Welke documenten zijn nodig voor uw hypotheekaanvraag?

Om uw hypotheekaanvraag te beoordelen hebben wij documenten van u nodig. U leest in uw persoonlijk indicatieve hypotheekaanbod welke documenten wij specifiek van u nodig hebben.

De onderstaande veelvoorkomende situaties geven aan welke documenten belangrijk zijn, de volledige stukkenlijst en de vereisten van de documenten kunt u ook op deze pagina downloaden.

Welke documenten zijn altijd nodig? ­­

 • De ondertekende renteverklaring (onderdeel indicatief hypotheekaanbod)
 • Een kopie voor- en achterkant van een geldig identiteitsbewijs of paspoort (geen rijbewijs)
 • Een overzicht van uw eigen vermogen en eigen middelen
 • Een taxatierapport van de woning
 • Koopovereenkomst (bij een bestaande woning)
 • Het voorlopige koopcontract of de koop/aanneemovereenkomst (bij nieuwbouw)
 • Een werkgeversverklaring (niet ouder dan 3 maanden)
 • Heeft u een contract voor bepaalde tijd (zonder intentieverklaring), of bent u uitzendkracht? 
  • Jaaropgaven van de laatste 3 jaar van uw werkgever(s) of uitkering(en)
  • Een kopie van de arbeidsovereenkomst
 • Uw laatste salarisoverzicht of salarisstrook (niet ouder dan 3 maanden)
 • Een bijschrijving van het salaris op uw bankrekening die overeenkomt met de hierboven genoemde salarisstrook. Let hierbij op het volgende:
  • er mag niets worden gecorrigeerd of doorgehaald
  • uw naam, IBAN en datum duidelijk zichtbaar zijn
 • Een bijschrijving van het salaris op uw bankrekening. Dit kunt u laten zien met een kopie van het bankafschrift, of een overzicht van internetbankieren. Let hierbij op het volgende:
  • het bankafschrift mag niet ouder dan 3 maanden zijn
  • het inkomen dat op het bankafschrift staat, moet kloppen met het netto inkomen zoals het op de betreffende salarisstrook staat
  • op het bankafschrift mag niets worden gecorrigeerd of doorgehaald
  • op het bankafschrift moeten uw naam, IBAN en datum duidelijk zichtbaar zijn
 • De beslissing van UWV waarin staat dat u bijvoorbeeld een WW- of WIA-uitkering krijgt
 • Gegevens over uw AOW, VUT of (pre)pensioen door middel van het Uniform Pensioen Overzicht (UPO) of een overzicht van mijnpensioenoverzicht.nl
 • Een bijschrijving van de uitkering op uw bankrekening die overeenkomst met het uitkeringsoverzicht. Let hierbij op het volgende:
  • het bankafschrift mag niet ouder dan 3 maanden zijn
  • op het bankafschrift mag niets worden gecorrigeerd of doorgehaald
  • op het bankafschrift moeten uw naam, IBAN en datum duidelijk zichtbaar zijn
 • Uw jaarrekeningen van de afgelopen 3 boekjaren
 • Uw aangiften inkomstenbelasting van de afgelopen 3 jaar
 • Uw aanslagen inkomstenbelasting van de afgelopen 3 jaar
 • Prognose lopend boekjaar
 • Recent uittreksel Kamer van Koophandel
 • Indien u korter dan 3 jaar maar langer dan 1 jaar zzp’er bent, dienen de bovenstaande stukken te ontvangen voor de jaren dat u als zzp’er inschreven bent. Aanvullend dienen wij een inkomensverklaring te ontvangen die is opgemaakt door één van de door NHG aangewezen deskundige partijen
 • Een door beide partijen getekend convenant
 • Akte van verdeling
 • Beschikking van de Rechtbank
 • Inschrijvingsbewijs gemeente