Bank of Scotland plc is statutair gevestigd in het Verenigd Koninkrijk en heeft een bankvergunning van de Britse toezichthouder. Op grond van de Britse vergunning en het Europees paspoort was het mogelijk om ook in Nederland te werken. Dit recht vervalt door uittreding van het VK uit de Europese Unie.

Door de nieuwe, door de Duitse toezichthouder te verstrekken bankvergunning en registratie van deze vergunning bij DNB en AFM kunnen wij ook in Nederland blijven werken. Wij zijn en blijven actief in Nederland voor onze huidige en toekomstige klanten.

Wij hebben al jaren een vestiging in zowel Duitsland als Nederland waar spaar- en leenactiviteiten worden verricht. In beide markten hebben wij groeiambities. Wij hebben ervoor gekozen de bankvergunning in Duitsland aan te vragen en op basis van een nieuw Europees paspoort de Nederlandse markt te bedienen.

Lloyds Bank geeft hypotheekaanbiedingen af met een geldigheidsduur van maximaal 6 maanden. Dit betekent dat Lloyds Bank uiterlijk zes maanden voor 29 maart 2019 hypotheekaanbiedingen moet verstrekken die door dezelfde entiteit kunnen worden gehonoreerd. De Duitse bankvergunning is op dit moment nog niet verleend. Wij verwachten dat deze voor eind 2018 wordt verleend. Om in de tussenliggende periode hypotheken te kunnen blijven verstrekken, maken wij de tussenstap naar Lloyds Hypotheken B.V.

Ja.

De wijziging zal geen gevolgen hebben voor de Nederlandse activiteiten. We blijven in Amsterdam gevestigd en ook het huidige team van medewerkers blijft gewoon beschikbaar. U blijft dus dezelfde contactpersonen houden als waarmee u nu ook al te maken heeft.