Waaruit bestaat uw maandbedrag?

Als u een aflossingsvrije hypotheek heeft, dan bestaat het maandbedrag voor uw hypotheek alleen uit rente. Heeft u een annuïteitenhypotheek of lineaire hypotheek? Dan lost u elke maand een deel van de hypotheek af. U betaalt dan naast rente ook aflossing. Dit aflossingsbedrag is verwerkt in het maandbedrag. Een eventuele overlijdensrisicoverzekering is niet in het maandbedrag opgenomen. De premie voor deze verzekering betaalt u rechtstreeks aan de verzekeraar.

Heeft u een spaarhypotheek, levenhypotheek of effectenhypotheek? Dan betaalt u rente aan ons en de premie of inleg voor de verzekering of beleggingsrekening bij uw hypotheek aan de verzekeraar of beleggingsinstelling. Deze premie of inleg is geen onderdeel van het maandbedrag dat u aan ons betaalt.

Wanneer betaalt u voor uw hypotheek?

  • Het eerste maandbedrag voor uw hypotheek betaalt u op de een na laatste werkdag voor het einde van de maand waarin u de akte bij de notaris heeft getekend. Of op de een na laatste werkdag voor het einde van de maand erna. In welke maand u voor het eerst betaalt, hangt af van de datum waarop u de akte ondertekent. Meestal betaalt u de eerste keer meer dan één maandbedrag.

  • Dit doen wij op de een na laatste werkdag voor het einde van iedere maand. U kunt deze datum ook zien in Mijn Hypotheek. U betaalt deze bedragen achteraf. Dit betekent dat u betaalt over de afgelopen periode.

  • Het is niet mogelijk om een maandbedrag of meerdere maandbedragen vooruit te betalen.

Wat gebeurt er als u niet heeft betaald?

  • U betaalt een boete over het bedrag dat u te laat betaalt. Maak het maandbedrag dus zo snel mogelijk zelf aan ons over. Als u dat doet, is de boete die u betaalt lager. Dit gaat het makkelijkst als u eerst inlogt in Mijn Hypotheek. Daar ziet u wat uw betalingsachterstand op dit moment is en kunt u het bedrag direct overmaken via iDEAL. Wilt u op een andere manier betalen? Neem dan contact op met onze afdeling Bijzonder Beheer via telefoonnummer 020 563 28 68. Of stuur een e-mail naar bijzonderbeheer@lloydsbank.nl

    De boete is 2% per jaar (0,167% per maand) over het bedrag van uw betalingsachterstand. Wij gaan er hierbij vanuit dat een maand 30 dagen heeft. Maakt u de betalingsachterstand niet zelf aan ons over? Dan krijgt u een brief van ons. Hierin staat welk bedrag u nog moet betalen, hoe hoog de boete is en hoe u het bedrag aan ons overmaakt.

  • Neem zo snel mogelijk contact op met onze afdeling Bijzonder Beheer. Bel ons op 020 563 28 68 of stuur een e-mail naar bijzonderbeheer@lloydsbank.nl. Dan gaan wij samen met u op zoek naar een oplossing voor uw betalingsproblemen.

  • Dit gaat het makkelijkst als u eerst inlogt in Mijn Hypotheek. Daar ziet u wat uw betalingsachterstand op dit moment is en kunt u het bedrag direct overmaken via iDEAL. Wilt u op een andere manier betalen? Neem dan contact op met onze afdeling Bijzonder Beheer via telefoonnummer 020 563 28 68. Of stuur een e-mail naar bijzonderbeheer@lloydsbank.nl

Wanneer betaalt u voor de verzekeringen bij uw hypotheek?

Neem contact op met de verzekeraar waar uw verzekering loopt om te informeren wanneer u de premie betaalt.

Betalen met automatische incasso

U machtigt ons om de bedragen maandelijks automatisch van uw rekening af te schrijven. Wilt u uw rekeningnummer wijzigen? Dat regelt u eenvoudig zelf.

Vragen?

Neem gerust contact met ons op. Wij helpen u graag snel verder.

Contact