Afkoop van de kapitaalverzekering

Door het betalen van de premie en door het behalen van rendement heeft u waarde opgebouwd in de verzekering. Deze opgebouwde waarde is bedoeld om aan het einde van de looptijd (een deel van) de hypotheek terug te betalen. U kunt de verzekering ook voor het einde van de afgesproken looptijd beëindigen. De opgebouwde waarde wordt dan uitbetaald door de verzekeraar. Er wordt dan gesproken van de zogenaamde ‘afkoopwaarde’. Deze afkoopwaarde kan worden gebruikt om de restschuld terug te betalen. Het kan zijn dat de verzekeraar hiervoor kosten in rekening brengt.

Het afkopen van de verzekering kan fiscale gevolgen hebben. Het is verstandig om u hier goed over te laten voorlichten. Wilt u meer informatie over uw kapitaalverzekering, de financiële en fiscale gevolgen van afkoop? Neem dan contact op met de verzekeraar of uw financieel adviseur.

Voorwaarden voor gebruik van de afkoopwaarde

Als uw kapitaalverzekering verpand is aan uw hypotheek, dan heeft u onze toestemming nodig om deze te beëindigen. De volgende zaken zijn hierbij van belang:

  • Afkoop na verkoop van uw huis

Het is niet mogelijk om de verzekering af te kopen voordat uw huis is verkocht en overgedragen. Dat kan pas daarna. Dit om te voorkomen dat er geen dekking meer is als de verkoop van uw huis toch niet doorgaat. Want u heeft dan nog wel een volledige hypotheek, maar de dekkingen binnen de verzekering zijn vervallen. Er wordt dus niet meer gespaard in de verzekering om (een deel) van de hypotheek af te lossen en de overlijdensrisicodekking in de verzekering komt te vervallen.

  • Maximaal 75% van de afkoopwaarde

De waarde in de verzekering kan, bijvoorbeeld door kosten of beleggingsrisico, nog wijzigen nadat de voorlopige afkoopwaarde is berekend. Het is op dat moment dus nog niet duidelijk of de voorlopige afkoopwaarde voldoende is voor het terugbetalen van de restschuld. Daarom hanteren wij bij de beoordeling van uw verzoek een maximum van 75% van de afkoopwaarde. Is de restschuld hoger dan 75% van de afkoopwaarde van de verzekering? Dan moet u het overige deel zelf betalen.

Toestemming voor overdracht van uw huis

Na verkoop van uw huis ontstaat er een tijdelijke restschuld totdat de afkoop van de verzekering is afgerond. De notaris vraagt ons om toestemming voor het overdragen van uw huis. Het is belangrijk dat de notaris dat op tijd doet. Na verkoop van uw huis kopen wij de verzekering af en zorgen wij ervoor dat de afkoopwaarde naar ons wordt overgemaakt om hiermee uw restschuld te betalen. Een eventueel restant krijgt u na terugbetalen van de hypotheek van ons terug.

Wat hebben wij van u nodig?

Om uw verzoek in behandeling te nemen, vragen wij u om onderstaande documenten te sturen naar hypotheek@lloydsbank.nl

Een opgave van de verkoopprijs van uw huis (bijvoorbeeld een koopovereenkomst)

Een offerte met de afkoopwaarde van de verzekeraar (niet ouder dan drie maanden)

Vragen?

Wilt u meer informatie hierover of weten wat er in uw specifieke situatie mogelijk is? Neem dan contact op met onze Hypotheek Service Desk

Vragen?

Neem gerust contact met ons op. Wij helpen u graag snel verder.

Contact