Totdat u het bindend hypotheekaanbod heeft geaccepteerd, mogen wij uw BSN (burgerservicenummer) niet verwerken. Ook niet als u ons daar toestemming voor geeft. Daarom vragen wij u, als dat nodig is, om uw BSN onleesbaar te maken op de documenten die u voor die tijd naar ons toestuurt of aan ons beschikbaar stelt.