Als u en uw partner uit elkaar gaan of gaan scheiden dan zijn er veel (financiële) beslissingen die genomen moeten worden . Eén van de belangrijke vragen daarbij is: wat doen we met het huis?

Als slechts één van u eigenaar van het huis is, dan kan de eigenaar in principe in het huis blijven wonen, zolang er voldoende inkomsten zijn om de woonlasten te kunnen blijven betalen.

Heeft u samen het huis gekocht, dan bent u beiden voor een deel (vaak 50/50) eigenaar van het huis. Voor de hypotheek bent u dan ieder hoofdelijk aansprakelijk. Als voor de betaling van de hypotheek twee inkomens nodig zijn, dan zijn er meerdere opties mogelijk. We lichten hier de meest voorkomende toe:

  1. U kunt er samen voor kiezen om het huis te verkopen. Bij verkoop wordt de hypotheek afgelost en eventuele overwaarde of restschuld wordt onderling in een nader te bepalen verhouding verdeeld.
  2. U kunt er samen voor kiezen dat één van u in het huis blijft wonen. De persoon die in de woning blijft, moet het hypotheekdeel van de vertrekkende partner overnemen. En de volledige hypotheek alleen kunnen betalen.
  3. Soms is behoud van de woning door één van u beiden alleen mogelijk als er een nieuwe partner met inkomen aan de hypotheek wordt toegevoegd. Dit wordt toevoegen hoofdelijke gebondenheid genoemd.

Voor de vertrekkende partner moet dan ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid worden aangevraagd.

Het proces om de hypotheek te wijzigen en het scheiden van uw gezamenlijke huidige financiële situatie is ingewikkeld en heeft ook fiscale gevolgen. Ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid en toevoegen hoofdelijke gebondenheid is daarom alleen via een financieel adviseur aan te vragen. Uw financieel adviseur brengt uw persoonlijke situatie in kaart, bespreekt alle financiële en fiscale gevolgen met u en geeft u advies.

Uw adviseur kan uw verzoek tot ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid en/of tot toevoegen hoofdelijke gebondenheid per e-mail indienen met onderstaande aanvraagformulieren:

Alle communicatie over de aanvraag verloopt via uw financieel adviseur.

Let op: uw financieel adviseur dient een AFM vergunning te hebben voor het bemiddelen in hypotheken. Heeft u nog geen financieel adviseur? Vind een adviseur bij u in de buurt.