Veelgestelde vragen

Voorwaarden

Zelf een hypotheek aanvragen

 • Het maken van de berekening via onze website kost u, als u de juiste informatie bij de hand heeft, ongeveer vijf minuten. Het aanvragen van een indicatief hypotheekaanbod duurt circa twintig minuten. Als u hulp nodig heeft, kunt u altijd terecht bij onze Hypotheek Service Desk, via telefoonnummer 020 200 83 88. Of stuur een e-mail naar hypotheekaanvraag@lloydsbank.nl
  Lees meer over het aanvragen van een hypotheek bij Lloyds Bank

 • Het online aanvragen van een indicatief hypotheekaanbod is eenvoudig, geheel vrijblijvend en kost u niets. U maakt online uw persoonlijke hypotheekberekening, eventueel met telefonische ondersteuning van onze Hypotheek Service Desk. U heeft hierbij gegevens over uw financiële situatie nodig, zoals de hoogte van uw inkomen en de waarde van het huis. U krijgt direct een inschatting van wat u maximaal kunt lenen. Daarna doorloopt u de kennis- en ervaringstoets. U moet hiervoor een account aanmaken. Na een succesvolle afronding van deze toets kunt u verder met uw hypotheekaanvraag. Uw indicatief hypotheekaanbod is binnen enkele werkdagen na het versturen van uw hypotheekaanvraag beschikbaar in uw online omgeving. U ontvangt een e-mail zodra het voor u klaar staat. In ons stappenplan vindt u een uitleg over het hele proces, van aanvraag tot passeren.

 • U kunt zoveel hypotheekberekeningen maken als u wilt. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

 • U betaalt ons €450,- behandelkosten. Wij verrekenen deze kosten bij de notaris. U ontvangt dus geen factuur.

 • Bij Lloyds Bank Hypotheek kunt u op twee manieren energiebesparende maatregelen meenemen in uw hypotheek. 
  Bekijk uw mogelijkheden
  Let op: de rekenmodule op deze website houdt geen rekening met energiebesparende maatregelen. Wilt u deze meefinancieren? Neem dan contact op met de Hypotheek Service Desk.

   

 • Uw hypotheekaanbod ontvangt u geheel vrijblijvend en kosteloos. Maakt u geen gebruik van ons hypotheekaanbod? Dan hoeft u geen annuleringskosten te betalen. Wel betaalt u ons behandelkosten als u de hypotheek daadwerkelijk afsluit. Dit gebeurt na het ondertekenen van de akte bij de notaris. Daarnaast brengen wij eventueel bereidstellingsprovisie in rekening als u de geldigheidsduur van uw bindend hypotheekaanbod wilt verlengen. Verlengt u het bindend hypotheekaanbod? En is de rente op de datum van het indicatief hypotheekaanbod lager dan de rente op de datum dat u de akte bij de notaris ondertekent? Dan kost u dat 0,25% van het bedrag van uw hypotheek voor iedere maand waarmee u verlengt. Wij gaan er hierbij vanuit dat een maand 30 dagen heeft.

 • Wilt u de geldigheid van het bindend hypotheekaanbod verlengen? Dan kan het zijn dat u bereidstellingsprovisie moet betalen. Is de rente op de datum van het indicatief hypotheekaanbod lager dan de rente op de datum dat u de akte bij de notaris ondertekent? Dan kost u dat 0,25% van het bedrag van uw hypotheek voor iedere maand waarmee u verlengt. Wij gaan er hierbij vanuit dat een maand 30 dagen heeft.

 • Daarvoor kunt u geen berekening maken op onze website. Voor het verhogen van uw hypotheek moet u een aanvraagformulier invullen.
  Lees meer over het verhogen van uw hypotheek

   

 • Als u uw eerste hypotheek niet bij Lloyds Bank heeft afgesloten, is het niet mogelijk om alleen een tweede hypotheek bij ons af te sluiten. Misschien is het oversluiten van uw huidige hypotheek naar Lloyds Bank een goede mogelijkheid om toch een extra bedrag te lenen voor bijvoorbeeld een verbouwing. Neem contact op met onze Hypotheek Service Desk om de mogelijkheden te bespreken.

 • Als expat is het onder voorwaarden mogelijk om een hypotheek bij Lloyds Bank af te sluiten. Vraag uw financieel adviseur naar de voorwaarden of neem contact op met onze Hypotheek Service Desk.

   

 • Heeft u de overwaarde van uw huidige huis nodig om een ander huis te kunnen kopen? Dan kunt u een overbruggingskrediet afsluiten als u aan onze voorwaarden voldoet. 
  Lees meer over het overbruggingskrediet

   

 • Bij een Lloyds Bank Hypotheek is een overlijdensrisicoverzekering niet verplicht. Toch kan het verstandig zijn om dit wel te doen. Bijvoorbeeld om bij overlijden (een deel van) de hypotheek mee af te lossen zodat uw nabestaanden in de woning kunnen blijven wonen. Het is wel van belang dat u goed afweegt of een overlijdensrisicoverzekering voor u verstandig is.
  Lees meer over de overlijdensrisicoverzekering

Rente

 • Bij hypotheken met een variabele rente stelt Lloyds Bank het nieuwe rentepercentage iedere maand opnieuw vast. Een variabele rente is vaak lager dan de vaste rente van dat moment. Een ander voordeel is dat de variabele rente kan dalen. Hierdoor betaalt u minder. Het nadeel is dat de variabele rente ook kan stijgen. Hierdoor kan het bedrag dat u iedere maand moet betalen opeens hoger worden. U loopt dus een renterisico. Wilt u liever meer zekerheid? Informeer dan naar de mogelijkheden om de rente voor een langere periode vast te zetten.
  Bekijk de actuele rentes
   

 • Een vaste rente blijft gelijk tijdens een afgesproken periode (de rentevastperiode). U weet dan voor een bepaalde tijd zeker welk bedrag u iedere maand moet betalen. In het algemeen geldt: hoe langer de rentevastperiode, hoe hoger de rente. Aan het einde van iedere rentevastperiode, kiest u voor een nieuwe rentevastperiode. Van tevoren is niet vast te stellen wat de rente in de nieuwe rentevastperiode zal zijn. Ook in dit geval loopt u dus een renterisico. 
  Bekijk de actuele rentes

 • Drie maanden voor uw rentevastperiode eindigt, ontvangt u van ons een brief met een renteaanbod. Deze brief ontvangt u ook digitaal via Mijn Hypotheek. Hierin bieden wij u standaard dezelfde rentevastperiode aan als u nu heeft. Als u dit zo wilt houden, dan hoeft u niks te doen. Maar u kunt ook voor een andere rentevastperiode kiezen.
  Lees meer over het einde van uw rentevastperiode

 • Wij passen automatisch de tariefklasse van uw hypotheek aan als deze door (extra) aflossingen of door de opgebouwde waarde van de spaarverzekering bij uw spaarhypotheek in een lagere tariefklasse valt. Wij controleren dit aan het einde van iedere maand voor al onze klanten met tariefklassen in hun hypotheek. Ook als de marktwaarde van uw huis is gestegen, kan uw hypotheek in een lagere tariefklasse vallen. U moet de hogere marktwaarde van uw huis dan eerst aantonen.
  Lees meer over het aanpassen van de tariefklasse

 • Lloyds Bank hanteert één rentetarief voor nieuwe en bestaande klanten. Wel maken wij onderscheid in tariefklassen. Hoe minder u leent ten opzichte van de marktwaarde van uw huis, hoe lager de rente is die u betaalt.
  Bekijk de actuele rentes

Aanpassen hypotheek

 • Soms betaalt u behandelkosten voor het wijzigen van uw hypotheek. In dit kostenoverzicht leest u in welke gevallen u deze kosten betaalt.

 • Tijdens de looptijd van uw hypotheek kan er veel veranderen: u gaat bijvoorbeeld verhuizen, u wilt uw aflosvorm wijzigen of u wilt uw huis verbouwen. Bekijk de mogelijkheden en hoe u een aanpassing van uw hypotheek aan ons doorgeeft.
  Alles over het aanpassen van uw hypotheek

 • Wij spreken met u af hoe lang uw hypotheek loopt. Dit wordt de looptijd genoemd. Meestal bedraagt de looptijd 30 jaar. Aan het einde van de looptijd (op de einddatum) moet u de hypotheek helemaal hebben afgelost. Wilt u de looptijd van uw hypotheek verlengen? Dan kunt u ons een e-mail of een brief sturen. Geef hierin antwoord op deze vragen:

  - Wat is de reden dat u uw hypotheek niet op de oorspronkelijke einddatum kunt aflossen?

  - Waarom denkt u uw hypotheek later wel te kunnen aflossen?

  - Wilt u uw aflosvorm (gedeeltelijk) omzetten naar een andere aflosvorm, zoals een annuïteitenhypotheek of lineaire hypotheek?

  Stuur daarnaast de volgende stukken mee:

  - Een kopie van het bankafschrift met de bijschrijving van het nettosalaris van u en/of uw partner

  - Als u in loondienst bent: een kopie van de salarisstrook van u en/of uw partner

  - Als u zelfstandig ondernemer bent: u meest recente aangifte Inkomstenbelasting

  - Als u binnen 10 jaar met pensioen gaat: een kopie van het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) van u en/of uw partner of een ander stuk waaruit blijkt hoe hoog het pensioeninkomen is.

  Let op: Het verlengen van de looptijd kan fiscale gevolgen hebben. Vraag een financieel adviseur wat dit voor u betekent.

 • Heeft u al een hypotheek bij Lloyds Bank en wilt u deze verhogen? Bijvoorbeeld om een verbouwing te financieren? Dat kan op twee manieren:

  U verhoogt uw hypotheek onderhands
  Heeft u uw hypotheek bij Lloyds Bank voor een hoger bedrag laten inschrijven bij de notaris? En is uw totale hypotheek met de verhoging gelijk aan of lager dan het bedrag waarvoor u de hypotheek heeft laten inschrijven? Dan hoeft u niet opnieuw naar de notaris voor uw hogere hypotheek en betaalt u geen notariskosten.

  U sluit een tweede hypotheek af
  Kunt u geen gebruikmaken van een hogere inschrijving op uw eerste hypotheek? Dan kunt u een tweede hypotheek afsluiten. Hiervoor moet u opnieuw naar de notaris en betaalt u notariskosten.

  Voor het verhogen van uw hypotheek moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.
  Lees meer over het verhogen van uw hypotheek

 • Heeft u een ander huis gekocht? En wilt u uw hypotheek meenemen? Dan kunt u misschien van de verhuisregeling gebruikmaken.
  Lees meer over de verhuisregeling

 • U kunt uw verzoek e-mailen naar hypotheek@lloydsbank.nl onder vermelding van uw leningnummer. Of neem contact op met onze Hypotheek Service Desk via telefoonnummer 020 200 83 88.

 • De waarde van de kapitaalverzekering bij uw levenhypotheek wordt in mindering gebracht op uw hypotheek. Dit gebeurt nadat de omzetting naar de annuïteitenhypotheek of lineaire hypotheek definitief is afgerond. Wij kunnen de waarde niet vooraf verrekenen.
   

Extra aflossen

 • Extra aflossen regelt u het snelst in de online omgeving Mijn Hypotheek. In Mijn Hypotheek kunt u uw extra aflossing meteen met iDEAL overmaken. U mag ook extra aflossen via een overboeking vanaf uw betaalrekening. 
  Lees hoe dit werkt

 • Soms betaalt u ons een vergoeding voor het extra aflossen van uw hypotheek. U betaalt deze vergoeding als de rente die u voor uw hypotheek betaalt op het moment van aflossen hoger is dan de actuele rente en u niet voldoet aan de voorwaarden om onbeperkt extra te kunnen aflossen. Deze vergoeding wordt ook wel een boeterente genoemd.

 • Wij berekenen deze vergoeding op de volgende manier:

  Stap 1

  Eerst kijken wij welke actuele rente hoort bij de rentevastperiode die u nu heeft. Daarna kijken wij naar de actuele rente van zowel de kortere als langere rentevastperiode die hier het dichtst bij liggen. Dit is de naastbetere rente. Wij gaan hierbij uit van de rentes voor nieuwe leningen in uw tariefklasse met dezelfde aflosvorm. De hoogste van deze twee rentes is voor u het meest voordelig omdat de vergoeding daardoor lager uitvalt. Daarom gebruiken wij de hoogste rente als vergelijkingsrente. De vergelijkingsrente is altijd een vaste rente.

  Stap 2
  Vervolgens berekenen wij het bedrag dat u met uw rente van dit moment zou hebben betaald tot de datum dat die rente zou veranderen. Wij trekken daarvan het bedrag af dat u met de vergelijkingsrente zou betalen tot de datum dat uw rente zou veranderen.

  Stap 3
  U betaalt dit verschil niet in de toekomst, maar nu. Daarom rekenen wij het bedrag terug naar dit moment. Dit noemen wij de contante waarde. U betaalt dit bedrag tegelijk met het bedrag dat u eerder aflost.
  Lees meer over extra aflossen

 • Als u een hypotheek bij ons afsluit, dan kopen wij geld in om dit bedrag aan u te kunnen uitlenen. Wij kopen dit geld in voor dezelfde periode als u het leent (uw rentevastperiode). Hiervoor betalen wij rente. Als u eerder aflost dan afgesproken, dan moeten wij nog wel rente betalen totdat uw rentevastperiode is verstreken. Is de rente op dat moment hoger? Dan kunnen wij het geld opnieuw gebruiken en hoeft u geen vergoeding te betalen. Is de rente lager? Dan lopen wij rente mis. U betaalt dan een vergoeding om ons de rente te compenseren die wij zijn misgelopen. Deze kosten zijn nooit hoger dan het financiële nadeel dat wij hebben. U betaalt dus geen extra bedrag.
  Lees meer over extra aflossen

 • Heeft u een kapitaalverzekering die bij uw hypotheek hoort en die dus ‘verpand’ is aan uw hypotheek? En heeft u het leningdeel waar uw kapitaalverzekering bij hoort helemaal afgelost of omgezet? Dan versturen wij na uw aflossing en de administratieve verwerking van uw aflossing een bericht voor u naar de verzekeringsmaatschappij waar uw verzekering loopt om de verpanding stop te zetten. Dit bericht wordt ook wel een afpandbericht of akte van retrocessie genoemd.

Uw situatie verandert

 • Als u en uw partner uit elkaar gaan of gaan scheiden, dan is het misschien mogelijk de hypotheek op één naam voort te zetten. U of uw partner is dan niet meer verantwoordelijk voor de hypotheek. Dit heet ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid. De persoon die in het huis blijft wonen, moet in dat geval de hypotheek alleen kunnen betalen. Het proces voor het aanpassen van uw hypotheek en het scheiden van uw financiële situatie is complex en heeft fiscale gevolgen. Daarom is het alleen mogelijk om ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid aan te vragen via een financieel adviseur
  Lees meer
   

 • Na een overlijden moet u veel instanties informeren. Had de overledene een hypotheek bij Lloyds Bank? U kunt zelf kiezen hoe en wanneer u het overlijden aan ons doorgeeft:

  - Regel het met dit formulier

  - Bel met Bijzonder Beheer op 020 563 28 68

  - Stuur een brief naar de afdeling Bijzonder Beheer van Lloyds Bank, Antwoordnummer 39115, 1090 WC in Amsterdam. Een postzegel is niet nodig.  

  Wij staan voor u klaar om al uw vragen te beantwoorden en om u informatie te geven over de documenten die wij nodig hebben.
  Lees meer

 • Wij zijn er ook voor u als het even tegen zit. Neem dan contact op met Bijzonder Beheer via telefoonnummer 020 563 28 68 zodat wij samen een passende oplossing kunnen vinden. U kunt ook een e-mail sturen naar bijzonderbeheer@lloydsbank.nl
  Lees meer

   

Bouwdepot en duurzaamheidsdepot

 • Wij betalen de declaratie binnen ongeveer vijf werkdagen aan u uit op het rekeningnummer dat wij van u hebben. Wilt u een termijnbedrag voor uw nieuwbouwhuis betalen? Dan maken wij het geld binnen deze periode over naar de aannemer. Hebben wij nog vragen over uw declaratie? Dan kan het iets langer duren. Als wij uw declaratie niet (meteen) kunnen uitbetalen, dan nemen wij contact met u op. Het kan bijvoorbeeld zijn dat u eerst aanvullende documenten moet opsturen.
  Lees meer over het bouwdepot en duurzaamheidsdepot

 • Wij betalen de rekening aan u uit op het rekeningnummer dat wij van u hebben. Wilt u een termijnbedrag voor uw nieuwbouwhuis betalen? Dan maken wij het geld binnen deze periode over naar de aannemer.
  Lees meer over het bouwdepot

 • Bij het afsluiten van uw hypotheek heeft u een verbouwingplan ingevuld. In uw verbouwingsplan staat welke werkzaamheden worden uitgevoerd en welke materialen u nodig heeft. Komen de kosten die u maakt niet meer overeen met het verbouwingsplan? Stuur ons dan een nieuw verbouwingsplan. In sommige gevallen vragen wij om een toelichting van een taxateur op het nieuwe verbouwingsplan of om een nieuw taxatierapport. Als wij uw nieuwe verbouwingsplan goedkeuren, dan kunt u uw declaraties opnieuw bij ons indienen.
  Lees meer over het bouwdepot

Betalingen voor uw hypotheek

 • Het eerste bedrag voor uw hypotheek betaalt u aan het einde van de maand waarin u de akte bij uw notaris heeft getekend. Of aan het einde van de maand erna. Dit hangt af van de datum waarop u de akte ondertekent en wanneer wij de getekende akte van uw notaris ontvangen. Over de maand waarin u de akte bij de notaris tekent, hoeft u alleen rente (en nog geen eventuele aflossing) te betalen vanaf de dag dat wij het geld voor uw hypotheek aan de notaris hebben overgemaakt. De volgende afschrijvingen van de rente en/of de aflossing vinden plaats op de een na laatste werkdag van iedere maand. U betaalt deze bedragen achteraf. Dit betekent dat u betaalt voor de afgelopen periode. Heeft u een bouwdepot bij uw hypotheek? U krijgt voor het eerst rente over het bedrag in uw bouwdepot in de tweede maand van uw hypotheek. In de maanden erna ontvangt u maandelijks de rente over het bedrag in uw bouwdepot.
  Lees meer over de betalingen voor uw hypotheek

 • Het is helaas niet mogelijk om de afschrijving plaats te laten vinden op een ander moment. De afschrijving vindt altijd op de een na laatste werkdag van de maand plaats. U betaalt deze bedragen achteraf. Dat betekent dat u betaalt voor de afgelopen periode. Een voorbeeld: op de een na laatste werkdag van januari betaalt u rente en/of aflossing over de maand januari.
  Lees meer over de betalingen voor uw hypotheek

Verkoop van uw huis

 • Verkoopt u uw huis en houdt u geen restschuld over? Dan hoeft u niets te doen. Uw notaris vraagt een definitieve terugbetaalnota voor u op en zorgt ervoor dat uw hypotheek wordt afgelost. Heeft u een verpande verzekering bij uw hypotheek? Dan sturen wij na het aflossen van uw hypotheek een retrocessieverklaring (ook wel afpandbericht genoemd) naar uw verzekeringsmaatschappij zodat uw verzekering wordt losgekoppeld van uw hypotheek. 

  Is uw huis verkocht en is uw hypotheek hoger dan de verkoopopbrengst? Dan houdt u een restschuld over. Neem gerust contact op met onze afdeling Bijzonder Beheer op telefoonnummer 020 563 28 68 of via het e-mailadres bijzonderbeheer@lloydsbank.nl om uw mogelijkheden te bespreken. Als u bijvoorbeeld een verpande verzekering bij uw hypotheek heeft, dan kunt u onze afdeling Bijzonder Beheer vragen om de waarde van deze verzekering te gebruiken voor het verlagen of aflossen van uw restschuld. Wij ontvangen dan graag de volgende informatie van u:

  - Een toelichting waarom u de waarde van de verzekering wilt gebruiken

  - Een kopie van de koopovereenkomst

  - Een kopie van de afkoopwaarde van de verzekering van uw verzekeringsmaatschappij

Mijn Hypotheek

 • Mijn Hypotheek is een beveiligde online omgeving waar alleen u toegang toe heeft. Met een account kunt u:

  - 24 uur per dag uw hypotheek inzien

  - eenvoudig wijzigingen doorgeven

  - extra aflossen via iDEAL

  - nog sneller uw bouwdepotdeclaraties indienen

  - digitaal uw post bekijken

  Maak direct een account aan

  Download na het aanmaken van uw account gelijk de Lloyds Bank Mijn Hypotheek app. Dan heeft u uw hypotheekgegevens altijd bij de hand op uw mobiele telefoon of tablet. U vindt de app in de App Store of Google Play.

  Download de app in de App Store (iOS)
  Download de app in de Google Play Store (Android)

 • Ga naar Mijn Hypotheek en klik op ‘Account maken’. U kunt nu kiezen tussen het aanmaken van een account met iDIN of het aanmaken van een account met toegangscode. Nadat u uw keuze heeft gemaakt, kunt u eenvoudig de instructies volgen.

 • Voor het maken van een account heeft u altijd uw leningnummer nodig. Dit zijn 6 of 7 cijfers. U vindt uw leningnummer in alle eerdere brieven die u van ons heeft ontvangen.

  Kiest u voor aanmelden met iDIN? Dan heeft u naast uw leningnummer alleen nog internetbankieren van uw eigen bank nodig.

  Kiest u voor het aanmelden met een toegangscode? Dan heeft u een persoonlijke toegangscode nodig. Deze toegangscode staat in de brief die u van ons krijgt nadat u de hypotheekakte heeft ondertekend bij de notaris. Heeft u deze brief niet meer? Dan kunt u voor een nieuwe toegangscode contact opnemen met onze Hypotheek Service Desk.

 • Nadat u uw account heeft aangemaakt, sturen wij u een bevestigingsmail. In deze e-mail staat een link om uw account te activeren. U moet binnen 15 minuten na ontvangst van de e-mail op de link klikken.

 • Als u op de link in de e-mail klikt, die wij u hebben gestuurd toen u uw account aanmaakte, krijgt u de melding dat de activatielink is verlopen. Hier krijgt u ook de mogelijkheid om via de knop 'Nieuwe bevestigingsmail versturen' direct een nieuwe link op te vragen. U heeft dan weer 15 minuten de tijd om op deze link te klikken en uw account te activeren.

 • U logt in met uw gebruikersnaam, uw wachtwoord en een sms-code. Uw gebruikersnaam is gelijk aan uw e-mailadres. Uw wachtwoord maakt u zelf aan. Iedere keer dat u inlogt, ontvangt u een gratis sms met een nieuwe code op uw mobiele telefoon.

 • Met uw persoonlijke account voor Mijn Hypotheek kunt u inloggen in de app:

  - Download de app in de App Store (iOS) of Google Play (Android).
  - Log in met het e-mailadres en wachtwoord die u gebruikt voor Mijn Hypotheek.
  - Vul de sms-code in die u ontvangt op uw mobiele telefoon.
  - Kies uw eigen pincode.
  - Bij de volgende inlogpoging vraagt de app om gezichtsherkenning of een vingerafdruk. Vanaf dat moment kunt u ook inloggen met gezichtsherkenning of een vingerafdruk.

 • Ook zonder de app kunt u inloggen op Mijn Hypotheek, via de inlogpagina op onze website.

 • Uw gebruikersnaam is gelijk aan uw e-mailadres. Op de inlogpagina van Mijn Hypotheek staat een link 'E-mailadres vergeten?' (deze vindt u direct onder de knop 'Stuur sms-code'). Als u daarop klikt en daarna uw leningnummer en uw geboortedatum invult, ontvangt u direct een sms met uw e-mailadres op het bij ons bekende mobiele telefoonnummer.

 • Om uw e-mailadres te wijzigen, logt u in op Mijn Hypotheek. Bij ‘Uw gegevens’ kunt u uw e-mailadres en andere contactgegevens inzien en wijzigen.

 • Op de inlogpagina van Mijn Hypotheek staat een link 'Wachtwoord vergeten?' (deze vindt u direct onder de knop 'Stuur sms-code'). Als u daarop klikt en daarna uw e-mailadres invult, kunt u kiezen of u uw wachtwoord via sms of via e-mail wilt ontvangen.

 • Neem dan telefonisch contact met ons op. U kunt ons bereiken op werkdagen van 8.30 tot 17.30 uur op telefoonnummer 020 200 83 88.

   

 • Heeft u een ander mobiel telefoonnummer en is dit nog niet gewijzigd in Mijn Hypotheek? Ga dan naar de inlogpagina en klik op ‘Telefoonnummer wijzigen?’. Na een controle van uw gegevens ontvangt u direct een link per e-mail. Via deze link komt u op de pagina waar u uw mobiele telefoonnummer kunt wijzigen. Nadat u uw mobiele telefoonnummer heeft gewijzigd, ontvangt u een bevestiging in Mijn Hypotheek.

 • Hiervoor logt u in op Mijn Hypotheek. Klik onder in het scherm op 'Contact' en daarna op ‘Suggesties’. In dit veld kunt u uw op- en aanmerkingen aan ons doorgeven.

 • Als u bent ingelogd, kunt u onder in het scherm de link naar de Algemene Gebruikersvoorwaarden vinden. In deze voorwaarden leest u wat u kunt verwachten van Mijn Hypotheek, hoe Mijn Hypotheek is beveiligd en welke wijzigingen u kunt doorgeven.

 • De jaaropgave wordt een keer per jaar verstrekt. Dit gebeurt meestal tussen eind januari en begin februari. Na het inloggen, kunt u de jaaropgave vinden bij de tab ‘Documenten’.

Digitale post

 • Wij versturen elk jaar meer dan 240.000 brieven. Door de post digitaal voor u klaar te zetten in Mijn Hypotheek kunnen wij ons papiergebruik verminderen en dat is beter voor het milieu. Daarnaast biedt Mijn Hypotheek u veel voordelen. Zo staan al uw hypotheekgegevens overzichtelijk en veilig op één plek en kunt u uw post altijd en overal bekijken wanneer het u uitkomt.
  Maak direct een account aan

 • Zodra er nieuwe post voor u is, ontvangt u een e-mail van ons van het e-mailadres donotreply.lloydsbank@stater.nl.

 • Controleer uw spambox, want het kan helaas voorkomen dat onze e-mail van het e-mailadres donotreply.lloydsbank@stater.nl hierin terechtkomt. Als dit niet het geval is, kan het zijn dat wij onze e-mail niet kunnen afleveren, bijvoorbeeld doordat uw e-mailadres onjuist is, uw mailbox vol zit of doordat uw mailserver niet bereikbaar is. Hierover informeren wij u dan per papieren post.

 • Na het inloggen, vindt u alle post over uw hypotheek onder de tab ‘Documenten’.

 • Nadat u de brief in Mijn Hypotheek heeft geopend, kunt u deze eenvoudig opslaan op uw eigen computer.

 • Dat is mogelijk. Stuur dan een e-mail met uw naam en leningnummer naar hypotheek@lloydsbank.nl en zet ‘papieren post’ in het onderwerp. Wij maken dit dan gelijk voor u in orde.

 • Op dit moment hoeft u niet te betalen voor het ontvangen van papieren post. In de toekomst kan dit veranderen.