Wanneer kunt u uw hypotheek aflossen?

U kunt uw gehele hypotheek aflossen als u:

verhuist en uw huis verkoopt

uw hypotheek oversluit naar een andere hypotheekverstrekker

voldoende eigen geld heeft, bijvoorbeeld door een erfenis of een uitkering uit een kapitaalverzekering

Uw hypotheek aflossen in verschillende situaties

 • Verkoopt u uw huis of sluit u uw hypotheek over? Dan regelt u de aflossing van uw hypotheek bij de notaris. Bij verkoop van uw huis betaalt u ons geen vergoeding (boeterente) voor het aflossen van uw hypotheek. Sluit u uw hypotheek over? Dan kunt u alleen onder bepaalde voorwaarden vergoedingsvrij aflossen. Kijk daarvoor in de voorwaarden van uw huidige hypotheek

  Stap 1. De notaris vraagt een terugbetaalnota bij ons op
  U of uw financieel adviseur dient een aflossingsverzoek in bij de notaris. De notaris vraagt minimaal 10 werkdagen voor de door u opgegeven aflosdatum een terugbetaalnota bij ons op. Wij sturen de terugbetaalnota naar u en naar de notaris. Op de terugbetaalnota staan alle bedragen die u moet betalen. Zoals uw hypotheekschuld, de rente, eventueel achterstallige maandbedragen en als u uw hypotheek oversluit: de eventuele vergoeding die u betaalt.

  Let op: U betaalt de maandbedragen voor uw hypotheek tot de dag dat u uw hypotheek heeft afgelost. In de terugbetaalnota leest u welke dag dit is en wanneer u voor het laatst de maandbedragen betaalt. Hou er rekening mee dat u de maandbedragen achteraf betaalt. En dat het mogelijk is dat uw laatste maandbedrag op de terugbetaalnota wordt meegenomen.

  Stap 2. De notaris lost uw hypotheek af
  De notaris maakt het geld over naar Lloyds Bank voor het aflossen van de hypotheek. De notaris regelt ook dat uw hypotheek niet meer in openbare hypotheekregister van het Kadaster staat ingeschreven. Dit heet het royeren van uw hypotheek. De kosten hiervan komen voor uw rekening.

  Stap 3. U ontvangt een schriftelijke bevestiging
  U ontvangt een schriftelijke bevestiging van ons nadat wij uw aflossing hebben verwerkt. U ontvangt deze bevestiging in de maand nadat u uw hypotheek heeft afgelost.

  Stap 4. U ontvangt de jaaropgave
  In de maand na uw aflossing krijgt u de jaaropgave. Deze kunt u gebruiken voor uw belastingaangifte. Heeft u geen account (meer) voor Mijn Hypotheek? Geef uw nieuwe adres dan zelf door aan onze Hypotheek Service Desk.

 • U kunt uw hele hypotheek aflossen als u voldoende eigen geld heeft. Bijvoorbeeld met spaargeld of met geld uit een erfenis of een kapitaalverzekering.

  Stap 1. Stuur een brief of e-mail
  Stuur ons een brief of e-mail waarin u ons laat weten dat u uw hypotheek wilt aflossen en op welke datum u dat wilt doen. Doe dit minimaal 10 werkdagen voor de gewenste aflosdatum.

  Stap 2. U ontvangt een terugbetaalnota en maakt het geld over
  U krijgt een terugbetaalnota van ons. Op deze terugbetaalnota staat:

  Het totale bedrag dat u moet betalen zoals uw hypotheekschuld en de rente.

  Of u een vergoeding (boeterente) betaalt voor het aflossen van uw hypotheek en hoe hoog die vergoeding is.

  Wat het rekeningnummer is waar u het geld naartoe kunt overmaken en wanneer het geld op onze rekening moet staan. Maakt u het geld later naar ons over dan op de terugbetaalnota staat? Dan betaalt u dagrente. Op de terugbetaalnota leest u om welk bedrag aan dagrente het gaat.

  U betaalt de maandbedragen voor uw hypotheek tot de dag dat u uw hypotheek heeft afgelost. In de terugbetaalnota leest u welke dag dit is en wanneer u voor het laatst de maandbedragen betaalt. Hou er rekening mee dat u de maandbedragen achteraf betaalt. En dat het mogelijk is dat uw laatste maandbedrag op de terugbetaalnota wordt meegenomen.  

  Let op: Wilt u liever niet wachten tot u de terugbetaalnota van ons heeft ontvangen? Dat kan. Neem dan contact op met onze Hypotheek Service Desk. Wij leggen graag aan u uit wat u in die situatie het best kunt doen.

  Stap 3. U ontvangt een schriftelijke bevestiging
  U ontvangt een schriftelijke bevestiging van ons nadat wij uw aflossing hebben verwerkt. U ontvangt deze bevestiging in de maand nadat u uw hypotheek heeft afgelost.

  Stap 4. U ontvangt de jaaropgave
  In de maand na uw aflossing krijgt u de jaaropgave. Deze kunt u gebruiken voor uw belastingaangifte. Heeft u geen account (meer) voor Mijn Hypotheek? Geef uw nieuwe adres dan zelf door aan de Hypotheek Service Desk.

  Stap 5. Verwijdering inschrijving bij het Kadaster
  U mag de notaris vragen om de hypotheek uit het openbare hypotheekregister te schrappen. De hypotheek staat dan niet meer ingeschreven bij het Kadaster. Dit heet het royeren van uw hypotheek. De kosten hiervan komen voor uw rekening.

 • Heeft u een spaarhypotheek of levenhypotheek? Dan heeft u een kapitaalverzekering bij uw hypotheek die aan ons is verpand. Door het verpanden is de verzekering gekoppeld aan uw hypotheek en hebben wij het eerste recht op de uitkering van de verzekering.

  Wilt u de verzekering voor de einddatum stopzetten en de waarde gebruiken voor het aflossen van (een deel van) uw hypotheek? Dan heeft u eerst onze toestemming nodig voor het afkopen van de verzekering. Neem hiervoor contact op met onze Hypotheek Service Desk. Uw verzekeraar neemt uw verzoek tot afkoop pas in behandeling met een akkoordverklaring van Lloyds Bank. Voor het afkopen van uw verzekering betaalt u soms kosten aan uw verzekeraar. Neem contact op met uw verzekeraar voor meer informatie over de kosten bij beëindiging. 

  Voor kapitaalverzekeringen geldt tegenwoordig geen minimale looptijd meer. U kunt dus op elk moment besluiten om uw verzekering te beëindigen.

  Let op: Er gelden nog wel andere belastingregels. Bijvoorbeeld de zogenaamde bandbreedteregel en de maximale vrijstelling op het moment van afkoop zijn nog steeds van kracht. U doet er verstandig aan om vooraf uw financieel adviseur te raadplegen om verrassingen achteraf te voorkomen.

  Belangrijk om te weten
  Het afkopen van een kapitaalverzekering kan financiële gevolgen hebben. Bijvoorbeeld voor uw inkomstenbelasting. Laat u daarom goed informeren. Bijvoorbeeld door een financieel adviseur.

  De uitkering uit een overlijdensrisicoverzekering op het leven van u, of een eventuele partner die heeft meegetekend voor de hypotheek, kunt u zonder kosten gebruiken voor het aflossen van (een deel van) uw hypotheek. Raadpleeg de voorwaarden van uw verzekering voor meer informatie.

  Is uw kapitaalverzekering een beleggingsverzekering? Dan kunt u bij een tussentijdse afkoop verlies lijden door een ongunstige koersontwikkeling van uw beleggingen. Uw verzekeraar kan u daar meer over vertellen.

Zonder vergoeding aflossen

Lost u uw hele hypotheek af? Dan mag u uw hypotheek alleen in bepaalde situaties zonder vergoeding aflossen:

Als u niet meer dan 10% van het oorspronkelijke leningdeel per kalenderjaar aflost

Bij een variabele rente

Bij verkoop van uw huis

Als u overlijdt en uw nabestaanden (een deel van) de hypotheek binnen 12 maanden na uw overlijden aflossen

Op de datum waarop uw rentevastperiode eindigt

Als u aflost met geld uit het bouwdepot

Met de uitkering uit een kapitaalverzekering die aan ons is verpand

Bij tenietgaan van het onderpand: bijvoorbeeld als het huis (het onderpand) wordt verwoest door brand

Met een onverwachte extra verkoopopbrengst van uw vorige huis. Voor het aflossen met een extra verkoopopbrengst gelden een aantal regels. Neem dus vooraf contact op met onze Hypotheek Service Desk.

Als de rente die u nu betaalt lager of gelijk is aan de rente die op het moment van aflossen geldt voor een vergelijkbare hypotheek bij Lloyds Bank

Voldoet u niet aan deze voorwaarden? Dan betaalt u een vergoeding om uw hypotheek helemaal af te lossen.

Bekijk alle voorwaarden van uw hypotheek

Veelgestelde vragen over de vergoeding

 • Deze berekening bestaat uit vier stappen.

  Stap 1 Over welke bedrag betaalt u een vergoeding?

  De vergoeding die u betaalt, wordt berekend over het bedrag dat u aflost min het bedrag dat u in dat kalenderjaar (nog) vergoedingsvrij mag aflossen. Bij een annuïteiten- en lineaire hypotheek daalt uw hypotheek elke maand door maandelijkse aflossingen. Daardoor daalt ook het rentebedrag dat u maandelijks betaalt. In de berekening houden wij rekening met deze rentedalingen. 

  Voorbeeld voor een aflossingsvrije hypotheek:
  Uw oorspronkelijke leningdeel is €150.000. U mag dus ieder kalenderjaar €15.000 (10% van €150.000 is €15.000) eerder aflossen zonder vergoeding. U wilt nu een bedrag van €40.000 eerder aflossen. Over €40.000 min €15.000 = €25.000 betaalt u een vergoeding.

  Stap 2 Vergelijkingsrente bepalen

  Als uitgangspunt nemen wij het actuele rentepercentage voor nieuwe hypotheken dat hoort bij de rentevastperiode en de tariefklasse die u nu heeft. 

  Daarna kijken wij hoelang uw rentevastperiode nog duurt. Als de rente bij de resterende rentevastperiode hoger is dan het actuele rentepercentage voor nieuwe hypotheken dat hoort bij de rentevastperiode en de tariefklasse die u nu heeft, dan is dat in uw voordeel en rekenen wij met deze resterende rentevastperiode. Bieden wij deze rentevastperiode niet aan? Dan zoeken wij op wat de actuele rentepercentages zijn van de kortere en langere rentevastperiode die het dichtst bij uw resterende rentevastperiode liggen. Dit is de naastbetere rente. Wij gebruiken de voor u meest gunstige rente als vergelijkingsrente. Dit rentepercentage is voor u het meest voordelig omdat de vergoeding daardoor lager uitvalt.

  Let op: Bij de berekening gaan wij uit van de actuele rentepercentages die gelden voor nieuwe klanten met dezelfde aflosvorm en de tariefklasse die voor u geldt.

  Vervolg voorbeeld:
  U heeft een rentevastperiode van 5 jaar met een rentepercentage van 6%. Uw rentevastperiode loopt over 2 jaar af. Het actuele rentepercentage voor 5 jaar is 4% en het actuele rentepercentage voor 2 jaar is 3%. Wij gebruiken de voor u meest gunstige rente van 4% als vergelijkingsrente.

  Stap 3 Renteverschil berekenen

  Vervolgens berekenen wij het bedrag dat u met uw rente van dit moment zou hebben betaald tot de einddatum van uw rentevastperiode. Wij trekken daarvan het bedrag af dat u tot de einddatum van uw rentevastperiode met de vergelijkingsrente zou betalen. Het verschil tussen deze bedragen is het bedrag aan rente dat wij niet van u ontvangen. Dit bedrag gebruiken wij om de hoogte van de te betalen vergoeding te berekenen.

  Vervolg voorbeeld:
  Rente-inkomsten tot einde rentevastperiode: €25.000 x 6% x 2 jaar = €3.000
  Rente-inkomsten tot einde rentevastperiode: €25.000 x 4% x 2 jaar = €2.000.
  Het renteverschil tussen deze twee bedragen is : €3.000 min €2.000 = €1.000

  Stap 4 Contante waarde berekenen

  U betaalt het renteverschil niet in de toekomst, maar nu. Daarom rekenen wij het renteverschil terug naar de waarde van dit moment: hierdoor betaalt u een lagere vergoeding. Dit noemen wij de contante waarde. Voor het berekenen van de contante waarde gebruiken wij een standaardmethode (de netto contante waarde-methode) die andere banken ook gebruiken. De uitkomst van deze berekening is ons renteverlies, ofwel de vergoeding die u ons betaalt. Deze vergoeding is nooit hoger dan het financiële nadeel dat wij hebben. U betaalt dus geen boete. U betaalt de vergoeding tegelijk met het bedrag dat u eerder aflost.

  Vervolg voorbeeld:
  Het renteverschil van €1.000 wordt contant gemaakt met de vergelijkingsrente van 4%.  De vergoeding die moet betalen, komt dan uit op €959,51.

 • Als u een hypotheek bij ons afsluit, dan kopen wij geld in om dit bedrag aan u te kunnen lenen. Wij kopen dit geld in voor dezelfde periode als dat u het leent (uw ‘rentevastperiode’). Hiervoor betalen wij rente. Als u eerder aflost dan afgesproken of uw rente tussentijds wijzigt, dan moeten wij nog wel rente betalen totdat uw rentevastperiode is verstreken. Is de rente op dat moment hoger? Dan kunnen wij het geld opnieuw gebruiken en hoeft u geen vergoeding te betalen. Is de rente lager? Dan lopen wij rente mis. U betaalt dan een vergoeding om ons de rente te compenseren die wij zijn misgelopen. Deze kosten zijn nooit hoger dan het financiële nadeel dat wij hebben. U betaalt dus geen extra bedrag.

Vragen?

Neem gerust contact met ons op. Wij helpen u graag snel verder.

Contact