Wat is het precies?

Een bouwdepot of duurzaamheidsdepot is een rekening bij uw hypotheek. Van het geld in dit depot betaalt u de rekeningen van de aannemer of de leverancier voor het bouwen, verbouwen of verduurzamen van uw huis.

Bouwdepot

✓ Voor de kosten van de bouw of verbouwing van uw huis.  

✓ Kosten voor bijvoorbeeld een nieuwe badkamer of vloer betaalt u uit het bouwdepot.

Duurzaamheidsdepot

Voor de kosten van energiebesparende maatregelen voor het verduurzamen van uw huis.

 Kosten voor bijvoorbeeld betere isolatie en zonnepanelen betaalt u uit het duurzaamheidsdepot.

Meer over verduurzamen

Rente

U krijgt een rentevergoeding over het geld in uw bouwdepot of duurzaamheidsdepot. Ook betaalt u rente over (de lening voor) het geld in uw depot. De betaalde rente kunt u onder voorwaarden aftrekken bij uw belastingaangifte. De rente die u over het depot ontvangt, is gelijk aan de gemiddeld gewogen hypotheekrente die u betaalt. 

Is uw hypotheek gesplitst in twee of meer leningdelen? Dan is het rentepercentage en dus ook het rentebedrag dat u betaalt afhankelijk van de hoogte van de verschillende leningdelen en de rentepercentages van die leningdelen. Het rentepercentage dat hoort bij een leningdeel met een hoger bedrag telt zwaarder dan het rentepercentage dat hoort bij een leningdeel met een lager bedrag. Dat noemen wij een gewogen gemiddelde. Een eventuele overbruggingshypotheek telt niet mee bij het bepalen van de gewogen gemiddelde hypotheekrente.

Voorbeeld: Stel u heeft twee leningdelen. Een leningdeel van €200.000,- met een rentepercentage van 2% en een leningdeel van €100.000,- met een rentepercentage van 1%. Het rentepercentage dat geldt voor uw bouwdepot is dan 1,67% (2 x 2% + 1 x 1% = 5% (5% gedeeld door 3 = 1,67%).

Looptijd van het depot

De maximale looptijd van een bouwdepot of duurzaamheidsdepot is twee jaar. Als dat nodig is, kunt u de looptijd een keer gratis met zes maanden verlengen. Na het verlengen krijgt u nog steeds rente over het geld in uw depot. Wilt u uw bouwdepot of duurzaamheidsdepot verlengen? Dat doet u zo:

 • Online via Mijn Hypotheek bij 'Depot'
 • Stuur een e-mail naar hypotheek@lloydsbank.nl of een brief met uw handtekening naar de Hypotheek Service Desk van Lloyds Bank, Postbus 93020, 1090 BA Amsterdam. Vergeet niet om uw leningnummer in uw e-mail of brief te vermelden. 

Zorg er alstublieft voor dat wij uw aanvraag uiterlijk tien werkdagen voor de einddatum van uw depot ontvangen. 

Welke rekeningen kunt u declareren?

Bij een verbouwing

Wij betalen alleen bedragen aan u uit die u heeft opgegeven in uw verbouwingsplan. In uw verbouwingsplan staat welke werkzaamheden worden uitgevoerd. U kunt de rekeningen die u hiervoor krijgt, betalen met het geld uit uw bouwdepot als uw huis meer waard wordt door deze werkzaamheden. Wilt u uit het bouwdepot werkzaamheden betalen die niet in het verbouwingsplan staan? Dit kan alleen als de werkzaamheden voor minimaal dezelfde waardestijging zorgen zoals afgesproken in het oorspronkelijke verbouwingsplan. En als u ons een nieuw verbouwingsplan stuurt. Gebruik hiervoor het ‘formulier verbouwingsplan’ en vermeld alle werkzaamheden in het nieuwe verbouwingsplan - ook de werkzaamheden die al zijn uitgevoerd.

Bij het verduurzamen van uw huis

Bij het afsluiten van de hypotheek hoeft u nog niet te weten welke energiebesparende maatregelen u wilt en wat het kost. Weet u dit al wel? Gebruik dan het ‘formulier verbouwingsplan’ en geef het door aan de taxateur. De taxateur kan dan al rekening houden met de verduurzaming bij het bepalen van de waarde van het huis. Uw lening voor energiebesparende maatregelen storten wij in een duurzaamheidsdepot. Hieruit kunt u twee jaar lang de kosten voor energiebesparende maatregelen declareren.
Meer over verduurzamen

Bij het bouwen van een nieuwbouwhuis

Een nieuwbouwhuis betaalt u in termijnen. Eerst de grond en daarna de rest. Bedragen die in het termijnschema van de koop-aanneemovereenkomst staan, betalen wij direct uit aan de aannemer of leverancier. Heeft u meerwerk dat niet via de aannemer loopt? Dien dan een declaratie bij ons in.

Belangrijk als u een bouwdepot voor een nieuwbouwhuis heeft

Heeft u een bouwdepot voor een nieuwbouwhuis? En ontvangt u de opleveringsrekening van de aannemer? Dan raden wij u aan om de opleveringsrekening zo snel mogelijk te declareren. Als u dat niet doet, dan loopt u het risico dat u de sleutel van uw nieuwe huis niet krijgt. Houd daarom rekening met de periode van vijf werkdagen die nodig is voor het uitbetalen van een rekening.

Aan welke eisen moet een declaratie voldoen?

De rekening moet duidelijk leesbaar zijn en zijn geschreven in het Nederlands, Engels of Duits. Op de rekening moet staan:

 • voor welke werkzaamheden of materialen de rekening is
 • wat de kosten van de werkzaamheden of materialen zijn en wat het btw-bedrag is

Ook moeten de volgende gegevens van het bedrijf op de rekening staan:

 • de naam en het adres
 • het rekeningnummer (IBAN)
 • het nummer van de Kamer van Koophandel
 • het btw-nummer

Stuurt u een kassabon? Dan moeten de naam en het adres van het bedrijf op de kassabon staan. Ontbreken deze gegevens? Dan kan uw declaratie niet in behandeling worden genomen. Als u een pinbon stuurt, stuur deze dan alleen op samen met (een kopie van) de rekening of de kassabon.

Let ook op het volgende:

 • Heeft u een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie? Dan moet de factuurdatum van de rekening na de datum liggen die op het indicatief hypotheekaanbod staat.
 • Heeft u een betalingsachterstand op uw hypotheek? Dan moet u eerst uw betalingsachterstand betalen. Pas daarna nemen wij uw declaratie in behandeling.

Hoe dient u een declaratie in?

Dien uw declaratie gemakkelijk online in via Mijn Hypotheek. Maak een foto of scan van de rekening en verstuur deze via Mijn Hypotheek. Heeft u nog geen toegang tot Mijn Hypotheek? U maakt snel en gemakkelijk een account aan via mijnhypotheek.lloydsbank.nl.

U wilt de werkzaamheden in het verbouwingsplan aanpassen. Hoe regelt u dat?

 • Heeft u al een verbouwingplan voor uw bouwdepot of duurzaamheidsdepot bij ons ingediend? En wilt u de werkzaamheden die in het verbouwingsplan staan wijzigen? Of wilt u het geld in het duurzaamheidsdepot toch liever gebruiken voor werkzaamheden die onder het bouwdepot vallen? Vul dan een nieuw verbouwingsplan in en stuur dit formulier naar ons op.
 • Vaak is voor het aanpassen van het verbouwingsplan een nieuw taxatierapport nodig. Wij laten u weten of dat nodig is. Een taxatierapport moet aan deze eisen voldoen. De prijs van een taxatie verschilt per taxateur en per soort taxatie. Vraag daarom vooraf aan de taxateur welk bedrag u betaalt. Na ontvangst van het taxatierapport beoordelen wij of wij wel of niet akkoord gaan met het wijzigen van uw depot.
 • Heeft u extra geld mogen lenen voor het nemen van energiebesparende maatregelen? Dan is het niet altijd mogelijk om het verbouwingsplan tussentijds aan te passen.  
 • Is het niet mogelijk om uw verbouwingsplan te wijzigen en zit er nog geld in het bouwdepot of duurzaamheidsdepot? Dan lossen wij dit bedrag af op uw hypotheek. U hoeft ons géén vergoeding voor het aflossen van de hypotheek te betalen. Ook niet als het bedrag dat wordt afgelost met het geld in het depot hoger is dan het vergoedingsvrije bedrag.

Einde van het depot

Uw bouwdepot of duurzaamheidsdepot wordt beëindigd als:

 • de einddatum van het depot is bereikt:  twee maanden voor het einde van de looptijd krijgt u een brief van ons om u hieraan te herinneren.
 • alle werkzaamheden in uw verbouwingsplan zijn betaald en er geen geld meer in uw depot zit. Uw depot wordt dan automatisch beëindigd.
 • u ons vraagt om het depot stop te zetten omdat u het depot niet meer gebruikt: neem hiervoor contact op met de Hypotheek Service Desk.

Zit er op de einddatum nog geld in uw depot? Dan trekken wij het bedrag van uw hypotheek af.

⇨Verlagen wij uw hypotheek met het overgebleven bedrag in het depot? Dan wordt dit gezien als een extra aflossing. Maar u hoeft ons géén vergoeding voor het extra aflossen van de hypotheek te betalen. Ook niet als het bedrag dat wordt afgelost met het restant in het depot hoger is dan het vergoedingsvrije bedrag.

Hypotheek regelen

U kunt uw hypotheek op twee manieren afsluiten: zelf online of via een onafhankelijke adviseur.

Meer weten