De rente die u over uw hypotheek betaalt, kunt u onder voorwaarden aftrekken van uw belastbaar inkomen in box 1 (belastbaar inkomen uit werk en woning). Dit wordt hypotheekrenteaftrek genoemd. Hierdoor betaalt u minder inkomstenbelasting en zijn uw netto maandlasten lager.

Welke rente is aftrekbaar?

U mag alleen rente aftrekken voor een hypotheek (eigenwoningschuld) die u gebruikt voor:

  • Het kopen van een eigen woning
  • De verbouwing of onderhoud van uw eigen woning
  • De afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming
  • De eenmalige financieringskosten zoals taxatiekosten, advieskosten en notariskosten voor de hypotheekakte

Wat zijn de regels voor nieuwe hypotheken?

Sinds 2013 gelden er strengere regels voor hypotheekrenteaftrek. Heeft u na 1 januari 2013 voor het eerst een hypotheek afgesloten of uw hypotheek verhoogd? Dan zijn dit de belangrijkste regels:

  • U heeft alleen recht op hypotheekrenteaftrek als u de nieuwe hypotheek of het extra leenbedrag binnen 30 jaar periodiek aflost. Dit kan met een annuïteitenhypotheek of lineaire hypotheek.
  • Als u voor een nieuwe aflossingsvrije hypotheek kiest die nog niet bestond op 1 januari 2013, dan is de rente niet aftrekbaar.

Wat zijn de regels voor bestaande hypotheken?

Heeft u voor 1 januari 2013 een hypotheek afgesloten? Dan blijft de rente die u voor uw bestaande hypotheek betaalt aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. Ook zijn er nog andere regels die belangrijk voor u kunnen zijn:

  • Sinds 1 januari 2001 is de rente voor een hypotheek maximaal 30 jaar aftrekbaar. Voor hypotheken die zijn afgesloten vóór 1 januari 2001 geldt een maximale aftrekbaarheid tot 1 januari 2031.
  • Verhoogt u uw bestaande hypotheek? Dan is de rente die u over dit extra leenbedrag betaalt alleen aftrekbaar als u kiest voor een annuïteiten- of lineaire hypotheek. Over dit extra leenbedrag heeft u opnieuw 30 jaar recht op hypotheekrenteaftrek.
  • Sluit u uw hypotheek over naar een andere hypotheekverstrekker? Of verhuist u uw hypotheek mee naar uw nieuwe woning? Voor dit deel van uw hypotheek verandert er dan niets.

Maximale hypotheekrenteaftrek jaarlijks verlaagd

De maximale hypotheekrenteaftrek gaat sinds 2014 al omlaag in jaarlijkse stapjes van 0,5%. Vanaf 2020 wordt versneld afgebouwd in jaarlijkse stappen van 3% tot een aftrektarief van ongeveer 38% in 2023.

Meer informatie over de belastingregels vindt u op de website van de Belastingdienst