U bent verplicht om de waarde van een bestaande woning door een erkende taxateur te laten vaststellen. De kosten van de taxatie zijn voor uw rekening. 

Het taxatierapport dient te zijn opgemaakt door een persoon die daartoe bevoegd is en is ingeschreven in een van de volgende registers:

  • de stichting Nederlands Register van Vastgoed Taxateurs (NRVT);
  • de stichting Instituut Certificatie en Register Makelaar- Taxateur onroerende zaken (CRMT);
  • de stichting Certificering VBO Makelaars (SCVM);
  • de stichting Register Taxateurs Onroerende Zaken (SRTOZ).

De taxateur mag op geen enkele wijze betrokken zijn bij de transactie van (ver)koop of financiering.

Verder moet het taxatierapport gevalideerd zijn door een WEW erkend validatie instituut en mag het taxatierapport op het moment van de hypotheekaanvraag niet ouder zijn dan 6 maanden.

De afstand tussen de te taxeren woning en de standplaats van de taxateur mag niet meer bedragen dan 20 kilometer.

Voor de steden Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag geldt dat de taxateur in dezelfde plaats als de te taxeren woning gevestigd dient te zijn.
Voor de provincies Groningen, Friesland en Zeeland geldt dat de taxateur binnen een straal van 30 kilometer van de te taxeren woning gevestigd moet zijn.