1. Inleiding

De Lloyds Bank Hypotheekgids geeft een samenvatting van de meest relevante zaken uit het acceptatiebeleid van Lloyds Bank en is bedoeld als naslagwerk voor zakelijke relaties die betrokken zijn bij de totstandkoming van Lloyds Bank hypotheken.  

Aan de samenstelling van deze Hypotheekgids is de grootst mogelijke zorg besteed. Voor de uitleg en toepassing van de gids is het oordeel van de directie van Lloyds Bank bindend. Aan deze Hypotheekgids kunnen geen rechten worden ontleend.

Lloyds Bank vindt het belangrijk om hypotheken te verstrekken die aansluiten bij de situatie van uw klant. Als er maatwerk vereist is voor uw klant, kan Lloyds Bank de aanvraag alleen in behandeling nemen als de verstrekking binnen de wettelijke kaders past. Eventueel kan Lloyds Bank een uitgebreide onderbouwing opvragen.

Lloyds Bank behoudt het recht om een aanvraag, zowel met als zonder NHG, om welke reden dan ook af te wijzen. 

 
    Overzicht  
 

Documenten

Bekijk de pagina met downloads voor financieel adviseurs

Downloads