Zelf mijn hypotheek afsluiten, hoe werkt dat?

Om zelf uw hypotheek af te sluiten, doorloopt u een aantal stappen. Loopt u onderweg tegen een probleem aan? Geen nood. Onze medewerkers van de Hypotheek Service Desk staan voor u klaar.

Stap 1: Breng uw persoonlijke financiële situatie in kaart

Wanneer u zelfstandig uw hypotheek wilt afsluiten is het van belang dat u goed nadenkt over wat u nu en in de toekomst aan hypotheeklast kunt betalen. U moet zelf ook inschatten wat de financiële gevolgen zijn in het geval dat u of uw partner arbeidsongeschikt raakt, baanverliest of overlijdt. 

Maak een keuze uit de verschillende hypotheekvormen. Hiermee kiest u op welke manier u de hypotheek wilt aflossen. Ook kiest u welke rentevastperiode u voor de hypotheek aangaat. 

U krijgt dan direct online een inschatting van wat u maximaal kunt lenen voor de aankoop van uw woning. Wees ervan bewust dat het soms verstandig is om minder te lenen dan mogelijk is.

Stap 2: Test uw hypotheekkennis

Wilt u zelf en online een Lloyds Bank Hypotheek afsluiten? Dan moet u voldoende van hypotheken begrijpen. Wij vragen u dit aan te tonen door middel van onze Kennis- en Ervaringstoets. Na succesvolle afronding kunt u verder met uw hypotheek aanvraag.

Heeft u niet alle vragen van de toets goed beantwoordt, of voelt u zich ongemakkelijk om de hypotheek zelfstandig af te sluiten? Dan kunt u onze hypotheken ook altijd afsluiten via een onafhankelijke hypotheekadviseur.

Stap 3: Ontvang uw hypotheekaanbod

Dit is het indicatief hypotheekaanbod, met daarin een renteverklaring. Lees dit goed door. Heeft u vragen? Of zijn er onduidelijkheden? Neem dan gerust contact met ons op. Wij willen graag dat u ons aanbod helemaal begrijpt. Is alles duidelijk en bent u tevreden met ons aanbod? Dan bent u klaar voor de volgende stap!

Stap 4: Renteverklaring tekenen en opsturen

Bent u tevreden met ons indicatief hypotheekaanbod? Onderteken dan de meegestuurde renteverklaring en stuur deze binnen 3 weken naar ons terug.

Tijdens deze stap wordt het meeste werk verzet. U verzamelt alle documenten die wij nodig hebben om uw aanvraag te kunnen beoordelen. Bijvoorbeeld gegevens over de woning die u wilt kopen, uw inkomen en financiële situatie.

Uw hypotheekaanvraag is in behandeling.

Na ontvangst van uw getekende renteverklaring en aanvullende documenten, beoordelen wij uw aanvraag. De Lloyds Bank hypotheek consultant die uw aanvraag behandelt, is uw vaste aanspreekpunt. Hij of zij houdt u op de hoogte over de voortgang. Hebben wij nog aanvullende informatie nodig? Dan neemt uw hypotheek consultant contact met u op.

Vanaf de datum die op het indicatief hypotheekaanbod staat, heeft u 3 maanden de tijd om de koop van uw woning af te ronden. Binnen die tijd moet u bij de notaris zijn geweest. Lukt dit niet? Dan kunt u deze periode verlengen met nog eens 3 maanden. Aan het verlengen zijn mogelijk wel kosten verbonden. Let daarom goed op de termijnen in uw koopcontract en het hypotheekaanbod. Denk bijvoorbeeld aan bedenktijd, ontbindende voorwaarden en de overdrachtsdatum.

Stap 5: Afronden hypotheekaanvraag en notaris

Hebben wij alle informatie ontvangen en positief beoordeeld? Dan wordt uw aanvraag akkoord gegeven. U ontvangt nu het bindend hypotheekaanbod. Dit bindend hypotheekaanbod houdt in dat u nu zeker weet dat Lloyds Bank u de hypotheek wil verstrekken. Vanaf dit moment heeft u 3 weken de tijd om dit aanbod te accepteren.

U ondertekent het bindend hypotheekaanbod en stuurt het naar ons terug. Maak dan een afspraak met de notaris om de hypotheekakte te ondertekenen. Na het ondertekenen is uw hypotheek definitief rond, vindt de overdracht plaats en ontvangt u de sleutels van uw nieuwe woning!

Bereken uw hypotheek

Contact opnemen op de manier die u het prettigst vindt