Heeft u een Lloyds Bank Hypotheek en gaat u een nieuwe woning kopen? Dan kunt u bij ons in principe uw huidige hypotheekvoorwaarden ‘meeverhuizen’. Dit is vooral interessant als u een rentevastperiode met een laag rentepercentage heeft.

Hoe gaat het in zijn werk?

U woont in een koophuis en wilt graag verhuizen. U sluit daarom een nieuwe hypotheek af bij Lloyds Bank. De actuele hypotheekrente is hoger dan uw huidige contractrente en u wilt het lage rentepercentage van uw huidige Lloyds Bank hypotheek behouden. Dat kan.

U moet hiervoor binnen zes maanden na aflossing van de huidige hypotheek, door verkoop van uw huidige woning, een nieuwe hypotheek voor de nieuwe  woning bij Lloyds Bank afsluiten. Op de nieuwe hypotheek zijn de op dat moment actuele voorwaarden en normen van toepassing. Voor het hypotheekbedrag dat u heeft afgelost blijft de rente gelijk totdat uw eerder afgesproken rentevastperiode afloopt. Na afloop geldt voor dit leningdeel de op dat moment actuele rente. Heeft u een hogere hypotheek nodig voor de nieuwe woning? Voor het hogere deel van de hypotheek geldt de actuele hypotheekrente.

Op een rijtje:

  • U sluit een nieuwe Lloyds Bank Hypotheek af binnen 6 maanden na  aflossing (door verkoop) van uw huidige Lloyds Bank hypotheek
  • U behoudt uw huidige rentetarief voor de resterende looptijd van uw huidige rentevastperiode
  • U behoudt uw huidige rentetarief voor een bedrag dat maximaal gelijk is aan de hypotheek die u door de verkoop heeft afgelost

Rekenvoorbeeld

Uw huidige woning is verkocht voor € 180.000,-. Uw  huidige hypotheek bedraagt € 130.000,- met NHG condities. De rente is vastgesteld op 1,7% voor een periode van 10 jaar, afgesproken op 1 februari 2015. Met de verkoop van de woning lost u de hypotheek van € 130.000,- af.

De koopprijs voor uw nieuwe woning is € 260.000,-. De overwaarde van € 50.000,- door de verkoop van uw huidige woning, gebruikt u voor de aankoop. U heeft daardoor een hypotheek van € 210.000,- nodig met NHG.

Indien u uw rentepercentage wilt meeverhuizen, kunt u voor het leningdeel van € 130.000,- uw huidige rente van 1,7% behouden voor de resterende rentevastperiode van 7 jaar. Voor het overig deel van de hypotheek (€ 80.000,-) gelden de actuele rentepercentages.  

Verhuisregeling betekent niet altijd dat u dezelfde rente houdt

Bij een volgend koophuis dat duurder is dan uw huidige woning en de hypotheek hoger is, zou het kunnen dat u het grensbedrag voor NHG overschrijdt. Als uw huidige hypotheek onder NHG condities is afgesloten en de nieuwe hypotheek zonder, dan vervalt het NHG rentetarief. De mee te nemen rente wordt in dit geval gebaseerd op de tariefklasse behorende bij uw nieuwe hypotheek, met de toepasselijke rente die gold op 1 februari 2015.  

Bestaande hypotheek nog niet afgelost?

Wanneer u uw nieuwe woning eerder aankoopt dan uw huidige woning is verkocht en de hypotheek nog niet is afgelost, dan zal het huidige rentepercentage voor de resterende rentevastperiode alvast worden overgezet naar de nieuwe hypotheek. Voor de resterende looptijd van de bestaande hypotheek geldt een maandvariabele rente. 

Ik wil mijn rente meeverhuizen

Een verzoek tot het meenemen van uw lagere rentepercentage dient u apart te vermelden bij de aanvraag van uw nieuwe hypotheek. Lloyds Bank toetst uw persoonlijke gegevens bij nieuwe aanvragen altijd tegen de op dat moment geldende normen en voorwaarden, ongeacht of u uw rentepercentage wilt meeverhuizen en is niet verplicht u een nieuwe hypotheek te verstrekken.

Vragen?

Wilt u meer informatie over onze verhuisregeling of weten wat er in uw specifieke situatie mogelijk is? Neem dan contact op met onze Hypotheek Service Desk