• Voor het kopen van een nieuwbouwhuis of om geld te lenen voor een verbouwing
 • Maximale looptijd twee jaar bij nieuwbouw en een jaar bij verbouw
 • U kunt de looptijd een keer gratis verlengen met zes maanden
 • Ook tijdens de verlenging krijgt u rente over het geld in het bouwdepot

Wat is een bouwdepot?

Een bouwdepot is een rekening bij uw hypotheek. Van het geld in het bouwdepot betaalt u de rekeningen van de aannemer of de leverancier voor het bouwen of verbouwen van uw huis.

Rente

U krijgt rente over het geld in uw bouwdepot. Ook betaalt u rente over (de lening voor) uw bouwdepot. De rente die u over het bouwdepot ontvangt en de rente die u over het bouwdepot betaalt, is gelijk aan uw hypotheekrente. De rente die u over het bouwdepot betaalt, kunt u onder voorwaarden aftrekken bij uw belastingaangifte.

Meer over hypotheekrenteaftrek

Looptijd van het bouwdepot

De maximale looptijd van een bouwdepot voor het kopen van een nieuwbouwhuis is twee jaar en voor het verbouwen van een bestaand huis een jaar. U kunt de looptijd van het bouwdepot een keer gratis met zes maanden verlengen. Na het verlengen, krijgt u nog steeds rente over het geld in uw bouwdepot. Wilt u uw bouwdepot verlengen? Dat doet u zo:

 • Online via Mijn Hypotheek bij 'Bouwdepot'
 • Stuur een e-mail naar hypotheek@lloydsbank.nl of een brief met uw handtekening naar de Hypotheek Service Desk van Lloyds Bank, Postbus 93020, 1090 BA Amsterdam. Vergeet niet om uw leningnummer in uw e-mail of brief te vermelden. 

Zorg er alstublieft voor dat wij uw aanvraag uiterlijk tien werkdagen voor de einddatum van uw bouwdepot ontvangen. 

Welke rekeningen vallen onder het bouwdepot?

Bij een verbouwing

Wij betalen alleen bedragen aan u uit die u heeft opgegeven in uw verbouwingsplan. In uw verbouwingsplan staat welke werkzaamheden worden uitgevoerd. U kunt de rekeningen die u hiervoor krijgt, betalen met het geld uit uw bouwdepot als uw huis meer waard wordt door deze werkzaamheden. Wilt u uit het bouwdepot werkzaamheden betalen die niet in het verbouwingsplan staan? Dit kan alleen als de werkzaamheden voor minimaal dezelfde waardestijging zorgen zoals afgesproken in het oorspronkelijke verbouwingsplan. En als u ons een nieuw verbouwingsplan stuurt. Gebruik hiervoor het ‘formulier verbouwingsplan’ en vermeld alle werkzaamheden in het nieuwe verbouwingsplan - ook de werkzaamheden die al zijn uitgevoerd.

Bij het bouwen van een nieuwbouwhuis

Een nieuwbouwhuis betaalt u in termijnen. Eerst de grond en daarna de rest. Bedragen die in het termijnschema van de koop-aanneemovereenkomst staan, betalen wij direct uit aan de aannemer of leverancier. Heeft u meerwerk dat niet via de aannemer loopt? Dien dan een declaratie bij ons in.

Belangrijk als u een bouwdepot voor een nieuwbouwhuis heeft

Heeft u een bouwdepot voor een nieuwbouwhuis? En ontvangt u de opleveringsrekening van de aannemer? Dan raden wij u aan om de opleveringsrekening zo snel mogelijk te declareren. Als u dat niet doet, dan loopt u het risico dat u de sleutel van uw nieuwe huis niet krijgt. Houd daarom rekening met de periode van vijf werkdagen die nodig is voor het uitbetalen van een rekening.

Aan welke eisen moet een declaratie voldoen?

De rekening moet duidelijk leesbaar zijn en zijn geschreven in het Nederlands, Engels of Duits. Op de rekening moet staan:

 • voor welke werkzaamheden of materialen de rekening is
 • wat de kosten van de werkzaamheden of materialen zijn en wat het btw-bedrag is

Ook moeten de volgende gegevens van het bedrijf op de rekening staan:

 • de naam en het adres
 • het rekeningnummer (IBAN)
 • het nummer van de Kamer van Koophandel
 • het btw-nummer

Stuurt u een kassabon? Dan moeten de naam en het adres van het bedrijf op de kassabon staan. Ontbreken deze gegevens? Dan kan uw declaratie niet in behandeling worden genomen. Als u een pinbon stuurt, stuur deze dan alleen op samen met (een kopie van) de rekening of de kassabon.

⇨ Let ook op het volgende:

 • Heeft u een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie? Dan moet de factuurdatum van de rekening na de datum liggen die op het indicatief hypotheekaanbod staat.
 • Heeft u een betalingsachterstand op uw hypotheek? Dan moet u eerst uw betalingsachterstand betalen. Pas daarna nemen wij uw declaratie in behandeling.

Hoe dient u een declaratie in?

Een declaratie indienen doet u als volgt:

 • Dien uw declaratie gemakkelijk online in via Mijn Hypotheek
  Maak een foto of scan van de rekening en verstuur deze via Mijn Hypotheek. Heeft u nog geen toegang tot Mijn Hypotheek? U maakt snel en gemakkelijk een account aan via mijnhypotheek.lloydsbank.nl.
 • Maak gebruik van een declaratieformulier
  Vul het declaratieformulier helemaal in en zet uw handtekening onder het formulier. U kunt de rekening of rekeningen samen met het formulier per e-mail versturen naar hypotheek@lloydsbank.nl of per post naar Lloyds Bank, Postbus 2687, 3800 GE Amersfoort.

Hoe vraagt u een nieuw declaratieformulier aan?

Download een nieuw declaratieformulier op onze website. Ook mag u een leeg declaratieformulier kopiëren en de kopie gebruiken als nieuw declaratieformulier. Wilt u liever een nieuwe set declaratieformulieren ontvangen? Gebruik dan het bestelformulier dat u heeft ontvangen bij uw welkomstbrief over het bouwdepot. Of stuur een e-mail naar hypotheek@lloydsbank.nl. U kunt ook bellen met onze Hypotheek Service Desk op telefoonnummer 020 200 83 88.

Einde van het bouwdepot

Uw bouwdepot wordt beëindigd als:

 • de einddatum van het bouwdepot is bereikt:  twee maanden voor het einde van de looptijd krijgt u een brief van ons om u hieraan te herinneren.
 • alle werkzaamheden in uw verbouwingsplan zijn betaald en er geen geld meer in uw bouwdepot zit. Uw bouwdepot wordt dan automatisch beëindigd.

Zit er op de einddatum nog geld in uw bouwdepot? Dan trekken wij het bedrag van uw hypotheek af.

⇨Verlagen wij uw hypotheek met het overgebleven bedrag in het bouwdepot? Dan wordt dit gezien als een extra aflossing. Maar u hoeft ons géén vergoeding voor het extra aflossen van de hypotheek te betalen. Ook niet als het bedrag dat wordt afgelost met het restant in het bouwdepot hoger is dan het vergoedingsvrije bedrag.

Hypotheek regelen

U kunt uw hypotheek op twee manieren afsluiten: zelf online of via een onafhankelijke adviseur.

Meer weten