Hoe werkt een annuïteitenhypotheek?

Bij een gelijkblijvende rente betaalt u iedere maand hetzelfde bedrag. Dit bedrag wordt de annuïteit genoemd. Een deel van dit bedrag wordt gebruikt voor het betalen van de rente. Het andere deel voor het aflossen van de hypotheek. Na afloop van de rentevastperiode wordt de rente opnieuw vastgesteld. Uw maandbedrag kan daardoor stijgen of dalen.

In het begin: weinig aflossen en meer rente betalen

In het begin lost u weinig van uw hypotheek af en betaalt u een hoger bedrag aan rente. De rente kunt u bij uw belastingaangifte aftrekken als u aan de belastingregels voldoet. Daardoor heeft u veel belastingvoordeel en lagere netto maandlasten. De netto maandlasten zijn de maandlasten na de hypotheekrenteaftrek.
Meer over hypotheekrenteaftrek

Later: meer aflossen en minder rente betalen

Omdat u iedere maand een hoger bedrag van uw hypotheek aflost en een lager bedrag aan rente betaalt, neemt uw belastingvoordeel af. Daardoor nemen uw netto maandlasten geleidelijk toe.

Voordelen van een annuïteitenhypotheek

 • Op de einddatum heeft u de hele hypotheek afgelost.
 • Is uw hypotheek door aflossingen voldoende gedaald? Dan valt uw hypotheek mogelijk in een lagere tariefklasse met een betere rente.
 • Uw netto maandlasten zijn aan het begin van de looptijd lager.
 • Bij uw belastingaangifte mag u de rente aftrekken als u aan de belastingregels voldoet.
 • De rente voor annuïteitenhypotheken en lineaire hypotheken is gunstiger dan de rente voor andere aflosvormen.

Nadelen van een annuïteitenhypotheek

 • Tijdens de looptijd neemt uw belastingvoordeel af omdat u steeds minder rente kunt aftrekken.
 • Uw netto maandlasten nemen geleidelijk toe.
 • De lasten die u over de totale looptijd betaalt, zijn hoger dan bij een lineaire hypotheek.

Wanneer past de annuïteitenhypotheek bij u?

Een annuïteitenhypotheek is geschikt voor u als u:

 • in het begin lagere netto maandlasten wilt: bijvoorbeeld omdat u in de toekomst een hoger inkomen of lagere uitgaven verwacht
 • zekerheid wilt dat u de hypotheek op de einddatum heeft afgelost
 • met name aan het begin van de hypotheek wilt profiteren van hypotheekrenteaftrek

Hoe sluit u een hypotheek bij ons af?

Bij Lloyds Bank kunt u op twee manieren een hypotheek afsluiten: zelfstandig online of via een onafhankelijke adviseur. Een adviseur informeert, adviseert en begeleidt u bij het afsluiten van uw hypotheek.
Uw hypotheek regelen: zelf online of via een adviseur

Hypotheek regelen

U kunt uw hypotheek op twee manieren afsluiten: zelf online of via een onafhankelijke adviseur.

Meer weten