medewerkers.

Uit dit jaarlijkse onderzoek blijkt dat het grootste deel van onze CO₂-uitstoot veroorzaakt wordt door:

  • Woon-werkverkeer van medewerkers
  • Elektriciteitsverbruik in kantoren
  • Zakenreizen

2. Verminderen van CO₂-uitstoot

Aan de hand van de inzichten die we krijgen, ontwikkelen we een strategie om onze uitstoot op lange termijn te verminderen. Hiervoor stellen we ons samen met ClimatePartner concrete doelen.

We hebben al veel zaken in ons bedrijf duurzamer gemaakt. Bijvoorbeeld de manier om naar het werk te komen - met een voordelig fietsplan voor onze medewerkers. Dit vermindert niet alleen de belasting van het wegverkeer, maar vermindert ook de CO₂-uitstoot! 

3. Compensatie van de veroorzaakte CO₂-uitstoot.

We compenseren alle niet-vermijdbare CO₂-uitstoot die we samen met ClimatePartner berekenen door te investeren in klimaatbeschermingsprojecten. Denk hierbij aan herbebossingsmaatregelen of vervanging van klimaatschadelijke technologieën.

 Deze klimaatbeschermingsprojecten ondersteunen wij

 

Op www.climatepartner.com vindt u het certificaat met alle informatie over hoeveel CO₂ we hebben gecompenseerd en details over de klimaatbeschermingsprojecten.

Waterkracht - Congo

Het Virunga National Park in de Democratische Republiek Congo is niet alleen het oudste nationale park van Afrika, maar ook het thuis van mensen en dieren, zoals 's werelds laatste berggorilla's in het wild.

Dankzij de Rutshuru-rivier, waarvan de stroming de Matebe-riviercentrale aandrijft, hebben ongeveer 4 miljoen mensen toegang tot schone elektriciteit en kunnen ze afzien van klimaatschadelijke alternatieven zoals paraffine of houtskool.

Meer informatie
Wasserkraft

Bomen planten in Nederland

Ook Europese ecosystemen worden beïnvloed door klimaatverandering. Onze inzet pakt dit probleem aan en ondersteunt de herbebossing en omschakeling naar meer veerkrachtige gemengde bossen die zich beter kunnen aanpassen aan veranderende klimaatomstandigheden.

Momenteel wordt het planten van bomen in Nederland gecombineerd met een gecertificeerd bosbeschermingsproject in Brazilië. Het beschermt 99.035 hectare Amazonewoud, waar een grote diversiteit aan plant- en diersoorten voorkomt. 

Meer informatie
Bomen planten

Schoon drinkwater - Eritrea

Eritrea is extreem vatbaar voor problemen als droogte, overstromingen, bodemerosie, verwoestijning en landdegradatie. Het land kent Afrika’s hoogste voedselonzekerheid en ondervoeding. De verwachting is dat deze situatie zal verergeren, mede vanwege klimaatverandering. 

Voor lokale gemeenschappen is het een strijd om veilig en schoon drinkwater te vinden, en dit kan een grote tol eisen voor families. Dit project helpt om boorgaten te identificeren en te reparen, zodat er schoon drinkwater opgepomp kan worden. Hiermee kunnen vele gezinnen van drinkwater worden voorzien.

 

Meer informatie
Drinkwater Eritrea

Windenergie - Chili

In de Chileense gemeente Ovalle leveren twee windparken elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen op. Hiermee dragen deze windparken op waardevolle wijze bij aan klimaatactie: aangezien deze hoeveelheid elektriciteit anders met behulp van fossiele brandstoffen zou zijn geproduceerd, bespaart het CO2-compensatieproject ongeveer 197.420 ton CO2 per jaar.

Met dit project dragen wij bij aan de energietransitie in Chili door middel van het promoten van hernieuwbare energie. Daarnaast bevordert het ook duurzame ontwikkeling in de regio door banen te creëren in Ovalle.

Meer informatie
Windenergie Chili