Bank of Scotland plc is onderdeel van Lloyds Banking Group. Het Nederlandse bijkantoor van Bank of Scotland plc handelt onder de namen Lloyds Bank en Bank of Scotland.

Bank of Scotland plc zal de spaar- en hypotheekactiviteiten van haar Nederlandse en Duitse bijkantoren overdragen aan Lloyds Bank GmbH. De hypotheken van Lloyds Hypotheken B.V. volgen op een later moment.

Lloyds Bank is een handelsnaam van Bank of Scotland plc. Bank of Scotland plc werkt nu met een Europees paspoort dat bij onze bankvergunning in het Verenigd Koninkrijk hoort. Door het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie, is de verwachting dat dit Europese paspoort niet meer van toepassing is. Zonder paspoort mogen wij onze Nederlandse klanten niet meer van dienst zijn. Daarom zal Bank of Scotland plc de spaar- en hypotheekactiviteiten van haar Nederlandse en Duitse bijkantoren overdragen aan Lloyds Bank GmbH. Zo kunnen wij onze activiteiten op de Nederlandse markt voortzetten en onze klanten goed blijven bedienen.

Vanaf 25 maart 2019 zullen onze spaar- en hypotheekactiviteiten plaatsvinden onder de nieuwe bank, Lloyds Bank GmbH. Alle spaarrekeningen en hypotheken van Bank of Scotland plc worden overgedragen naar Lloyds Bank GmbH.

Tussen 22 oktober 2018 en 24 maart 2019 worden nieuwe hypotheekaanbiedingen in Nederland uitgebracht door Lloyds Hypotheken B.V. De hypotheken die zijn uitgebracht door Lloyds Hypotheken B.V. worden later in 2019 overgedragen naar Lloyds Bank GmbH. Vanzelfsprekend zullen wij u hierover informeren.

De product- en acceptatievoorwaarden blijven gelijk en de naam van uw hypotheek blijft ongewijzigd. Ook kunt u contact blijven opnemen met de bij u bekende afdelingen of medewerkers. De enige verandering is dat uw hypotheekverstrekker Lloyds Bank GmbH wordt.

Ja, dat kan. De mogelijkheden voor oversluiten in de toekomst zijn niet anders dan op dit moment. Houdt u wel, net als nu, rekening met een mogelijke vergoeding voor vervroegde aflossing en kosten voor herfinanciering.

De nieuwe bank zal onder toezicht komen van de Duitse toezichthouder Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin).

In Nederland dient Lloyds Bank zich te houden aan de in Nederland geldende wet- en regelgeving. Hierop wordt door onder meer DNB en AFM toezicht gehouden.

Wij hebben al jaren een vestiging in zowel Duitsland als Nederland waar spaar- en leenactiviteiten worden verricht. In beide markten hebben wij groeiambities. Wij hebben ervoor gekozen de bankvergunning in Duitsland aan te vragen en op basis van een nieuw Europees paspoort de Nederlandse markt te bedienen.

Vanzelfsprekend. Dezelfde mensen blijven voor u werken. Wij blijven met u corresponderen in het Nederlands. Ook kunt u nog steeds contact opnemen met ons kantoor in Nederland.

Nee, zeker niet. Lloyds Banking Group is en blijft toegewijd aan de Nederlandse markt. Wij zullen de met u gemaakte afspraken nakomen. Wij hebben een nieuwe bankvergunning binnen de EU gekregen, zodat we er ook na de brexit voor onze klanten zullen zijn.