Toelichting hypotheekbegrippen

In de documentatie die u van ons ontvangt staan misschien woorden die u niet kent. Wij leggen u graag de betekenis uit.

Op deze datum moet de lening in zijn geheel zijn terugbetaald.

Bij het afsluiten van uw hypotheek spreekt u af hoe lang u de rente voor uw hypotheek wilt vastzetten. Ongeveer 3 maanden voor deze periode afloopt, krijgt u van ons een brief met daarin het dan geldende rentepercentage voor de nieuwe rentevastperiode. Op dat moment kunt u eventueel kiezen voor een andere rentevastperiode, als dat beter bij uw situatie past.

In uw hypotheekvoorwaarden staat hoeveel u jaarlijks mag aflossen, zonder dat u hiervoor een vergoeding moet betalen. Extra aflossen kan verstandig zijn om uw hypotheeklasten te verminderen. Ook wordt de kans op een restschuld aan het einde van de looptijd kleiner. U moet er wel rekening mee houden dat extra aflossen fiscale gevolgen heeft, bijvoorbeeld voor uw hypotheekrenteaftrek. Ga voor advies over tussentijds aflossen naar uw hypotheekadviseur.

Meer informatie over extra aflossen.

De manier waarop de Belastingdienst omgaat met de regels van hypotheken, heeft invloed op uw maandlasten. Hypotheekrenteaftrek kan tot verlaging van uw maandlasten leiden. Wijzigingen in uw situatie of in fiscale wetgeving kunnen tot een stijging van uw maandlasten leiden.

De fiscale behandeling van uw hypotheek is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Vraag uw fiscaal adviseur hierover om advies. Als u een maandelijkse teruggave bent overeengekomen met de Belastingdienst moet u bij wijziging van het rentepercentage rekening houden met een verrekening van uw belastingvoordeel aan het einde van het belastingjaar. Bij een renteverhoging ontvangt u normaal gesproken een extra bedrag, bij een renteverlaging moet u een bedrag terugbetalen.

Op de hypotheken van Lloyds Bank zijn de Gedragscode Hypothecaire Financieringen en de Tijdelijke Regeling Hypothecair Krediet van toepassing. Deze regelgeving heeft onder andere invloed op uw maximale hypotheeksom.

Op de website van de Nederlandse Vereniging van Banken leest u meer over de regels voor hypotheekverstrekking

In het JKP worden naast de debetrentevoet kosten meegenomen die u maakt bij het aangaan van de hypotheek, voor zover ons bekend. Denk daarbij aan kosten voor taxatie, verzekeringen etcetera.

Als u een woning koopt of verbouwt, kunt u -onder voorwaarden- Nationale Hypotheek Garantie (NHG) afsluiten bij uw hypotheek. De garantie wordt verstrekt door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW). Mocht u onverhoopt uw hypotheeklasten niet meer kunnen betalen, dan neemt het WEW onder voorwaarden de betalingen over. Het risico voor u en de bank wordt lager, hierdoor is een lager rentepercentage mogelijk. U betaalt eenmalig een zogenaamde borgtochtprovisie over de hypotheeksom (1%).

Het rentepercentage dat geldig is voor een bepaald leningdeel, op een bepaalde datum wordt bepaald door de volgende factoren:

  • het basistarief;
  • opslagen in verband met ontwikkelingen op de kapitaalmarkten en kapitaalkosten;
  • doorlopende kosten;
  • individuele risico-opslagen;
  • winstopslag.

Dit is het bedrag dat u over een bepaalde periode moet betalen aan rente en terugbetaling. Eventuele verzekeringspremies tellen hiervoor niet mee.

Contact opnemen op de manier die u het prettigst vindt