Heeft u een woning gekocht met de Verhuurhypotheek? En houdt u elke maand wat geld over? Of heeft u spaargeld of eigen vermogen dat u niet direct nodig heeft? Dan kan het interessant zijn om extra op uw Verhuurhypotheek af te lossen. We spreken van een ‘extra aflossing’ als u meer van uw lening terugbetaalt dan het afgesproken bedrag.

Enkele voordelen extra aflossen

 • Uw maandlasten dalen
 • U betaalt  minder rente
 • Uw hypotheekschuld wordt kleiner
 • Uw hypotheek valt mogelijk in een lagere tariefklasse

Enkele nadelen extra aflossen

 • Uw financiële buffer wordt kleiner. Gebruik daarom geen geld dat u mogelijk (snel) nodig heeft, om af te lossen
 • Het kan fiscaal nadelig zijn: door extra af te lossen neemt uw schuld af en daardoor neemt uw vermogen in box 3 ‘sparen en beleggen’ toe. Meer informatie vindt u op de website van de Belastingdienst.

Het is verstandig om hier goed over na te denken en u eventueel te laten adviseren voordat u een beslissing neemt om extra af te lossen. 

Hoeveel mag ik jaarlijks extra aflossen?

U kunt zonder extra kosten per leningdeel jaarlijks 15% van de oorspronkelijke hoofdsom aflossen op uw Verhuurhypotheek. Lost u meer dan 15% af? En is de marktrente lager dan de rente die u nu voor uw Verhuurhypotheek betaalt? Dan betaalt u hiervoor een vergoeding voor vervroegd aflossen.

Neem contact op met de Hypotheek Service Desk om te informeren welke vergoeding u betaalt. In de voorwaarden van uw Verhuurhypotheek leest u hoe deze vergoeding wordt berekend. Wilt u  meer weten over de regels voor vervroegd aflossen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM)? Kijk dan op de website van de AFM.

Kan ik onbeperkt extra aflossen?

In bepaalde gevallen kunt u onbeperkt extra aflossen, zonder dat u daarvoor een vergoeding vervroegd aflossen betaalt:

 • Als u een leningdeel met een variabele rente heeft
 • Als de woning wordt verkocht
 • Als u of uw partner (als mede-contractant van de hypotheek) komt te overlijden
 • Bij tenietgaan van het onderpand. Bijvoorbeeld als de woning (het onderpand) wordt verwoest door brand
 • Op de datum waarop uw rentevastperiode eindigt. Dit betekent dat de aflossing moet samenvallen met de datum van de renteherziening
 • Als u aflost met een restant uit het bouwdepot bij uw Lloyds Bank Verhuurhypotheek

Hoe kan ik extra aflossen?

Neem contact op met onze Hypotheek Service Desk voor de IBAN waar u het bedrag naar kunt overmaken. Vermeld in de omschrijving uw leningnummer, het leningdeelnummer waarop u wilt aflossen en de tekst ‘Extra aflossing’. Per aflossing geldt een minimaal bedrag van € 250,-.