Om uw hypotheekaanvraag te beoordelen, hebben wij documenten van u nodig. In het indicatief hypotheekaanbod leest u welke documenten wij specifiek van u nodig hebben. De onderstaande veelvoorkomende situaties geven aan welke documenten belangrijk zijn. De volledige stukkenlijst en de vereisten van de documenten kunt u ook op deze pagina downloaden.

Maak uw burgerservicenummer (BSN) onleesbaar op alle documenten die wij bij u opvragen. Denk hierbij aan uw legitimatiebewijs, salarisstrook of pensioenoverzicht. Wij mogen uw BSN pas verwerken nadat u het bindend hypotheekaanbod heeft geaccepteerd.

Welke documenten zijn altijd nodig?

 • De ondertekende renteverklaring (onderdeel indicatief hypotheekaanbod)
 • Een kopie voor- en achterkant van een geldig identiteitsbewijs of paspoort (geen rijbewijs)
 • Een overzicht van uw eigen vermogen en eigen middelen
 • Een taxatierapport van het huis

 • - Koopovereenkomst (bij bestaande bouw)

  - Het voorlopige koopcontract of de koop/aanneemovereenkomst (bij nieuwbouw)

 • - Een werkgeversverklaring (niet ouder dan 3 maanden)

  - Heeft u een contract voor bepaalde tijd (zonder intentieverklaring) of bent u uitzendkracht? 

  - Jaaropgaven van de laatste 3 jaar van uw werkgever(s) of uitkering(en)
  - Een kopie van de arbeidsovereenkomst

  - Uw laatste salarisoverzicht of salarisstrook (niet ouder dan 3 maanden)

  - Een bijschrijving van het salaris op uw bankrekening die overeenkomt met de hierboven genoemde salarisstrook. Let hierbij op het volgende:

  - er mag niets worden gecorrigeerd of doorgehaald
  - uw naam, IBAN en datum duidelijk zichtbaar zijn

 • - De beslissing van UWV waarin staat dat u bijvoorbeeld een WW- of WIA-uitkering krijgt

  - Gegevens over uw AOW, VUT of (pre)pensioen door middel van het Uniform Pensioen Overzicht (UPO) of een overzicht van mijnpensioenoverzicht.nl

  - Een bijschrijving van de uitkering op uw bankrekening die overeenkomt met het uitkeringsoverzicht. Let hierbij op het volgende:

  - het bankafschrift mag niet ouder zijn dan 3 maanden
  - op het bankafschrift mag niets worden gecorrigeerd of doorgehaald
  - op het bankafschrift moeten uw naam, IBAN en datum duidelijk zichtbaar zijn

 • Met NHG

  - Inkomensverklaring van één van de door NHG aangewezen deskundige partijen

  Zonder NHG

  - Inkomensverklaring van één van de door NHG aangewezen deskundige partijen

  - Bent u korter dan drie jaar maar langer dan twee jaar actief als zelfstandig ondernemer? Lever dan naast de inkomensverklaring ook een prognose van de cijfers van het lopende boekjaar aan

 • - Een door beide partijen getekend convenant

  - Akte van verdeling

  - Beschikking van de Rechtbank

  - Inschrijvingsbewijs gemeente

Hypotheek regelen

U kunt uw hypotheek op twee manieren afsluiten: zelf online of via een onafhankelijke adviseur.

Meer weten