De verhuisregeling in het kort

Als u verhuist naar een ander koophuis, dan lost u de oude hypotheek bij Lloyds Bank af. Voor de koop van het nieuwe huis heeft u een nieuwe hypotheek nodig. Sluit u de nieuwe hypotheek bij ons af? Dan kunt u voor een of meer leningdelen het rentepercentage dat u voor uw oude hypotheek betaalde voor de resterende rentevastperiode meenemen naar uw nieuwe hypotheek. Dit heet de verhuisregeling.

U betaalt ons geen vergoeding voor het aflossen van uw oude hypotheek.

Wanneer is het voordelig om uw hypotheek mee te nemen?

Is de rente die u over uw oude hypotheek betaalt lager dan de actuele rente op het moment dat u verhuist? Dan kan het interessant zijn om gebruik te maken van de verhuisregeling. 

Voorbeeld: U betaalt voor uw oude hypotheek een rentepercentage van 4% voor een rentevastperiode van tien jaar. Uw oude hypotheek valt in de tariefklasse ≤80%. Na drie jaar verhuist u. De actuele rente voor een rentevastperiode van tien jaar is nu 5%. U kunt dan gebruikmaken van de verhuisregeling als u aan de voorwaarden voldoet. Valt uw hypotheek voor het nieuwe huis in dezelfde tariefklasse? Dan betaalt u in principe 4% over dit deel van uw nieuwe hypotheek voor een resterende periode van zeven jaar.

Valt de nieuwe hypotheek in een andere tariefklasse? Dan geldt voor het mee te nemen leningdeel het rentepercentage dat hoort bij de andere (hogere of lagere) tariefklasse. Deze rente kan hoger of lager zijn dan de rente die u betaalde.

Voorbeeld: Voor uw oude hypotheek geldt de rentelijst:

  NHG ≤ 65% ≤ 80% ≤ 90%
10 jaar 3,20% 3,85% 4,00% 4,10%

Als de nieuwe hypotheek in de tariefklasse t/m 90% valt, dan betaalt u voor het mee te nemen leningdeel 4,10% voor de resterende periode van zeven jaar.

Hogere hypotheek

De verhuisregeling geldt voor maximaal het bedrag van uw oude hypotheek dat u nog moet aflossen (uw schuldrest). Heeft u een hogere nieuwe hypotheek nodig? Dan geldt voor het bedrag dat u meer leent het actuele rentepercentage.

Voorbeeld: Uw oude hypotheek is €300.000 en uw nieuwe hypotheek is €350.000. De verhuisregeling geldt dan voor maximaal €300.000. Over €50.000 betaalt u het actuele rentepercentage dat geldt voor nieuwe hypotheken (met dus een eigen nieuwe rentevastperiode).

Uw aflosvorm meenemen of wijzigen

Kijk ook of uw aflosvorm nog past bij uw actuele situatie. Meestal kunt u uw aflosvorm meenemen naar uw nieuwe hypotheek. Heeft u nu een aflosvorm waarbij u niet aflost? Of slechts een deel? Dan kunt u kiezen voor een aflosvorm waarmee u wel aflost. Zet bijvoorbeeld uw aflossingsvrije hypotheek om in een annuïteitenhypotheek of lineaire hypotheek. Een andere aflosvorm kunt u gelijk met het aanvragen van de verhuisregeling doorgeven.

Belangrijke voorwaarden

✓  Wij behandelen een aanvraag voor de verhuisregeling als een nieuwe hypotheekaanvraag. Uw huidige inkomen en de marktwaarde van uw nieuwe huis bepalen of u de nieuwe hypotheek kunt afsluiten. Als u gebruikmaakt van de verhuisregeling, dan sluit u een nieuwe overeenkomst af met Lloyds Bank. De voorwaarden van deze nieuwe overeenkomst kunnen verschillen van uw huidige overeenkomst.

✓  De verhuisregeling is ook van toepassing op al onze hypotheken van Bank of Scotland. Maakt u gebruik van de verhuisregeling? Dan houdt u hetzelfde type hypotheek.

✓  Is uw oude hypotheek al afgelost met de verkoopopbrengst van uw huis en wilt u voor de nieuwe hypotheek nog gebruikmaken van de verhuisregeling? Zorg dan dat uw aanvraag voor de nieuwe hypotheek binnen 6 maanden na het aflossen van uw oude hypotheek is ingediend.

✓  Is uw oude hypotheek nog niet afgelost met de verkoopopbrengst van uw huis? En is uw nieuwe hypotheek al ingegaan? Dan wordt de rente van de oude hypotheek omgezet naar een variabele rente. Dit betekent dat de rente iedere maand kan stijgen of dalen. U ontvangt bericht van ons wanneer de variabele rente ingaat. Dit hangt af van het moment waarop u naar de notaris gaat voor de nieuwe hypotheek en wij de hypotheek in onze administratie kunnen verwerken. De variabele rente gaat in op de eerste dag van de maand nadat u bij de notaris bent geweest of op de eerste dag van de maand erna. In ons bericht leest u ook welk rentepercentage en maandbedrag u gaat betalen.

 

Als u en uw partner uit elkaar gaan of gaan scheiden

U mag de verhuisregeling ook gebruiken als u en uw partner uit elkaar gaan of gaan scheiden en de woning verkopen. U kiest dan wie van u gebruikmaakt van de verhuisregeling. Want slechts één van u mag dat doen. Als één van u gebruikmaakt van de verhuisregeling, dan moet er altijd schriftelijke toestemming zijn van de andere partner.
Let op: Blijft één van u in de woning wonen? Dan geldt de verhuisregeling niet omdat de woning niet wordt verkocht. Dit betekent onder andere dat als één van u de hypotheek bij Lloyds Bank houdt en in de woning blijft wonen, de vertrekkende partner geen gebruik kan maken van de verhuisregeling.

Gaan u en uw partner uit elkaar of scheiden en wilt u de verhuisregeling gebruiken? Dan bent u verplicht om een financieel adviseur in te schakelen. Informeer bij uw adviseur naar de mogelijkheden met de verhuisregeling.

Bekijk de voorwaarden

Meer informatie over de verhuisregeling vindt u in de voorwaarden van uw hypotheek.

Vragen?

Neem gerust contact met ons op. Wij helpen u graag snel verder.

Contact