Waaruit bestaat uw maandbedrag?

Als u een aflossingsvrije hypotheek heeft, dan bestaat het maandbedrag voor uw hypotheek alleen uit rente. Heeft u een annuïteitenhypotheek of lineaire hypotheek? Dan lost u elke maand een deel van de hypotheek af. U betaalt dan naast rente ook aflossing. Dit aflossingsbedrag is verwerkt in het maandbedrag. Heeft u een spaarhypotheek, levenhypotheek of effectenhypotheek en is er een kapitaalverzekering of overlijdensrisicoverzekering aan uw hypotheek gekoppeld? Dan betaalt u rente aan ons en de premie voor de verzekering bij uw hypotheek aan de verzekeraar waar u de verzekering heeft afgesloten. Deze premie is geen onderdeel van het maandbedrag dat u aan ons betaalt.

Wanneer betaalt u voor uw hypotheek?

  • Het eerste maandbedrag voor uw hypotheek betaalt u op de een na laatste werkdag voor het einde van de maand waarin u de akte bij de notaris heeft getekend. Of op de een na laatste werkdag voor het einde van de maand erna. In welke maand u voor het eerst betaalt, hangt af van de datum waarop u de akte ondertekent. Meestal betaalt u de eerste keer meer dan één maandbedrag.

  • Dit doen wij op de een na laatste werkdag voor het einde van iedere maand. U kunt deze datum ook zien in Mijn Hypotheek. U betaalt deze bedragen achteraf. Dit betekent dat u betaalt over de afgelopen periode.

  • Het is niet mogelijk om een maandbedrag of meerdere maandbedragen vooruit te betalen.

Wat gebeurt er als u niet heeft betaald?

  • U betaalt een boete over het bedrag dat u te laat betaalt. Maak het maandbedrag dus zo snel mogelijk zelf aan ons over. Als u dat doet, is de boete die u betaalt lager. Dit gaat het makkelijkst als u eerst inlogt in Mijn Hypotheek. Daar ziet u wat uw betalingsachterstand op dit moment is en kunt u het bedrag direct overmaken via iDEAL. Wilt u op een andere manier betalen? Neem dan contact op met onze afdeling Bijzonder Beheer via telefoonnummer 020 563 28 68. Of stuur een e-mail naar bijzonderbeheer@lloydsbank.nl

    De boete is 2% per jaar (0,167% per maand) over het bedrag van uw betalingsachterstand. Wij gaan er hierbij vanuit dat een maand 30 dagen heeft. Maakt u de betalingsachterstand niet zelf aan ons over? Dan krijgt u een brief van ons. Hierin staat welk bedrag u nog moet betalen, hoe hoog de boete is en hoe u het bedrag aan ons overmaakt.

  • Neem zo snel mogelijk contact op met onze afdeling Bijzonder Beheer. Bel ons op 020 563 28 68 of stuur een e-mail naar bijzonderbeheer@lloydsbank.nl. Dan gaan wij samen met u op zoek naar een oplossing voor uw betalingsproblemen.

  • Dit gaat het makkelijkst als u eerst inlogt in Mijn Hypotheek. Daar ziet u wat uw betalingsachterstand op dit moment is en kunt u het bedrag direct overmaken via iDEAL. Wilt u op een andere manier betalen? Neem dan contact op met onze afdeling Bijzonder Beheer via telefoonnummer 020 563 28 68. Of stuur een e-mail naar bijzonderbeheer@lloydsbank.nl

Wanneer betaalt u voor de verzekeringen bij uw hypotheek?

Neem contact op met de verzekeraar waar uw verzekering loopt om te informeren wanneer u de premie betaalt.

Betalen met automatische incasso

U machtigt ons om de bedragen maandelijks automatisch van uw rekening af te schrijven. Wilt u uw rekeningnummer wijzigen? Dat regelt u eenvoudig zelf.

Vragen?

Neem gerust contact met ons op. Wij helpen u graag snel verder.

Contact