2. Juridische informatie

In deze hypotheekgids worden de kredietregels beschreven die van toepassing zijn op de Lloyds Bank Hypotheek (1). ”Lloyds Bank Hypotheek (1)” is de naam voor het hypotheekproduct en de hypothecaire lening met de daarvoor geldende kenmerken.

Uw klant leent het geld van Lloyds Bank GmbH voor de aankoop, bouw of verbouw van zijn woning en geeft een hypotheekrecht op de woning aan Lloyds Bank GmbH.

Lloyds Bank GmbH is een vennootschap naar Duits recht en is geregistreerd in het handelsregister arrondissementsrechtbank Charlottenburg, Berlijn (nr. HRB 190317 B) en valt onder toezicht van de Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) (ID149033).

Lloyds Bank GmbH
Karl-Liebknecht-Straße 5
10178 Berlin, Duitsland

Het Nederlandse bijkantoor van Lloyds Bank GmbH is gevestigd aan:

De Entree 254
1101 EE Amsterdam
E-mailadres: hypotheek@lloydsbank.nl  

De Nederlandse vestiging van Lloyds Bank GmbH staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (nr. 72211342). Lloyds Bank GmbH staat onder toezicht van de Duitse toezichthouder Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), DNB en AFM (nr. 12046352).

Lloyds Bank GmbH is onderdeel van Lloyds Bank plc. en Lloyds Banking Group plc. Lloyds Bank GmbH gebruikt de handelsnamen Lloyds Bank en Bank of Scotland en wordt hierna "Lloyds Bank" genoemd.

Op lloydsbank.nl vindt u onder andere de actuele rentetarieven en productinformatie. Ook kunt u hier diverse documenten downloaden en is er voor intermediairs een aparte pagina met specifieke informatie beschikbaar.

 
  Overzicht  
 

Documenten

Bekijk de pagina met downloads voor financieel adviseurs

Downloads