Bank of Scotland plc is statutair gevestigd in het Verenigd Koninkrijk en heeft een bankvergunning van de Britse toezichthouder. Op grond van de Britse vergunning en het Europees paspoort was het mogelijk om ook in Nederland te werken. Dit recht vervalt door uittreding van het VK uit de Europese Unie.

Door de nieuwe, door de Duitse toezichthouder verstrekte bankvergunning en registratie van deze vergunning bij DNB en AFM kunnen wij ook in Nederland blijven werken. Wij zijn en blijven actief in Nederland voor onze huidige en toekomstige klanten.

Wij hebben al jaren een vestiging in zowel Duitsland als Nederland waar spaar- en leenactiviteiten worden verricht. In beide markten hebben wij groeiambities. Wij hebben ervoor gekozen de bankvergunning in Duitsland aan te vragen en op basis van een nieuw Europees paspoort de Nederlandse markt te bedienen.

Lloyds Bank geeft hypotheekaanbiedingen af met een geldigheidsduur van maximaal 6 maanden. Dit betekent dat Lloyds Bank uiterlijk zes maanden voor 29 maart 2019 hypotheekaanbiedingen moet verstrekken die door dezelfde entiteit kunnen worden gehonoreerd. De Duitse bankvergunning is inmiddels verleend en wij zijn nu in afwachting van het Europese paspoort. Om in de tussenliggende periode hypotheken te kunnen blijven verstrekken, maken wij de tussenstap naar Lloyds Hypotheken B.V.

Ja.

De wijziging zal geen gevolgen hebben voor de Nederlandse activiteiten. We blijven in Amsterdam gevestigd en ook het huidige team van medewerkers blijft gewoon beschikbaar. U blijft dus dezelfde contactpersonen houden als waarmee u nu ook al te maken heeft.

Bank of Scotland plc is een Britse bank die in Duitsland en Nederland werkt met Europese paspoorten. Door de brexit zullen de huidige Europese paspoorten komen te vervallen. Om onze Europese retailactiviteiten voort te zetten nadat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie heeft verlaten wordt er in Duitsland een nieuwe bank opgezet. Hiervoor is een bankvergunning verkregen. Wij zijn nu in afwachting van een Europees paspoort voor Nederland.

Nee, zeker niet. Lloyds Banking Group is en blijft toegewijd aan de Nederlandse markt. Wij zullen de met u gemaakte afspraken nakomen. Wij hebben een nieuwe bankvergunning binnen de EU gekregen, zodat we er ook na de brexit voor onze klanten zullen zijn.

Lloyds Hypotheken B.V. is een volle dochter van Bank of Scotland plc en is gerechtigd om hypotheken te verstrekken in Nederland. Hypotheken die nu worden afgesloten bij Lloyds Hypotheken B.V. zullen later overgaan naar de nieuwe bank, nadat die zijn Europees paspoort heeft verkregen.

Nee. Alle hypotheekaanbiedingen die voor 22 oktober 2018, en dus door Bank of Scotland plc zijn uitgebracht, passeren ook bij Bank of Scotland plc. In uw hypotheekaanbieding ziet u welke onderneming uw hypotheek verstrekt.

Nee. Uw hypotheek is bij Bank of Scotland plc en blijft daar tot het moment dat de nieuwe Duitse bank het Europees paspoort heeft gekregen; wij zullen u daar vanzelfsprekend over informeren. Dit geldt ook als u een eventuele wijziging wilt doorvoeren.

Uw spaargeld is bij Bank of Scotland plc ondergebracht, handelend onder de naam Lloyds Bank. Nadat de nieuwe bank van start is gegaan zullen wij uw spaargeld overdragen naar de nieuwe bank. Wij zullen u daar vanzelfsprekend over informeren.