Welke waardebepalingen zijn er?

De marktwaarde van het huis kan op verschillende manieren worden vastgesteld. De meest bekende manier is met een onafhankelijke taxatie. Ook kan de waarde worden bepaald door een desktoptaxatie (ook wel hybride taxatie genoemd). Welke soort waardebepaling nodig is, verschilt per situatie.

Onafhankelijke taxatie

Het taxatierapport is het meest gebruikte document voor de waardebepaling. Het rapport wordt opgesteld door een onafhankelijke taxateur die op geen enkele manier betrokken mag zijn bij de aan- en verkoop van het huis of de hypotheek. De taxateur taxeert de marktwaarde van het huis, eventueel voor en na verbouwing, aan de hand van verschillende beoordelingscriteria. Ook wordt de staat van onderhoud onderzocht en meegenomen in de marktwaarde. Zo kan een recente verbetering aan een woonruimte de marktwaarde verhogen. Lloyds Bank accepteert alleen gevalideerde taxatierapporten die gecontroleerd zijn door een erkend validatie-instituut. Is het taxatierapport gevalideerd? Dan weet u dat het rapport voldoet aan de voorgeschreven kwaliteitseisen.

Snel en voordelig een taxatie aanvragen

Heeft u nog geen onafhankelijke taxateur? Via Nationale Taxatie Service kunt u zelf snel, eenvoudig en voordelig een taxatie aanvragen.

Taxatie aanvragen

Desktoptaxatie

Desktoptaxatie is een manier van waardebepaling waarbij een taxateur ondersteund wordt door een geautomatiseerd waarderingsmodel. Hierbij spelen vooral omgevingsfactoren een rol. Denk bijvoorbeeld aan recent verkochte huizen in de buurt met dezelfde eigenschappen als uw huis. Zoals de soort woning en de woonoppervlakte. Er vindt geen persoonlijke inspectie van de woning plaats, maar de taxateur beoordeelt het waardevoorstel op afstand. Wij accepteren de desktoptaxaties van Calcasa.

WOZ-waarde

De afkorting WOZ staat voor Waardering Onroerende Zaken en is de waarde van uw huis volgens uw gemeente. De WOZ-waarde wordt onder andere gebruikt voor het bepalen van de gemeentelijke belastingen. Bij deze waardebepaling wordt er geen rekening gehouden met vernieuwde woonruimtes en de staat van onderhoud van het huis. De WOZ-waarde kan niet langer gebruikt worden als waardebepaling bij een hypotheekaanvraag, maar wel bij sommige wijzigingen van bestaande hypotheken.

Hoe wordt de marktwaarde van een nieuwbouwhuis bepaald?

Koopt u een nieuwbouwhuis? Maar is het huis nog niet opgeleverd? Dan is het niet altijd mogelijk om een taxatierapport te laten opmaken. Wij gaan dan uit van de gegevens in uw koop-aanneemovereenkomst om de waarde van het huis en dus uw maximale hypotheek te bepalen. De marktwaarde wordt dan een optelsom van:

Koop- en aanneemsom
Meerwerk (maximaal 20% van de koop- en aanneemsom)
Afkoopsom van de erfpacht (als deze niet is inbegrepen in de koop- en aanneemsom)
Eventueel renteverlies tijdens de bouw (maximaal 4% van de koop- en aanneemsom plus meerwerk)

Vragen?

Wilt u weten welke waardebepaling wij voor uw situatie nodig hebben? Neem dan contact op met onze Hypotheek Service Desk.

Hypotheek regelen

U kunt uw hypotheek op twee manieren afsluiten: zelf online of via een onafhankelijke adviseur.

Meer weten