Belangrijkste kenmerken van deze aflosvormen

 • Hoe werkt een spaarhypotheek?

  Eigenlijk heeft u twee producten. Een spaarhypotheek is een combinatie van (1) een aflossingsvrije hypotheek en (2) een spaarverzekering die u heeft afgesloten bij een verzekeraar die samenwerkt met Lloyds Bank. Op de spaarverzekering zijn de polisvoorwaarden van uw verzekeraar van toepassing.

  U betaalt iedere maand rente. Daarnaast spaart u een bedrag bij elkaar met de spaarverzekering. De premie die u aan uw verzekeraar betaalt, bestaat uit een risicodeel en een spaardeel. Het risicodeel van de premie is voor de overlijdensrisicoverzekering. Voor eventuele kosten binnen uw verzekering verwijzen wij u naar de polisvoorwaarden.

  Met het spaardeel en de rente die de verzekeraar daarover vergoedt, spaart u voor het aflossen van het leningdeel op de einddatum. U ontvangt over dit spaarsaldo een rente die gelijk is aan de rente die u betaalt voor dit leningdeel. Daardoor is op de einddatum dit bedrag precies genoeg om het leningdeel ineens af te lossen. Periodiek ontvangt u van uw verzekeraar een overzicht van uw opgebouwde spaarbedrag.

  Wat zijn de voordelen?

  Op de einddatum heeft u het leningdeel terugbetaald.

  Als het te betalen rentepercentage stijgt, dan neemt de premie voor het spaardeel binnen uw verzekering af. U ontvangt dan namelijk meer rente over uw spaarsaldo. Een stijging van uw hypotheekrente heeft dus minder nadelige gevolgen als u een spaarhypotheek heeft.

  Heeft u vóór 2013 een spaarhypotheek afgesloten? Dan kunt u voor een periode van maximaal 30 jaar een deel van de betaalde hypotheekrente terugkrijgen van de Belastingdienst. U moet dan wel voldoen aan de voorwaarden die de Belastingdienst stelt. Omdat u tijdens de looptijd in principe niet aflost op de lening, blijft de hypotheekrente maximaal aftrekbaar.
  Let op: De regels hierover kunnen veranderen. Het is dus nooit zeker of en voor hoelang u geld van de Belastingdienst terugkrijgt.

  Voldoet u aan de eisen van de Belastingdienst voor een Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW)? Dan hoort uw KEW bij uw inkomen uit werk en woning in box 1 en betaalt u tijdens de looptijd geen vermogensrendementsheffing in box 3 over het spaarsaldo in uw kapitaalverzekering. Ook ontvangt u op de einddatum of bij afkoop tot een maximumbedrag een belastingvrije uitkering. Een van de belangrijkste voorwaarden is dat u de uitkering gebruikt voor het aflossen van uw hypotheek. Is uw kapitaalverzekering geen KEW? Of heeft u nog vragen? Neem dan contact op met een financieel adviseur of de Belastingdienst.

  Wat zijn de nadelen?

  Als het te betalen rentepercentage daalt, dan neemt de premie voor het spaardeel binnen uw verzekering toe. U ontvangt namelijk minder rente over uw spaarsaldo. U profiteert dan niet volledig van de lagere hypotheekrente. Uw netto maandlasten kunnen hierdoor stijgen.

  U moet voldoen aan de voorwaarden van de Belastingdienst voor de Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW) om tijdens de looptijd in aanmerking te komen voor de vrijstelling van de vermogensrendementsheffing in box 3. Dit geldt ook voor de belastingvrije uitkering op de einddatum of na afkoop van de verzekering. Een financieel adviseur of uw verzekeraar kan u hierover meer vertellen.

 • Hoe werkt een levenhypotheek?

  Eigenlijk heeft u twee producten. Een levenhypotheek is een combinatie van (1) een aflossingsvrije hypotheek en (2) een kapitaalverzekering die u heeft afgesloten bij een verzekeraar die samenwerkt met Lloyds Bank. Op de kapitaalverzekering zijn de polisvoorwaarden van uw verzekeraar van toepassing. U betaalt iedere maand rente voor de hypotheek. Voor de kapitaalverzekering betaalt u periodiek een premie aan de verzekeraar. De verzekeraar belegt deze premies voor u.

  Uw kapitaalverzekering keert geld aan u uit op de einddatum van de verzekering. Op de einddatum gebruikt u de opbrengst van de verzekering om het leningdeel af te lossen. Hoeveel u precies kunt aflossen, hangt af van de opbrengst van de beleggingen. Naast beleggingen worden uit de premie of uit het aanwezige vermogen ook kosten en eventuele premies voor een overlijdensrisicoverzekering of arbeidsongeschiktheidsverzekering betaald. Voor eventuele kosten binnen uw verzekering verwijzen wij u naar de polisvoorwaarden.

  Periodiek ontvangt u van uw verzekeraar een overzicht van de waarde van de beleggingen. Dit is steeds een momentopname: het saldo kan op elk moment hoger of lager worden.

  Let op: Het kan zijn dat de beleggingen op de einddatum meer waard zijn dan uw leningdeel. Dan houdt u na het aflossen geld over. Zijn de beleggingen op de einddatum minder waard? Dan moet u het bedrag dat u te kort komt met eigen geld terugbetalen.

  Wat zijn de voordelen?

  Voldoet u aan de voorwaarden van de Belastingdienst voor een Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW)? Dan hoort uw KEW bij uw inkomen uit werk en woning in box 1 en betaalt u tijdens de looptijd geen vermogensrendementsheffing in box 3 over het saldo in uw kapitaalverzekering. Ook ontvangt u op de einddatum of bij afkoop tot een maximumbedrag een belastingvrije uitkering. Een van de belangrijkste voorwaarden is dat u de uitkering gebruikt voor het aflossen van uw hypotheek. Is uw kapitaalverzekering geen KEW? Of heeft u nog vragen? Neem dan contact op met een financieel adviseur of de Belastingdienst.

  ✓ U kunt voor een maximale periode van 30 jaar een deel van de betaalde rente terugkrijgen van de Belastingdienst als u vóór 2013 een levenhypotheek heeft afgesloten. Omdat u tijdens de looptijd van de lening in principe niet aflost op de lening, blijft de rente maximaal aftrekbaar.
  Let op: De regels hierover kunnen veranderen. Het is dus nooit zeker of en voor hoelang u geld van de Belastingdienst terugkrijgt.

  Wat zijn de nadelen?

  Het restschuldrisico is hoog omdat de waarde van de levensverzekering op de einddatum onvoldoende kan zijn om het leningdeel af te lossen.

  U moet voldoen aan de voorwaarden van de Belastingdienst voor de Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW) om tijdens de looptijd in aanmerking te komen voor de vrijstelling van de vermogensrendementsheffing in box 3. Dit geldt ook voor de belastingvrije uitkering op de einddatum of na afkoop van de verzekering. Een financieel adviseur of uw verzekeraar kan u hierover meer vertellen.

 • Hoe werkt een effectenhypotheek?

  Eigenlijk heeft u twee producten. Een effectenhypotheek is een combinatie van (1) een aflossingsvrije hypotheek en (2) een beleggingsrekening die u heeft afgesloten bij een beleggingsinstelling die samenwerkt met Lloyds Bank. Op de beleggingsrekening zijn de voorwaarden van uw beleggingsinstelling van toepassing.

  Voor de beleggingsrekening legt u eenmalig of periodiek geld in. De beleggingsinstelling belegt deze inleg voor u. Op deze manier bouwt u met uw beleggingsrekening een bedrag op. Op de einddatum gebruikt u de opbrengst van de rekening om het leningdeel af te lossen. Hoeveel u precies kunt aflossen, hangt af van de opbrengst van de beleggingen. Periodiek ontvangt u van uw beleggingsinstelling een overzicht van de waarde van de beleggingen. Dit is steeds een momentopname: het saldo kan op elk moment hoger of lager worden.

  Let op: Het kan zijn dat de beleggingen op de einddatum meer waard zijn dan uw leningdeel. Dan houdt u na het aflossen geld over. Zijn de beleggingen op de einddatum minder waard? Dan moet u het bedrag dat u te kort komt met eigen geld terugbetalen.

  Wat is het voordeel?

  U kunt een deel van de betaalde rente terugkrijgen van de Belastingdienst als u vóór 2013 een effectenhypotheek heeft afgesloten en u zich aan specifieke voorwaarden houdt.
  Let op: De regels hierover kunnen veranderen. Het is dus nooit zeker of en voor hoelang u geld van de Belastingdienst terugkrijgt. Raadpleeg een financieel adviseur of de Belastingdienst als u hierover vragen heeft.

  Wat zijn de nadelen?

  Het restschuldrisico is hoog omdat de waarde van de beleggingsrekening op de einddatum onvoldoende kan zijn om het leningdeel af te lossen.

  U kunt het geld dat in de beleggingsrekening zit niet zomaar opnemen. Een financieel adviseur of uw beleggingsinstelling kan u hier meer over vertellen.

  Over de waarde van uw beleggingen betaalt u jaarlijks belasting in box 3.  Een financieel adviseur of uw beleggingsinstelling kan u hier meer over vertellen.

Vragen?

Neem gerust contact met ons op. Wij helpen u graag snel verder.

Contact