Hypotheek op een of twee namen

Is slechts één van u eigenaar van het huis? Dan kan de eigenaar in het huis blijven wonen als er voldoende inkomsten zijn om de woonlasten te kunnen blijven betalen. Heeft u samen het huis gekocht? Dan bent u meestal allebei voor een deel (vaak ieder voor de helft) eigenaar van het huis en hoofdelijk aansprakelijk  voor de hypotheek. Dit betekent dat u ieder verantwoordelijk bent voor de hele hypotheek. Lost één van u de hypotheek bijvoorbeeld niet af? Dan moet de ander dat doen.

Wat zijn de mogelijkheden als de hypotheek op twee namen staat?

Als voor de betaling van de hypotheek twee inkomens nodig zijn, dan heeft u meerdere mogelijkheden. Hieronder leest u wat de meest voorkomende mogelijkheden zijn.

  • Met de verkoopopbrengst van het huis wordt de hypotheek afgelost. De verkoopopbrengst kan hoger (overwaarde) of lager (restschuld) zijn dan de openstaande hypotheekschuld. Een eventuele overwaarde of restschuld wordt onderling in een nog te bepalen verhouding verdeeld.

  • De persoon die in het huis blijft wonen, moet het deel van de hypotheek van de vertrekkende partner overnemen. En de volledige hypotheek alleen kunnen betalen. Voor de vertrekkende partner wordt dan ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid aangevraagd. Een financieel adviseur kan beoordelen of het overzetten van de hypotheek op een naam mogelijk is.

  • Soms is behoud van het huis alleen mogelijk als een nieuwe partner wordt bijgeschreven op de hypotheek. Dit wordt toevoegen in de hoofdelijke gebondenheid genoemd. Voor de vertrekkende partner wordt dan ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid aangevraagd.

Schakel een financieel adviseur in

Wilt u uw hypotheek wijzigen omdat u en uw partner uit elkaar gaan? Dat kan alleen via een financieel adviseur. Want het wijzigen van uw hypotheek en het scheiden van uw gezamenlijke financiële situatie is een ingewikkeld proces. Een financieel adviseur brengt uw persoonlijke situatie in kaart, bespreekt alle financiële en fiscale gevolgen met u en geeft u advies. U betaalt de financieel adviseur voor dit advies.

Aanvraagformulier

Samen met uw financieel adviseur kunt u dit aanvraagformulier invullen en naar ons opsturen. Alle communicatie over de aanvraag verloopt via uw financieel adviseur.

Heeft u nog geen financieel adviseur? 

Vind een adviseur bij u in de buurt

Vragen?

Neem gerust contact met ons op. Wij helpen u graag snel verder.

Contact