Lloyds Bank GmbH heeft sinds 2018 een Duitse bankvergunning en is een dochteronderneming van Lloyds Bank plc, onderdeel van Lloyds Banking Group. Lloyds Bank GmbH, statutair gevestigd in Berlijn, verzorgt de retailactiviteiten van Lloyds Banking Group binnen de Europese Unie.

Bank of Scotland plc heeft de spaar- en hypotheekactiviteiten van haar Nederlandse en Duitse bijkantoren op 25 maart 2019 overgedragen aan Lloyds Bank GmbH. De hypotheken van Lloyds Hypotheken B.V. volgen rond 7 mei 2020.

Lloyds Bank is een handelsnaam van Bank of Scotland plc. Bank of Scotland plc werkte met een Europees paspoort dat bij onze bankvergunning in het Verenigd Koninkrijk hoort. Door het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie, is de verwachting dat dit Europese paspoort niet meer van toepassing is. Zonder paspoort mogen wij onze Nederlandse klanten niet meer van dienst zijn. Daarom heeft Bank of Scotland plc de spaar- en hypotheekactiviteiten van haar Nederlandse en Duitse bijkantoren op 25 maart 2019 overgedragen aan Lloyds Bank GmbH. Zo kunnen wij onze activiteiten op de Nederlandse markt voortzetten en onze klanten goed blijven bedienen.

Vanaf 25 maart 2019 vinden onze spaar- en hypotheekactiviteiten plaats onder de nieuwe bank, Lloyds Bank GmbH. Alle spaarrekeningen en hypotheken van Bank of Scotland plc zijn overgedragen naar Lloyds Bank GmbH.

De hypotheken die zijn uitgebracht door Lloyds Hypotheken B.V. zijn ook overgedragen naar Lloyds Bank GmbH

De product- en acceptatievoorwaarden blijven gelijk en de naam van uw hypotheek blijft ongewijzigd. Ook kunt u contact blijven opnemen met de bij u bekende afdelingen of medewerkers. De enige verandering is dat uw hypotheekverstrekker nu Lloyds Bank GmbH is.

De nieuwe bank staat onder toezicht van de Duitse toezichthouder Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin).

In Nederland dient Lloyds Bank zich te houden aan de in Nederland geldende wet- en regelgeving. Hierop wordt door onder meer DNB en AFM toezicht gehouden.

Wij hebben al jaren een vestiging in zowel Duitsland als Nederland waar spaar- en leenactiviteiten worden verricht. In beide markten hebben wij groeiambities. Wij hebben ervoor gekozen de bankvergunning in Duitsland aan te vragen en op basis van een nieuw Europees paspoort de Nederlandse markt te bedienen.

Vanzelfsprekend. Dezelfde mensen blijven voor u werken. Wij blijven met u corresponderen in het Nederlands. Ook kunt u nog steeds contact opnemen met ons kantoor in Nederland.

Nee, zeker niet. Lloyds Banking Group is en blijft toegewijd aan de Nederlandse markt. Wij zullen de met u gemaakte afspraken nakomen.