Als u een woning koopt met een waarde van maximaal € 310.000,- dan kunt u mogelijk de hypotheek afsluiten met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). NHG biedt de garantie dat een eventuele restschuld bij gedwongen verkoop onder bepaalde voorwaarden aan de geldverstrekker wordt terugbetaald.

Hoe werkt NHG?

Bij het afsluiten van een hypotheek met NHG staat de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen borg voor het door u geleende bedrag. Voor deze borgstelling betaalt u eenmalig een borgtochtprovisie van 0,7% van het hypotheekbedrag.

U kunt een beroep doen op NHG als u door een wijziging in uw persoonlijke situatie, buiten uw schuld, niet meer aan uw hypotheekverplichting kunt voldoen en u uw huis moet verkopen. Bijvoorbeeld door arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, het overlijden van uw partner of door beëindiging van uw relatie.

Als blijkt dat u uw woning met verlies moet verkopen, dan kan het Waarborgfonds de ontstane restschuld onder voorwaarden kwijtschelden. De garantie is dus een extra zekerheid voor u en voor ons.

NHG op een rijtje

Wanneer u gebruik maakt van NHG, weet u dat:

  • U een extra voordelige rente krijgt
  • U een verantwoorde en betaalbare hypotheek afsluit
  • U een vangnet heeft wanneer u door veranderingen in uw persoonlijke situatie uw hypotheek niet meer kunt betalen
  • U eenmalig een borgtochtprovisie van 0,7% van het hypotheekbedrag moet betalen 
  • U aan de voorwaarden van NHG moet voldoen om hier een beroep op te doen

Kom ik in aanmerking voor NHG?

Om gebruik te maken van NHG geldt dat in 2020 het aankoopbedrag van uw woning en het door u gewenste hypotheekbedrag maximaal € 310.000,- (100% van de marktwaarde van de woning) mag bedragen.

Maar als u gaat verbouwen en energiebesparende voorzieningen treft, geldt er een verruimd maximum van € 328.600,- (106% van de marktwaarde van woning). De extra ruimte moet dan wel volledig worden gebruikt voor deze voorzieningen.

Voorbeelden van energiebesparende voorzieningen zijn een HR ketel, gevel-, dak-, leiding- of vloerisolatie, of dubbele beglazing. 

Meer informatie over NHG en de voorwaarden vindt u op de website, www.NHG.nl.